Search result for

glases

(757 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glases-, *glases*, glase
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา glases มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *glases*)
English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glad[ADJ] ดีใจ, See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ, Syn. cheerful, elated, Ant. depressed
glam[ADJ] น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
glade[N] บริเวณที่โล่งในป่า, See also: ทุ่งโล่ง, Syn. dell, meadow
gland[N] ต่อม, Syn. glandule
glare[VI] เปล่งแสง, Syn. beam, radiate
glare[VI] ถลึงตา, See also: ขมึง, Syn. gape, gaze, stare
glary[ADJ] ซึ่งสว่างจ้า, See also: ซึ่งเจิดจ้า
glass[N] แก้ว, See also: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ
glass[N] แว่นตา
glaze[VT] ขัดเงา, See also: เคลือบ, Syn. polish, luster, Ant. deglaze
glaze[N] การเคลือบ, See also: การฉาบ, การชุบ
gladly[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างดีอกดีใจ
gladly[ADV] อย่างเต็มใจ
gladly[ADV] อย่างมีความสุข, See also: อย่างปิติยินดี
glamor[N] ความมีเสน่ห์, See also: ความดึงดูดใจ, เสน่ห์, Syn. allure, charm, glamour, Ant. repulsion
glance[VI] ชำเลือง, See also: ชายตามอง, แวบมอง, เหลือบดู, Syn. glimpse
glance[N] การชำเลือง, See also: การเหลือบมอง, การแวบมอง, Syn. glimpse, Ant. stare
glassy[ADJ] (ใส) เหมือนแก้ว, See also: (ใส) เหมือนกระจก, Syn. glossy, polished, crystalline
glassy[ADJ] ซึ่งไร้ชีวิตจิตใจ, See also: ซึมกระทือ, นิ่งเฉย, ราบเรียบ, Syn. lifeless, expressionless, fixed, smooth
glazed[ADJ] ซึ่งเคลือบเงา, See also: ซึ่งเป็นมันเงา, Syn. polished, shiny
raglan[ADJ] (แขนเสื้อ) ซึ่งมีตะเข็บเย็บเฉียงลงมาจากคอเสื้อ
burglar[N] ผู้ร้ายย่องเบา, See also: คนลักขโมยของ, Syn. robber
England[N] ประเทศอังกฤษ
England[N] อังกฤษ
glacial[ADJ] ซึ่งเป็นน้ำแข็ง, See also: เหมือนน้ำแข็ง, เย็นเป็นน้ำแข็ง, เกี่ยวกับยุคน้ำแข็ง, Syn. icy, frozen
glacier[N] ธารน้ำแข็ง, See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่, Syn. ice sheet, iceberg
gladden[VT] ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน, Syn. delight, happy, please
glam up[PHRV] ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยวิธีที่ผิด
glam up[PHRV] ้ดึงดูดใจมากขึ้น
glamour[N] ความมีเสน่ห์, See also: ความดึงดูดใจ, เสน่ห์, Syn. allure, charm, glamor, Ant. repulsion
glaring[ADJ] ซึ่งสว่างจ้า, See also: ซึ่งเจิดจ้า, Syn. bright, blazing, Ant. dull
glasses[N] แว่นตา, See also: แว่น
glazier[N] ช่างติดตั้งกระจก, See also: ช่างกระจก
glazing[N] การติดตั้งกระจก, See also: แผ่นกระจกที่ใช้ติดหน้าต่างหรือประตู
burglary[N] การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking
eyeglass[N] แว่นตาข้างเดียว, Syn. monocle
gangland[N] โลกอาชญากรรม, See also: แวดวงอาชญากร
glaciate[VI] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, See also: ทำให้เยือกแข็ง, Syn. freeze
glaciate[ADJ] ซึ่งปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, See also: เยือกแข็ง
gladness[N] ความสุข, See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี, Syn. cheer, delight
gladsome[ADJ] น่าปิติยินดี, See also: น่าดีใจ, Syn. joyful
gladsome[ADV] น่าปิติยินดี, See also: น่าดีใจ, Syn. joyfully
