ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hep

HH EH1 P   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hep-, *hep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hepatic[ADJ] เกี่ยวกับตับ (ทางการแพทย์), See also: มีผลต่อตับ
heptagon[N] รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
hepatitis[N] โรคตับอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hep(เฮพ) interj. คำอุทานที่ใช้นับจังหวะ
hepacatn. ผู้นิยมชมชอบดนตรีแจ๊สมาก
heparinn. ยาป้องกันโลหิตไม่ให้แข็งตัวหรือเป็นลิม,
hepaticadj. เกี่ยวกับตับ
hepatican. ชื่อพืชไม้ดอกสีม่วงหรือขาว
hepatitisn. โรคตับอักเสบ
hepato-Pref. "ตับ"
hepatomegalyตับโต
hephaestusn. เทพเจ้าแห่งไฟ
hepta-Pref. เจ็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม
shepherd(n) คนเลี้ยงแกะ,พระ,บาทหลวง
shepherd(vt) เฝ้าดู,เลี้ยงแกะ,ชี้ทาง,ให้คำปรึกษา,แนะนำ
shepherdess(n) หญิงบ้านนอก,หญิงเลี้ยงแกะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hepar; liverตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatectomyการตัดตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic-ตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic ductท่อตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic flexure (of colon)ส่วนโค้ง (ของลำไส้ใหญ่) ใต้ตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic oedemaบวมน้ำเหตุตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatitisตับอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatocellular carcinomaมะเร็งเซลล์ตับ [มีความหมายเหมือนกับ hepatoma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatocystic-ตับและถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatocyteเซลล์ตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hepacivirusไวรัสตับอักเสบซี [TU Subject Heading]
Heparตับ [การแพทย์]
Heparan Sulfateเฮพาแรนซัลเฟต [การแพทย์]
Heparan sulfate proteoglycansเฮพาแรน ซัลเฟต โปรติโอกลัยแคนส์ [TU Subject Heading]
heparinเฮพาริน, สารเคมีที่เม็ดเลือดขาวพวกหนึ่งสร้างขึ้นสำหรับป้องกันมิให้เลือดแข็งตัวขณะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heparitin Sulfateเฮพาไรตินซัลเพท [การแพทย์]
Hepatic Fibrosis, Congenitalไฟโบรซิสของตับเป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน

โรคตับอักเสบ เอ
มีไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ เมื่อหายจากการติดเชื้อแล้วโดยไม่ว่าจะเกิดอาการของโรคหรือไม่ก็ตามก็จะหายขาด ไม่มีภาวะการเป็นพาหะของโรคตามมา จะไม่เป็นโรคตับอักเสบ เอ อีก เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบ บี
มีไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยทางเข็มฉีดยา การถ่ายเลือด การได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด ติดต่อจากมารดาสู่ทารก ทางเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายแสดงอาการของโรคตับอักเสบอย่างเฉียบพลัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยลงและหายภายใน 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนน้อยเป็นโรครุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคตับอักเสบ บี เรื้อรัง ผู้เป็นพาหะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ซี
มีไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการถ่ายเลือด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายกลายเป็นพาหะเรื้อรังเกิดตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ดี
ไวรัสตับอักเสบ ดี เป็นไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ คือ ไม่สามารถติดเชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์ตับได้โดยลำพัง จะต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบ บี ดังนั้นโรคตับอักเสบ ดี จึงมีวิธีการติดต่อเหมือนกับโรคตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ดี ทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงกว่าเชื้ออื่นๆ และอาจมีการติดเชื้อเรื้อรัง แล้วมีโอกาสกลายเป็นตับแข็งในอัตราค่อนข้างสูง

