Search result for

hollands

(106 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hollands-, *hollands*, holland
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hollands มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hollands*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hollander[N] ชาวฮอลันดา, See also: ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์
Hollander[N] ฮอลันดา, See also: ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์, Syn. Dutch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holland(ฮอล'เลินดฺ) ดูNetheralnds -Hollander (ฮอล'ลันเดอะ) n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?- คุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาวางบนมันฝรั่งทอดในฮอลแลนด์แทนซอสมะเขือเทศ? Pulp Fiction (1994)
Mulholland Drive.ถนนมัลฮอลแลนด์ Mulholland Dr. (2001)
Mulholland Drive?ถนนมัลฮอลแลนด์เหรอ Mulholland Dr. (2001)
Mulholland Drive.ถนนมัลฮอลแลนด์ Mulholland Dr. (2001)
Just to see if there was an accident... on Mulholland Drive.เพื่อดูว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บนถนนมัลฮอลแลนด์รึเปล่า Mulholland Dr. (2001)
I'm inquiring about an accident that happened last night on Mulholland Drive.ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ที่ถนนมัลฮอลแลนด์ค่ะ Mulholland Dr. (2001)
Well, I heard a sound last night that sounded sort of like a car crash... and, well, I want to know if there was an accident on Mulholland Drive.เมื่อคืนฉันได้ยินเสียงเหมือนรถชนกัน ฉันเลยอยากรู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ที่ถนนมัลฮอลแลนด์รึเปล่าค่ะ Mulholland Dr. (2001)
It's 6980 Mulholland Drive.ที่ 6980 ถนนมัลฮอลแลนด์ Mulholland Dr. (2001)
Mulholland Drive.ถนนมัลฮอลแลนด์ Mulholland Dr. (2001)
Widespread flooding has caused numerous closures including the Lincoln and Holland Tunnels.น้ำท่วมกินบริเวณกว้าง... ...ปิดอุโมงค์ลินคอล์นและฮอลแลนด์ The Day After Tomorrow (2004)
Tara Dawn Holland.!ทาร่า ดอน ฮอลแลนด์ Little Miss Sunshine (2006)
And the new Miss America is Miss Kansas, Tara Dawn Holland!มิสอเมริกาคนต่อไป มิสแคนซัส ทาร่า ดอน ฮอลแลนด์ Little Miss Sunshine (2006)
Not when the hollandaise is made fresh.จะว่าได้ยังไงเนื้อย่างอร่อยออกจะตาย Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
You told me we made payments to Hollander.คุณบอกว่าจ่าย ฮอลแลนเดอร์ ไปแล้ว 3:10 to Yuma (2007)
Can't stop Hollander from selling our land to the railroad, either.คงหยุด ฮอลแลนเดอร์ ไม่ได้สินะ เขาจะบีบเราขายที่ดินให้พวกรถไฟ 3:10 to Yuma (2007)
I'm gonna tell Hollander to make this right.พ่อจะบอก ฮอลแลนเดอร์ ให้ชดใช้เรา 3:10 to Yuma (2007)
I want to talk, Mr. Hollander.ฉันอยากคุยกับนาย... ฮอลแลนเดอร์ 3:10 to Yuma (2007)
Mr. Hollander?นี่คุณ ฮอลแลนเดอร์ 3:10 to Yuma (2007)
Hollander!ฮอลแลนเดอร์! 3:10 to Yuma (2007)
I want guarantees that Hollander and his boys will never set foot on my land again, and that my water's gonna flow.ผมต้องการให้คุณรับรองว่า ...เจ้า ฮอลแลนเดอร์ และสมุนของมัน ต้องไม่มาเหยียบ บนที่ดินผมอีก เป็นอันขาด 3:10 to Yuma (2007)
- We're driving to Holland...- เรากำลังจะขับรถไปฮอลแลนด์ฮะ Frontier(s) (2007)
Hollandaise?ฮอลลันแดสค่ะ RocknRolla (2008)
Okay, okay, 1919 Mulholland Drive.โอเค โอเค 1919 มัลฮอลแลนด์ ไดรฟ์ Chuck Versus the Sensei (2008)
You didn't hear this from me. 1919 Mulholland Drive.คณไม่ได้รู้จากผมนะ 1919 มัลฮอแลนด์ ไดรฟ์ Chuck Versus the Sensei (2008)
I ran with the theory that Joe came back into the city, which means he could have returned using the Holland or Lincoln Tunnels or by bridge.ฉันทำงานกับความคิดที่ว่าโจจะกลับเข้ามาในเมืองนี้อีก ซึ่งหมายความว่าเขาจะกลับมา โดยใช้รถไฟใต้ดิของ ฮอลแลนด์หรือลินคอน หรือไม่ก็ทางเรือ Veritas (2008)