glancing[ADJ] ซึ่งแฉลบไป, See also: ซึ่งเบนไป, Syn. oblique, Ant. direct
glanders[N] โรคติดต่อในม้ามีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
glare at[PHRV] จ้องมอง, See also: จ้อง
glare at[PHRV] จ้องมองอย่างเกลียดชัง (แต่ไม่กลัวหรือไม่เกรง)
glass in[PHRV] ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass over
glassful[N] ปริมาณเต็มแก้ว, See also: ความจุหนึ่งแก้ว
glaucoma[N] ต้อหิน, See also: โรคต้อหิน
glaucous[ADJ] เขียวอมเทา / น้ำเงินหม่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
bangla desh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
bangladesh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
cardiac glandทำหน้าที่ขับ mucin
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
cor anglaisn. (คอร์ ออนเกล') n. ปี่ชนิดหนึ่ง ปลายเป็นรูปผลแพร
eglantinen. ชื่อกุหลาบ มีดอกสีชมพู,
england(อิง'ลันดฺ) n. อังกฤษ
eyeglass(อาย'กลาส) n. แว่นตา,เลนส์,แว่นส่อง,ถ้วยล้างตา,ส่วนที่ใช้ส่องดูของกล้องจุลทรรศน์ -pl. eyeglasses
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
glabrate(เกล'เบรท) adj. เรียบ,ล้าน,ไม่มีผมหรือขน.
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
glacial(เกล'เชิล) adj. เกี่ยวกับธารน้ำแข็ง,เยือกแข็ง, Syn. cold,frigid,icy
glaciate(เกล'ซิเอท) vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหรือธารน้ำแข็ง
glacier(เกล'เชอะ) n ธารน้ำแข็ง., See also: glaciered adj.
glaciologyn. ธรณีวิทยาน้ำแข็งและธารน้ำแข็ง, See also: glaciological,glaciologic adj. glaciologist n.
glacis(เกล'ซิส) n. ที่เอียงลาดหน่อย ๆ
glad(แกลด) adj. ดีใจ,ยินดี,เบิกบานใจ. -vt,ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ,เครื่องแต่งตัวชุดราตรี
gladden(แกลด'เดิน) vt.,vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate,cheer,please
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า
gladiate(แกลด'ดีเอท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายดาบ
gladiator(แกลด'ดีเอเทอะ) n.นักต่อสู้,นักมวยที่ชกเพื่อรางวัล., See also: gladiatorial adj., Syn. contestant,fighter
gladiolus(แกลดีโอ'ลัส) n.พืชไม้ดอกจำพวกหนึ่ง
gladsome(แกลด'เซิม) adj. ยินดี,ดีใจ,ปีติยินดี, Syn. joyous,merry
glaiket(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
glaikit(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
glair(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.
glaire(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.
glamor(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamorous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
glance(กลานซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผาด ๆ vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่านหน้า., See also: glancingly, Syn. peek,graze
gland(แกลนดฺ) n. ต่อม,อวัยวะคัดหลั่ง.
glandered(แกลน'เดิร์ด) adj. เป็นโรค glangers
glanders(แกลน'เดอร์ซ) n. โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้), See also: glanderous adj.
glandular(แกลน'ดูละ) adj. เกี่ยวกับต่อม,คล้ายต่อม.
glans(แกลนซ) n. หัวลึงค์,หัวเม็ดลุมุดช่องคลอด -pl. glandes
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
glaring(แกล'ริง) adj. เจิดจ้า,บาดตา,แสงวาววับ,ซึ่งจ้องเขม็ง,ครึกโครม,ชัด ๆ ,โต้ง ๆ, See also: glaringness n.
