ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hermits

HH ER1 M AH0 T S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermits-, *hermits*, hermit
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Herman's Hermits.เฮอร์แมน เฮอมิต American Reunion (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMITS    HH ER1 M AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermits    (n) hˈɜːʴmɪts (h @@1 m i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era [Add to Longdo]
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top