ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hutchens

HH AH1 CH AH0 N Z   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hutchens-, *hutchens*, hutchen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hutchens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hutchens*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Name's Monroe Hutchen.Monroe! Der Junge heißt Monroe HutchenUndisputed (2002)
Which one of these suckers in here is Monroe Hutchen?Wer von den Ärschen hier ist Monroe HutchenUndisputed (2002)
You Monroe Hutchen?Bist du Monroe HutchenUndisputed (2002)
Mr. Hutchen.Mr. HutchenUndisputed (2002)
The warden understands... what he's doing is unfortunate... but unless Mr. Hutchen and the Iceman are separated... there will be enormous pressure... for another physical confrontation,Hören Sie, dem Direktor ist völlig klar, dass es nicht fair ist. Aber ohne räumliche Trennung von Iceman und Mr. Hutchen bleibt das Risiko einer tätlichen Auseinandersetzung. Undisputed (2002)
Nobody likes this... but Mr. Hutchen's presence is an incitement to violence... and he will be kept in there until such time... as we can make arrangements for his travel to another facility.Keiner ist mit dieser Lösung glücklich. Aber führt Hutchens Gegenwart zu Gewalt, bleibt er solange in Einzelhaft, bis wir ihn in eine andere Haftanstalt verlegen können. Undisputed (2002)
Mr. Hutchen.Mr. HutchenUndisputed (2002)
Challenger Monroe Hutchen's undefeated... takin' on state champ Butch Davis... in what, so far, has been a nearly even fight,Herausforderer Monroe Hutchen ist noch ungeschlagen. Ein ebenbürtiger Gegner für Titelverteidiger Butch Davis. Undisputed (2002)
Monroe Hutchen is the new... California state heavyweight champion!Monroe Hutchen ist neuer kalifornischer Schwergewichtsmeister. Undisputed (2002)
His name is Monroe Hutchen.Sein Name ist Monroe HutchenUndisputed (2002)
Now...about Monroe Hutchen.Reden wir zunächst mal von Mr. HutchenUndisputed (2002)
If while I am gone... if Mr. Hutchen happens to get into a sparring match... with Mr. Chambers, I don't want to hear about it.Sollte während meines Urlaubs ein Kampf zwischen Mr. Hutchen und Mr. Chambers stattfinden, will ich es nicht wissen. Und nach meiner Rückkehr will ich von der Angelegenheit nichts mehr hören! Undisputed (2002)
Don't tell me Monroe Hutchen.Sag bloß nicht Monroe HutchenUndisputed (2002)
However, any attempt to have me reinstate the fight... between Mr. Chambers and Monroe Hutchen will be futile.Eins noch: Jeder Versuch, mich zu einem neuen Kampf zwischen Mr. Chambers und Mr. Hutchen zu überreden, ist nutzlos. Undisputed (2002)
Monroe...HutchenUndisputed (2002)
That must be Bert Hutchens' kid.Grace Hutchens. The Lawyer, the Lemur and the Little Listener (2009)
Well, that makes sense.Das muss Bert Hutchens Kind sein. Das macht Sinn. The Lawyer, the Lemur and the Little Listener (2009)
- Grace Hutchens told me. Grace Hutchens?Grace Hutchens hat's mir gesagt. The Lawyer, the Lemur and the Little Listener (2009)
You're the one going all Michael Hutchence over here.Du bist derjenige, der hier einen auf Michael Hutchence macht (= Sänger INXS). Trading Places (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUTCHENS    HH AH1 CH AH0 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top