glary(แกล'รี) adj. เจิดจ้า,บาดตา,ซึ่งจ้องเขม็ง., See also: glariness n., Syn. glaring
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n.,pl. แว่นตา,
glass woolใยแก้วที่คล้ายขนสัตว์, Syn. spun glass
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
gladden(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ดีใจ,ทำให้ปลื้มปีติ
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
gladsome(adj) น่ายินดี,ดีใจ,น่าปีติยินดี
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glance(n) การชำเลือง,การมองผาด,การเหลียวดู
glance(vi) ชำเลืองดู,มองผาดๆ,เหลือบตาดู,ชายตามอง
gland(n) ต่อมในร่างกาย,อวัยวะคัดหลั่ง
glandular(adj) เกี่ยวกับต่อม,คล้ายต่อม
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glass(adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว
glass(n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
glassware(n) เครื่องแก้ว
glassy(adj) เหมือนแก้ว,เหมือนกระจก,คล้ายแก้ว
glaze(n) ของเป็นมัน,ความเป็นเงามัน,สีเคลือบ
glaze(vt) ติดกระจก,ทำให้เป็นมัน,ขัดเงา,เคลือบเงา
glazier(n) ช่างกระจก
hourglass(n) นาฬิกาทราย
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perspiratory gland; gland, sudoriparous; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyglandularหลายต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periglacial; cryergic; cryonival; paraglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parathyroid glandต่อมพาราไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ parathyroid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pituitary gland; hypophysisต่อมใต้สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranephros; gland, adrenal; gland, suprarenalต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pruinose; glaucousมีนวล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prostaglandinsยาโพรสตาแกลนดินส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prostate; gland, prostateต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostate gland; prostateต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraglacial; cryergic; cryonival; periglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plain glassกระจกใส [มีความหมายเหมือนกับ cover glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parotid glandต่อมน้ำลายหน้าหู, ต่อมพาโรติด [มีความหมายเหมือนกับ parotid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parotid salivary glandต่อมน้ำลายหน้าหู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lactiferous gland; gland, mammaryต่อมน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacrimal glandต่อมน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacrimal glandต่อมน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminated glassกระจกประกบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminated glass; laminated safety glassกระจก(นิรภัย)แบบอัดซ้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial glandต่อมน้ำลายริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
saccular glandต่อมมีถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salivary glandต่อมน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudoriparous gland; gland, perspiratory; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subglabrousค่อนข้างเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sebaceous gland; gland, sebiferousต่อมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sebiferous gland; gland, sebaceousต่อมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submandibular glandต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร, ต่อมซับแมนดิบูลาร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submandibular salivary glandต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple glaucomaต้อหินสามัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sublingual glandต่อมน้ำลายใต้ลิ้น, ต่อมซับลิงกวัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sublingual salivary glandต่อมน้ำลายใต้ลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
serous glandต่อมหลั่งน้ำใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subnival; cryergic; cryonival; paraglacial; periglacialรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sight glassช่องตรวจใส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sweat gland; gland, perspiratory; gland, sudoriparousต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual gland; gland, genitalต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretory hair; glandular hairขนต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