I'm out here on mulholland drive Where a hiker has discoveredขณะนี้ฉันอยู่ที่ลาน มัลฮอลแลนด์ ที่ๆค้นพบนักปีนเขา Self Made Man (2008)
I cooked artichokes with hollandaise sauce which is melted butter that's been whipped into a frenzy with egg yolks until it's died and gone to heaven.ฉันทำอาร์ทิโชคใส่ซอสฮอลันดา ซึ่งทำจากเนยละลายตีเข้ากับไข่แดง จนกว่ามันจะละลายเข้ากัน Julie & Julia (2009)
There are people who would Love nothing more than to steal this hollandaise recipe.มีคนประเภทที่ชอบ ขโมยสูตรนี้ Julie & Julia (2009)
It's an office building somewhere off Mulholland.ออฟฟิสคงอยู่สักที่ในMulholland Chuck Versus the First Kill (2009)
Tell her we got her a present from Holland.บอกเอมี่ด้วยว่าเรามีของฝากให้จากฮอลแลนด์ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Husband. Hi. Holland Kemble.สามีของลิลลี่ หวัดดีค่ะ โฮแลนด์ เคมเบล The Debarted (2009)
Smuggled out of Rome, printed in Holland on setched papyrus. See?ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions. Angels & Demons (2009)
- Holland.- จริง You Don't Know Jack (2010)
- Holland.ในฮอลแลนด์ ฮอลแลนด์ You Don't Know Jack (2010)
At the barrier, Hollandia is leading Harvard University by one length.ผ่านรั้วไปแล้ว ทีมฮอลันเดียนำ ทีมฮาวเวิร์ดอยู่หนึ่งช่วงเรือ The Social Network (2010)
Hollandia maintains a lead of three-quarters of a length.ทีมฮอลันเดียยังคงนำอยู่ เกือบหนึ่งช่วงเรือ The Social Network (2010)
The entrance to the tenement is on Holland Avenue with exits to the rear and east side.เข้าทางถนนฮอลแลนด์ ส่วนทางออกอยู่ข้างๆ และด้านตะวันออก Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Miss holland say- คุณฮอลแลนด์บอกว่า The Sixteen Year Old Virgin (2010)
So i went to holland's.- แล้วผมก็ไปที่ห้องของ ฮอลแลนด์ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
His sister wanted some wooden shoes from Holland.น้องสาวเขาหวังว่าจะได้รองเท้าไม้จากฮอลแลนด์ Chromolume No. 7 (2010)
- Holland's about to tell them everything...ฮอลแลนด์จะสารภาพเรื่องทุกอย่างกับทุกคน Last Tango, Then Paris (2010)
Thetruthaboutyou and holland working togetherความจริงเรื่องที่คุณกับฮอลแลน ร่วมมือกัน Last Tango, Then Paris (2010)
It seems odd now, but in Holland, tulip bulbs were once as valuable as houses.มันฟังดูแปลกๆ อยู่บ้าง แต่ที่ในฮอลแลนด์ หัวดอกทิปลิบเคยมีมูลค่าสูง พอๆ กับบ้านหลังหนึ่งทีเดียว The Beginning in the End (2010)
I feel like the Holland tunnel.ฉันรู้สึกเหมือนอุโมงค์ฮอลแลนด์ Let Me Entertain You (2010)
Riding Mulholland can be pretty dangerous, and that's where the party is.ขี่มอเตอร์ไซค์ไป ค่อนข้างจะอันตราย และงานเลี้ยงก็จัดที่นั่น Yes, Then Zero (2011)
Played with Dave Holland and Elvin Jones.เล่นโดยเดพ ฮอลแลน์กับเอลวิน โจนส์ Half a World Away (2011)
There's famous Polish film director Agnieszka Holland.นั่นผู้กำกับชาวโปแลนด์ชื่อดัง แอกเนียสกา ฮอนแลนด์ The Big Sleep No More (2011)
No, but I'm supposed to meet Holland for gelato.ไม่ หนูต้องไปกินไอศกรีม กับฮอลแลนด์ It's Called Improvising, Bitch! (2012)
I know you hate my friend Holland... Dad, Siobhan, what...? Angel,หนูรู้ว่า แม่เกลียดเพื่อนหนู ฮอลแลนด์ พ่อ ชิบอน เกิด... นางฟ้า It's Called Improvising, Bitch! (2012)
6th in France, 4th in Britain and 3rd in Holland.6 ในฝรั่งเศส, 4 ในอังกฤษและที่ 3 ในฮอลแลนด์ Rush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hollandGermany adjoins Holland.
hollandGo where you will in Holland, you will see windmills.
hollandHe returned from Holland in June.
hollandHolland is a small country.
