ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hansen

HH AE1 N S AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hansen-, *hansen*
Possible hiragana form: はんせん
English-Thai: Longdo Dictionary
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hansen's Diseaseโรคเรื้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut her down, Mr. Hansen. Let's go take a look.ดับเครื่องก่อน คุณแฮนเซน ลงไปดูกัน Eight Below (2006)
Floyd hansen.ฟลอยด์ แฮนเซ่น Paradise (2008)
It looks like floyd hansen didn't even have a chance.ดูเหมือนฟลอยด์ แฮนเซ่น จะไม่มีโอกาสเลย Paradise (2008)
Hansen, come on.แฮนเซ่น มาเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
Do I need to worry about you, Hansen?นี่ฉันต้องห่วงนายด้วยไหม แฮนเซ่น Dead Space: Downfall (2008)
Keep an eye on Hansen.จับตาดูแฮนแซ่นไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Shut the fuck up, Hansen.หุบปากซะแฮนแซ่น Dead Space: Downfall (2008)
Hansen, shut your fucking mouth.แฮนแซ่น งีบได้แล้วน่า Dead Space: Downfall (2008)
The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy... until the day he met "the one."ทอม แฮนเซน ชายหนุ่มจากเมืองมาร์เกท รัฐนิวเจอร์ซี ผู้เติบโตมากับความเชื่อที่ว่า ความสุขที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นกับเขา... ตราบใดที่เขายังไม่ได้พบกับ "คนที่ใช่" 500 Days of Summer (2009)
I'd say we've got some potential here. What do you think, Hansen?ผมว่ามันน่าจะไปได้นะ คุณคิดว่าไง, แฮนเซน? 500 Days of Summer (2009)
They called me "Perfectly Adequate" Hansen.ใครๆก็เรียกผม\ แฮนเซน\"ผู้เหมาะสม\" 500 Days of Summer (2009)
What's up, Hansen?ว่าไง แฮนเซน? 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hansenRobert Hansen was arrested on suspicion of having sold off secret information to the former Soviet Union.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ทูด[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน, Example: คนเขาหาว่าแม่เป็นขี้ทูดเพราะจมูกแม่บี้ลง, Thai definition: ชื่อโรคเรื้อนชนิดที่ทำให้มือกุดเท้ากุด
ขี้เรื้อน[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count unit: โรค, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease   FR: lèpre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANSEN    HH AE1 N S AH0 N
HANSEN'S    HH AE1 N S AH0 N Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
ハンセン病患者[ハンセンびょうかんじゃ, hansen byoukanja] (n) leper [Add to Longdo]
一紙半銭[いっしはんせん, isshihansen] (n) small sum; things of little value [Add to Longdo]
機帆船[きはんせん, kihansen] (n) motorized sailboat; motorised sailboat [Add to Longdo]
後半戦[こうはんせん, kouhansen] (n) second half; (P) [Add to Longdo]
前半戦[ぜんはんせん(P);ぜんぱんせん, zenhansen (P); zenpansen] (n) first half of the game or match; (P) [Add to Longdo]
天刑病[てんけいびょう, tenkeibyou] (n) (obsc) (sens) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
反戦[はんせん, hansen] (n) anti-war; (P) [Add to Longdo]
反戦デモ[はんせんデモ, hansen demo] (n) antiwar demonstration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top