ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

h.p

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -h.p-, *h.p*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
H.P.เอชพี (รอยกดร้อน) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
H.P. (harmonic progression)เอชพี (การก้าวหน้าฮาร์มอนิก) [มีความหมายเหมือนกับ harmonic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
H.P.กำลังม้า, สัญลักษณ์หน่วยของกำลัง  ดู horsepower [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should get about another 75 H.P.น่าจะได้อีกสัก 75 แรงม้า The Boost Job (2010)
Wait - - H.P. Lovecraft?เดี๋ยวนะ--เอช.พี. เลิฟคราฟท์เหรอ Let It Bleed (2011)
But H.P. Lovecraft -- this guy is literature.แต่ เอช.พี. เลิฟคราฟท์... ชายคนนี้เป็นคนมีความรู้ Let It Bleed (2011)
Want to know about my night at the home of the great H.P. Lovecraft?อยากรู้เกี่ยวกับคืน ที่บ้านของ เอช.พี.เลิฟคร๊าฟผู้ยิ่งใหญ่ Let It Bleed (2011)
So you killed H.P. Lovecraft.แล้วเธอฆ่าเอช. พี. เลิฟคราฟท์ Let It Bleed (2011)
"Created by H.P. Lovecraft."เขียนโดย เอช พี เลิฟคราฟท์ An Evil Within (2012)
Okay, I'm compiling the system code to build our reactor's H.P. network.โอเค ผมกำลังแปล โค้ดระบบ เพื่อสร้างเครือข่าย พลังปฏิกรณ์ของเตาอยู่ The Grey Hat (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำลังม้า[N] horse-power, See also: H.P., Syn. แรงม้า, Example: รถจักรดีเซลนั้นส่วนมากเพื่อความสะดวกมักจะเรียกตามกำลังม้าของ เครื่องยนต์ดีเซล, Thai definition: หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน 1 แรงม้า คือ อัตราการทำงานได้ 550 ฟุต-ปอนด์ ต่อวินาที 1 แรงม้ามีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังม้า[n.] (kamlang-mā) EN: horsepower ; H.P.   FR: puissance en chevaux [f] ; cheval-vapeur [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft) [Add to Longdo]
馬力[ばりき, bariki] (n) horse-power; h.p.; HP; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  HP
         Hewlett Packard (manufacturer)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top