hollandIn this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวดัตช์[N] Dutch, See also: Dutchman, Hollander, Syn. ชาวฮอลล์แลนด์, ชาวฮอลันดา, Example: ประชาชนที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกว่าชาวดัตช์, Count unit: คน
ชาวฮอลันดา[N] Hollander, See also: Dutch, Syn. ชาวดัทช์, ชาวฮอลแลนด์, Example: สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยเรามีการติดต่อค้าขายกับชาวฮอลันดา, Count unit: คน
ดัตช์[N] Dutch, See also: Hollander, Syn. ชาวดัตช์, ชาวฮอลันดา, ชาวฮอลแลนด์, Example: ประชาชนที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกว่าชาวดัตช์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[n. exp.] (Hølandā = Hollandā) EN: Holland ; The Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
ลันเตา[n.] (lantao) EN: Holland bean   FR: petits pois [mpl]
เนเธอร์แลนด์[n. prop.] (Nēthoēlaēn) EN: Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
ประเทศฮอลแลนด์[n. prop.] (Prathēt Høllaēn) EN: Holland   FR: Hollande [f]
ประเทศเนเธอร์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Nēthoēlaēn) EN: Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
ถั่วลันเตา[n. exp.] (thūa lantao = thūa lantāo) EN: Holland bean ; sugar pea ; green peas ; snow peas   FR: mange-tout [m]
วิลันดา[adj.] (Wilandā) EN: Dutch   FR: hollandais ; néerlandais ; batave
วิลันดา[n. prop.] (Wilandā) EN: Holland ; the Netherlands   FR: Hollande [f] ; Pays-Bas [mpl]
วิลันดา[n. prop.] (Wilandā) EN: Dutchman   FR: Hollandais [m] ; Néerlandais [m] ; Batave [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLAND    HH AA1 L AH0 N D
HOLLANDS    HH AA1 L AH0 N D Z
HOLLAND'S    HH AA1 L AH0 N D Z
HOLLANDER    HH AA1 L AH0 N D ER0
HOLLANDERS    HH AA1 L AH0 N D ER0 Z
MILHOLLAND    M IH1 L HH AH0 L AH0 N D
MULHOLLAND    M AH2 L HH AA1 L AH0 N D
HOLLANDSWORTH    HH AA1 L AH0 N D Z W ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Holland    (n) (h o1 l @ n d)
Hollander    (n) (h o1 l @ n d @ r)
Hollanders    (n) (h o1 l @ n d @ z)
Up Holland    (n) - (uh1 p - h o1 l @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holländer {m}hollander [Add to Longdo]
Neuhollandeule {f} [ornith.]Australian Masked Owl [Add to Longdo]
Neuhollandkrähe {f} [ornith.]Australian Raven [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランデーズソース[, orande-zuso-su] (n) sauce Hollandaise [Add to Longdo]
ネーデルランド;ネザーランド[, ne-derurando ; neza-rando] (n) (See 和蘭・オランダ) The Netherlands; Holland [Add to Longdo]
ホラント[, horanto] (n) (See 和蘭・オランダ) Holland; The Netherlands [Add to Longdo]
阿亀鸚哥[おかめいんこ;オカメインコ, okameinko ; okameinko] (n) (uk) cockatiel (Nymphicus hollandicus) [Add to Longdo]
琴鳥[ことどり;コトドリ, kotodori ; kotodori] (n) (uk) superb lyrebird (Menura novaehollandiae) [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (1) orchid; (2) (abbr) (See 和蘭・オランダ) Holland; The Netherlands [Add to Longdo]
蘭国[らんこく, rankoku] (n) Holland [Add to Longdo]
和蘭(ateji);阿蘭陀(ateji);和蘭陀(ateji)[オランダ, oranda] (n,adj-no) (uk) Holland (por [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荷兰[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland; the Netherlands, #5,195 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] lotus; abbr. for the Netherlands or Holland 荷蘭|荷兰, #7,164 [Add to Longdo]
北荷兰[Běi Hé lán, ㄅㄟˇ ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] North Holland [Add to Longdo]
南荷兰[Nán Hé lán, ㄋㄢˊ ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] South Holland [Add to Longdo]
菏兰[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\ (j[i^]n), n. [Contr. from Geneva. See 2d {Geneva}.]
   A strong alcoholic liquor, distilled from rye and barley, and
   flavored with juniper berries; -- also called {Hollands} and
   {Holland gin}, because originally, and still very
   extensively, manufactured in Holland. Common gin is usually
   flavored with turpentine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollands \Hol"lands\, n.
   1. Gin made in Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. See {Holland}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hollands
   n 1: gin made in the Netherlands [syn: {geneva}, {Holland gin},
      {Hollands}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Hollands /hɔlɑnts/
  Dutch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top