Search result for

granit

(46 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -granit-, *granit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
granite[N] หินแกรนิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
granite(n) หินสีเทา,หินแกรนิต,หินอัคนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graniteหินแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
granitic layerชั้นแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
granitification; granitizationการเกิดหินแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
granitization; granitificationการเกิดหินแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graniteแกรนิต [TU Subject Heading]
granitegranite, หินแกรนิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
graniteหินแกรนิต, หินอัคนีชนิดหนึ่งประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ มีแร่อื่น ๆ  เช่น แร่ไมกา ปนอยู่ด้วย ผลึกของแร่แต่ละชนิดเกาะก่ายกัน มีลักษณะเป็นดอก ๆ ประปราย และมีเนื้อหยาบ เปลือกโลกประกอบด้วยหินชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Granite industry and tradeอุตสาหกรรมแกรนิต [TU Subject Heading]
granite-gneissหินแกรนิตไนส์, หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งแปรสภาพมาจากหินแกรนิต  มีลักษณะการเรียงตัวของแร่ขนานกันเป็นทางแบบหินไนส์ ใช้ทำครกหิน ตุ๊กตาหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's nothing beneath this cement but granite.ข้างใต้นี้มีแต่หินแกรนิต Greatness Achieved (2008)
The vehicle of Agent Olivia Dunham was found abandoned on Graniteville Road in Westford three miles northeast of Little Hill.รถของโอลิเวียร์ ดันแฮม ถูกทิ้งไว้บนถนนแกรนิตวิลล์ในเวสท์ฟรอด์ ห่างจากลิตเติ้ลฮิลล์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสามไมล์ Bound (2009)
All of these stones are rectangular granite. Except right here.... เมื่อฉันถูกเล็กน้อย, บอกฉันว่าเสียง หัวใจของฉันอยู่ในเสียงของพระเจ้า. Angels & Demons (2009)
Dr. Randall from the geology department only man who's happy when they take his work for granite.ดร.แรนดอลจากภาควิชาธรณีวิทยา The Pants Alternative (2010)
New tiles in the bathrooms and kitchens, granite countertops, new appliances- all top of the line.ทำใหม่ทั้งหมด ปูกระเบื้องใหม่ในห้องน้ำและห้องครัว เคาน์เตอร์หินแกรนิต เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ทั้งหมดใช้ของคุณภาพสูง Caballo sin Nombre (2010)
And remember, don't take schist for granite. That's very clever. You wrote that in your first chapter of Geomorphisis.และก็จำไว้อย่าง, อย่าสับสนระหว่างหินชีสต์ กับแกรนิตล่ะ นั่นเป็นคำพูดที่ฉลาดมาก คุณเขียนมันไว้ในบทแรกของบทเรียนธรณีสันฐาน Proof (2011)
You're 30 tons of granite And every...เจ้าคือหินแกรนิต 30 ตัน และทุก.. Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Outside, fat snowflakes are falling on slate roofs and granite walls.іЅіхѕmіth. Ι сlіmb thе ѕtерѕ оf thе Ѕсоt mоnumеnt еvеry mоrnіng. /і Cloud Atlas (2012)
You know, most of these older banks are made of granite or limestone for longevity.รู้มั้ย ธนาคารเก่าๆ พวกนี้ ส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิต หรือหินปูนเพื่อความทนทาน Hit (2012)
4-bedroom, 3 1/2 bathrooms, slab granite countertops in your gourmet kitchen.4 ห้องนอน ห้องน้ำ 3 ห้องครึ่ง ห้องครัวสุดหรู เคาเตอร์ปูแกรนิต Black Cherry (2012)
And over here we have slab granite countertops in your gourmet kitchen.บริเวณนี้ เคาเตอร์ทั้งหมดปูด้วยแกรนิต ในครัวสุดหรู Black Cherry (2012)
Oh no, I'm talking granite and ropes.ไม่ใช่ ผมพูดถึงหินแกรนิตกับเชือกน่ะ (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกรนิต[N] granite, Example: รูปปั้นสัตว์แกะสลักมาจากหินแกรนิตทั้งก้อน, Thai definition: หินอัคนีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยหินเขี้ยวหนุมาน หินฟันม้า และแร่กลีบหินเป็นส่วนใหญ่ มีหลายสี ขัดให้เป็นเงาได้ กรดไม่กัด แข็งและทนทานมาก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินแกรนิต[n.] (hin kraēnit) EN: granite   FR: granite [m]
แกรนิต[n.] (kraēnit) EN: granite   FR: granite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANITE    G R AE1 N AH0 T
GRANITO    G R AA0 N IY1 T OW0
GRANITIC    G R AH0 N IH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
granite    (n) (g r a1 n i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラニット[, guranitto] (n) (See 花崗岩) granite [Add to Longdo]
ハンレイ岩;斑糲岩;斑レイ岩[はんれいがん(斑糲岩);ハンレイがん(ハンレイ岩;斑レイ岩), hanreigan ( han rei iwa ); hanrei gan ( hanrei iwa ; han rei iwa )] (n) gabbro (a type of rock similar to granite) [Add to Longdo]
花崗岩;かこう岩[かこうがん, kakougan] (n,adj-no) granite [Add to Longdo]
花崗岩質マグマ[かこうがんしつマグマ, kakouganshitsu maguma] (n) granitic magma [Add to Longdo]
御影石[みかげいし, mikageishi] (n) granite [Add to Longdo]
黒御影[くろみかげ, kuromikage] (n) black granite [Add to Longdo]
閃緑岩[せんりょくがん, senryokugan] (n) diorite (a type of rock similar to granite) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花岗岩[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, / ] granite [Add to Longdo]
花岗石[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, / ] granite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 granit
   granite
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 granit [grani]
   granite
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 granit
   granite
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 granite
 
 1. granit, pek sert bir çeşit kaya. granite porphyry porfir ile karışık granit, graniteware emaye kaplar. granit' ic granit cinsinden
 2. granite ait. granitoid granite benzer.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Granit [graniːt] (n) , s.(m )
   granite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top