safety glassกระจกนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suprarenal gland; gland, adrenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxyntic gland; gland, acidต่อมหลั่งกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overglazed colour; onglazed colourสีบนเคลือบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onglazed colour; overglazed colourสีบนเคลือบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid gland; gland, oxynticต่อมหลั่งกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolar gland; gland, acinousต่อมรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alkaline glazeการเคลือบด่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acinous gland; gland, alveolarต่อมรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior lingual glandต่อมน้ำลายลิ้นส่วนหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aventurine glazeการเคลือบเกล็ดประกาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glass coatingสารเคลือบกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gladiolusแกลดิโอลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glassแก้ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glandต่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroid glandต่อมธัยรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salivary glandต่อมน้ำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pituitary glandต่อมปิตุอิตารี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endocrine glandต่อมไร้ท่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal glandต่อมหมวกไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal gland diseasesโรคต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal glandsต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Aglaonemaอโกลนีมา [TU Subject Heading]
Art, Bangladeshiศิลปะบังกลาเทศ [TU Subject Heading]
Bangladeshบังกลาเทศ [TU Subject Heading]
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglarsนักย่องเบา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Church of Englandศาสนจักรอังกฤษ [TU Subject Heading]
Crystal glassแก้วผลึก [TU Subject Heading]
Endocrine glandsต่อมไร้ท่อ [TU Subject Heading]
Englandอังกฤษ [TU Subject Heading]
Eyeglass frame industryอุตสาหกรรมกรอบแว่นตา [TU Subject Heading]
Eyeglassesแว่นตา [TU Subject Heading]
Flat glass industryอุตสาหกรรมกระจก [TU Subject Heading]
Glaciersธารน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Gladiolusแกลดิโอลัส [TU Subject Heading]
GLAS (Computer system)กลาส (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Glasnostกลานอลต์ [TU Subject Heading]
Glassแก้ว [TU Subject Heading]
Glass beadsลูกปัดแก้ว [TU Subject Heading]
Glass blowing and workingการเป่าแก้วและการทำแก้ว [TU Subject Heading]
Glass constructionงานกระจก [TU Subject Heading]
Glass containersบรรจุภัณฑ์แก้ว [TU Subject Heading]
Glass etchingการกัดกรดบนกระจก [TU Subject Heading]
Glass fibersไฟเบอร์กลาสส์ [TU Subject Heading]
Glass gardensสวนในภาชนะแก้ว [TU Subject Heading]
Glass ionomer cementsกลาส ไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Glass manufactureอุตสาหกรรมแก้ว [TU Subject Heading]
Glass painting and stainingจิตรกรรมและการย้อมสีบนกระจก [TU Subject Heading]
Glasswareเครื่องแก้ว [TU Subject Heading]
Glaucomaต้อหิน [TU Subject Heading]
Glaucoma, Angle-closureต้อหินมุมปิด [TU Subject Heading]
Glazingการใช้กระจก [TU Subject Heading]
Glazing (Ceramics)การเคลือบ (เครื่องเคลือบดินเผา) [TU Subject Heading]
London (England)ลอนดอน (อังกฤษ) [TU Subject Heading]
Optical glassกระจกเลนส์แว่นตา [TU Subject Heading]
Parathyroid glandsต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
at a glance (phrase ) ปรายตา, ชำเลืองมอง, มองผ่าน ๆ ก็เข้าใจ
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n ) แก้วเซรามิค
glass silkผ้าไหมแ้ก้ว
interglacial (n ) ช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็ง
See also: A. glacial,
Prostaglandinsที่มีศักยภาพฮอร์โมนเช่นสารที่พบในหลายเนื้อเยื่อร่างกาย (และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอสุจิ); ผลิตในการตอบสนองต่อการบาดเจ็บและอาจส่งผลกระทบต่อความดันโลหิตและการเผาผลาญและกิจกรรมกล้ามเนื้อเรียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, gladiators!อาโจน! Sacramentum (2012)
Glazier!Glaser! Orpheus (1950)
Glass...Glas... Glas... Sabrina (1954)
Yes.Aus Glas. Gambit (1966)
Believe me.Glauben Sie mir. The Oldest Profession (1967)
Believe me.Glaube mir. Tokugawa onna keibatsu-shi (1968)
Really?Glaubst du? Felix si Otilia (1972)
Glasha!Glascha! They Fought for Their Country (1975)
England.England. The Final Conflict (1981)
Think so?Glaubst du? Amsterdamned (1988)
Yes.- Unglaublich. Running on Empty (1988)
Some hero.- Glaubst du. When We Dead Awaken (1994)
Do you?Glauben Sie es? Dark City (1998)
I guess.Ich glaube. Cruel Intentions (1999)
A gladiator?Ein Gladiator? Gladiator (2000)
"Terrific!"Unglaublich! Pink Floyd: Dark Side of the Moon (2006)
