ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazelton

HH EY1 Z AH0 L T AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazelton-, *hazelton*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's get back to Turkdean barrow near Hazelton.ได้แล้ว, กลับมาตรงด้านนี้: ที่ เตอร์กดีน แบร์โร, ใกล้ฮาเฮลตัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Uh, Hazelton-เอ่อ ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
They're gonna help us out with the Hazelton transfer... specifically with Carlo Chavez.พวกเขาจะมาช่วยเรา เรื่องการขนย้ายไปที่ฮาเซลทัน มาเพื่อคาโล่ ชาเวสโดยเฉพาะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hazelton.-ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus-เอ่อ ฮาเซลทัน นี่รถคุ้มกันนักโทษ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- When was Hazelton expecting us?-เราต้องไปถึงฮาเซลทันเมื่อไหร่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Why don't you call Hazelton?ทำไมคุณไม่โทรไปที่ฮาเซลทันล่ะคะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
If we don't show up at Hazelton, the F.B.I., U.S. Marshals... and every law officer in West Virginia is gonna be hunting you.ถ้าเรายังไม่ถึงฮาเซลทัน ทั้งเอฟบีไอ กองทัพสหรัฐ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในเวสต์เวอร์จิเนียร์ จะออกตามตัวแก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
USA PENITENTIARY (PRISON) HAZELTON, WEST VIRGINIA."ทัณฑสถานสหรัฐ ฮาเซลตัน, เวสต์ เวอร์จิเนีย" Criminal (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZELTON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top