โรคตับอักเสบ อี
มีไวรัสตับอักเสบ อี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน หากหญิงมีครรภ์ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง ยังไม่พบว่าไวรัสตับอักเสบ อี ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ และ จันทพงษ์ วะสี. (2536). โรคตับอักเสบจากไวรัส. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 17, หน้า 82-105). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Hepatitisตับอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี
Hepatorenal Syndrome กลุ่มอาการโรคไตเนื่องจากโรคตับ เป็นภาวะทางการแพทย์อย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ผู้ป่วยโรคตับแข็งหรือตับวายเต็มขั้นมีการทำงานของไตเสื่อมลงอย่างเฉียบพลัน โรคนี้มักเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ การรักษาอื่นๆ เช่นการฟอกเลือด อาจช่วยชะลอการดำเนินโรคได้
heptathlon (n ) สัตตกรีฑา (สำหรับการแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนปี2551 ที่ประเทศจีน เป็นการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทสำหรับผู้หญิง ได้แก่ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง 200 เมตร กระโดดไกล พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Ventura, you gonna hep clean up the Senate?Miss Ventura, will you clean up the Senate? Maid in Manhattan (2002)
It's in the fridge, daddy-o. Are you hep to the jive?มันอยู่ในตู้เย็น พ่อครับ พ่อพร้อมสำหรับการเต็นมั้ยครับ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Hep, hep hep...เย.. เย.. เย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Come on, do it. Let's see how you like hep D.ดูดไปเลย ดูซิว่ามึงจะชอบเชื้อเฮปดีของกูมั้ย Mine (2008)
Stop, he has hep D!หยุด เขาติดเฮปดี Mine (2008)
What is hep D?อะไรคือเฮปดี Mine (2008)
What's hep D?เฮปดีคืออะไรคะ Mine (2008)
The biggest danger to us from hep D is being captured and staked during that time.อันตรายจากเชื้อเฮปดีสำหรับเราก็คือ จะทำให้พวกเราถูกจับไปฆ่าได้ง่าย Mine (2008)
Of course, hep C is always a risk.และมันเสี่ยงต่อไวรัสตับอักเสบซี The Angel of Death (2011)
Ah. I have hep C.ฉันเป็นตับอักเสบซี And the Rich People Problems (2011)
There's hep V in it.ในนั้นมันมี เฮป วี Dead Meat (2013)
We know that y'all are putting hep V in the Tru Blood.เรารู้ว่าพวกแกใส่ เฮฟ วี ในทรูบลัด Dead Meat (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hepA new treatment for hepatitis is being studied.
hepDon't people tell you look like Audrey Hepburn?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดีซ่าน
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
เจ็ดเหลี่ยม[N] heptagon, Thai definition: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
ดอยสุเทพ[n. prop.] (Døi Suthēp) EN: Doi Sudhep Hill   
เฮปเทน[n.] (hēpthēn) EN: heptane   FR: heptane [m]
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise   
กรุงเทพพธุรกิจ[TM] (Krungthēp Thurakit) EN: Krungthep Thurakij   FR: Krungthep Thurakij [m]
แน่ะ[X] (nae) EN: hey ! ; see !   FR: hep ! ; le voici !
โรคตับอักเสบ[n.] (rōk tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]
รูปเจ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp jet līem) EN: septagon   FR: heptagone [m]
สุเทพ เทือกสุบรรณ[n. prop.] (Suthēp Theūaksuban) EN: Suthep Thaugsuban   FR: Suthep Thaugsuban
ตับอักเสบ[n.] (tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEP HH EH1 P
HEPP HH EH1 P
HEPPE HH EH1 P
HEPFER HH EH1 P F ER0
HEPKER HH EH1 P K ER0
HEPLER HH EH1 P L ER0
HEPNER HH EH1 P N ER0
HEPPER HH EH1 P ER0
HEPATIC HH AH0 P AE1 T IH0 K
HEPBURN HH EH1 P B ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hep (j) hˈɛp (h e1 p)
heptagon (n) hˈɛptəgən (h e1 p t @ g @ n)
hepatitis (n) hˌɛpətˈaɪtɪs (h e2 p @ t ai1 t i s)
heptagons (n) hˈɛptəgənz (h e1 p t @ g @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和平[Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning, #1,492 [Add to Longdo]
肝炎[gān yán, ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis, #11,418 [Add to Longdo]
乙肝[yǐ gān, ㄧˇ ㄍㄢ, ] hepatitis B, #12,176 [Add to Longdo]
乙型肝炎[yǐ xíng gān yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis B, #23,624 [Add to Longdo]
和平区[Hé píng qū, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning, #27,449 [Add to Longdo]
甲肝[jiǎ gān, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄢ, ] hepatitis A, #37,805 [Add to Longdo]
赫本[Hè Běn, ㄏㄜˋ ㄅㄣˇ, ] Hepburn (name), #38,982 [Add to Longdo]
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis C, #47,170 [Add to Longdo]
甲型肝炎[jiǎ xíng gān yán, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis A, #74,641 [Add to Longdo]
和平里[Hé píng lǐ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, ] Hepingli neighborhood of Beijing, #80,232 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HEPA-Filter {m} [techn.]high-efficiency particulate air filter; HEPA filter [Add to Longdo]
Hepatitis {f}; Leberentzündung {f} [med.]hepatitis; inflammation of the liver [Add to Longdo]
hepatisch {adj}; die Leber betreffend [med.]hepatic [Add to Longdo]
hepatobiliär {adj}; Leber und Galle betreffend [med.]hepatobiliary [Add to Longdo]
hepatotoxisch {adj}; die Leber schädigend [med.]hepatotoxic [Add to Longdo]
hepatozellulär {adj}; die Leberzellen betreffend [med.]hepatocellular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
ウイルス性肝炎[ウイルスせいかんえん, uirusu seikan'en] (n) (See 血清肝炎) viral hepatitis [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hep \hep\ (h[e^]p), n.
   See {Hip}, the fruit of the dog-rose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hep \hep\ (h[e^]p), a.
   Same as {Hip}, a., but older and now less frequently used.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hep \hep\ (h[e^]p), interj.
   A call used by drill instructors to count cadence during
   marching; used identically to {hut} and {hup}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hip \hip\, a.
   1. Aware of the latest ideas, trends, fashions, and
    developments in popular music and entertainment culture;
    not square; -- same as {hep}.
 
   Syn: tuned in.
     [PJC]
 
   2. Aware of the latest fashions and behaving as expected
    socially, especially in clothing style and musical taste;
    exhibiting an air of casual sophistication; cool; with it;
    -- used mostly among young people in the teens to
    twenties.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, n. [OE. hepe, AS. he['o]pe; cf. OHG. hiufo a bramble
   bush.] (Bot.)
   The fruit of a rosebush, especially of the English dog-rose
   ({Rosa canina}); called also {rose hip}. [Written also {hop},
   {hep}.]
   [1913 Webster]
 
   {Hip tree} (Bot.), the dog-rose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hep
   adj 1: informed about the latest trends [syn: {hep}, {hip}, {hip
       to(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top