ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hyphenated

HH AY1 F AH0 N EY2 T IH0 D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hyphenated-, *hyphenated*, hyphenat, hyphenate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So is that hyphenated, or did her parentsSo is that hyphenated, or did her parents Brave New World (2008)
Is "snowboarding turkey" hyphenated?"สโนว์บอร์ด ไก่งวง" พิมพ์ติดกันเลยมั้ย? The Homecoming Hangover (2010)
Is that hyphenated?มีแบ่งยติภังค์รึเปล่า? Studies in Modern Movement (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPHENATED    HH AY1 F AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hyphenated    (v) hˈaɪfənɛɪtɪd (h ai1 f @ n ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hyphenated \Hy"phen*a`ted\, a.
     United by hyphens; hyphened; as, a hyphenated or hyphened
     word.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top