ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hanten

HH AE1 N T AH0 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanten-, *hanten*
Possible hiragana form: はんてん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวตาล[n.] (wētān) EN: vetala ; vampire ; spirits dwelling in cemeteries   FR: vampire [m] ; esprits qui hantent les cimetières [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANTEN    HH AE1 N T AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
一向聴[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion) [Add to Longdo]
時間反転[じかんはんてん, jikanhanten] (n) time reversal (physics) [Add to Longdo]
総帆展帆[そうはんてんぱん, souhantenpan] (n,vs) in full sail; decked out in full sail [Add to Longdo]
半纏;袢纏;半天;袢天(iK)[はんてん, hanten] (n) (1) (See 羽織) traditional short winter coat resembling a haori without gussets; (2) (See 印半纏) livery coat; (3) (半天 only) half the sky; (4) (半天 only) mid-air; middle of the sky [Add to Longdo]
半纏木[はんてんぼく;ハンテンボク, hantenboku ; hantenboku] (n) (uk) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] (n,vs,adj-no) (1) rolling over; (2) turning around; turning from side to side; inversion; reversal; (3) tonal inversion; (making a) negative image; (P) [Add to Longdo]
反転フィルム[はんてんフィルム, hanten firumu] (n) (obsc) (See リバーサルフィルム) reversal film [Add to Longdo]
反転現像[はんてんげんぞう, hantengenzou] (n) reversal development [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] (n) {comp} reverse video [Add to Longdo]
反転分布係数[はんてんぶんぷけいすう, hantenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
符号反転機能[ふごうはんてんきのう, fugouhantenkinou] sign change function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斑点[はんてん, hanten] -Fleck, -Tupfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top