ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazen

HH EY1 Z AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazen-, *hazen*
Possible hiragana form: はぜん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, shit. Warden Hazen?ซวยไป พัศดีเฮเซ็น The Longest Yard (2005)
Hazen has a rating system for every con.เฮเซ็นจัดอันดับให้ดาวนักโทษทุกคน The Longest Yard (2005)
I guess that asshole Hazen wants to play dirty.ฉันว่าไอ้เปรตเฮเซ็น ต้องเล่นสกปรกกับเรา The Longest Yard (2005)
Maybe you need to check flights. I would, except now he's taking the Hazen Bridge.เดี๋ยวโทรกลับนะ Kidnapped (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZEN    HH EY1 Z AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄櫨;櫨の木;櫨[はぜ(黄櫨;櫨);はぜのき, haze ( ki haze ; haze ); hazenoki] (n) (Japanese) wax tree; sumac (sumach) [Add to Longdo]
車前子[しゃぜんし, shazenshi] (n) (See 車前草) plantain seed [Add to Longdo]
車前草;大葉子;車前[おおばこ;おんばこ;おばこ;しゃぜんそう(車前草);オオバコ, oobako ; onbako ; obako ; shazensou ( kuruma mae kusa ); oobako] (n) (uk) plantain (esp. Asian plantain, Plantago asiatica) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top