Oh, yeah,Das glaube ich nicht. Strange Bedfellows (2004)
THANKS.Ich glaube, du. Switch Sitters (2004)
So?Ich glaube dir. He's Slippin' 'Em Bread... Dig? (2005)
Trust.Glaubt mir. A Thing or Two About Loyalty (2006)
Do you think?Glauben Sie? Mr. Monk, Private Eye (2006)
Quiet.- Als ich in England war... We Are Robin Hood (2007)
I think.Glaube ich. Sins of Omission (2009)
Trust me.Glaube mir. Pilot (2009)
Faith!Glaube! Howl (2010)
Trust me.Glaub mir. The Devil You Know (2010)
Unbelievable.Unglaublich. Apotheosis (2010)
- Reliable?- Glaubwürdig? Green Zone (2010)
I guess.- Ich glaube schon. Girl in Progress (2012)
Amazing.Unglaublich. JFK to LAX (2012)
Trust me.Glaub mir. Father's Day (2012)
Trust me.Glaub mir. Child of the Moon (2012)
I do.Glaube ich. The Woman (2013)
Geez!Ich glaube es ja nicht. Scrap Wood War (2014)
Think it?Glauben? Charlie and the Re-Virginized Hooker (2014)
Unbelievable.Unglaublich. The Comic Book Store Regeneration (2015)
Okay?Ok, ich glaube daran. Fix Everything (2016)
Incredible.Unglaublich. Monsieur Paul (2016)
Trust me.Glaub mir. Scorched Earth (2016)
I believe.Ich glaube. Come to Jesus (2017)
Gladys?Gladys? The Law of Non-Contradiction (2017)
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
You should be glad. Those guys were coming for you.แกควรจะดีใจนะ.ไอ้พวกนั้นมันต้องการแก New Haven Can Wait (2008)
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
I'm really glad you're nate's friend.ชั้นดีใจนะที่เธอไปเป็นเพื่อนกับเนท Chuck in Real Life (2008)
I'm really glad you're nate's friend.ฉันดีใจที่เธอเป็นเพื่อนของเนท Pret-a-Poor-J (2008)
I am so glad they sent you. come. you are going to love it.ฉันดีใจมากที่พวกเขาส่งคุณมา คุณจะรักมันแน่นอน Pret-a-Poor-J (2008)
I'm lucas douglas, p.I.ผม ลูคัส ดักลาส Adverse Events (2008)
Poor jenny--all that glamour almost led to the slammer.โธ่ ๆเจนนี่ที่น่าสงสาร--ความเย้ายวนใจทั้งหมดเกือบทำต้องเข้าซังเต There Might be Blood (2008)
Another glass of bubbly?เอาฟองเยอะๆอีกแก้ว Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glaI ordered several books from England.
glaPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
glaI am glad that you have returned safe.
glaShe glared at me with angry eyes.
glaHe filled the glass with wine.
glaHe glanced at her with no sign of recognition.
glaElizabeth, Queen of England.
glaHe drank a glass of red wine.
glaAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
glaMy aunt wears glasses when she reads the papers.
glaThe sea was as smooth as glass.
glaHe glanced at her.
glaThe climate of England is milder than that of Scotland.
glaShakespeare is the greatest poet that England has produced.
glaI am glad to hear that you have got well.
glaWhat did you do with my glasses? They were here a minute ago.
glaHe received a good education in England.
glaI'm glad you enjoyed it.
glaI ordered the book from England.
glaI was very glad to get a present from her.
glaKen may well be glad about the result of the test.
glaThe two buses resemble each other at first glance.
glaThere is nothing like a glass of beer after a whole day's work.
glaOn arriving home, I discovered the burglary.
glaEngland proper does not include Wales.
glaWere there any glasses on the table?
glaThere is a little milk in the glass.
glaThere is a little wine left in the bottom of the glass.
glaWill you give me a glass of milk?
glaI have a friend who lives in England.
glaI had a glass of beer to quench my thirst.
glaIt seems to me that he is from England.
glaThe editor glanced over the manuscript.
glaThe burglar wore gloves, with the result that there were no finger-prints to be found.
glaHe has a lot of difficulty seeing without his glasses.
glaYou must be careful with the wine glass.
glaHe picked up the newspaper and glanced casually over the front page.
glaThere is a little water in glass.
glaI was glad at the news.
glaBut after she does that with the first glass, what is she going to do with the second one?
glaHow much were the glasses?
glaHaving run the race, Jane had two glasses of barley tea.
glaHe glanced at the noisy child with a sour expression.
glaHe stole a glance at the girl.
glaHe took off his glasses and frowned at the nurse.
glaRoughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.
glaHe comes from England but is very poor at English.
glaIn summer the sun rises about 4 a.m. in England.
glaEngland is proud of her poets.
glaIn no country other than England, it has been said, can one experience four seasons in the course of a single day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
องค์การแก้ว[N] The Glass Organization, Syn. องค์การแก้ว
แก้วบรั่นดี[N] brandy glass
แก้วแชมเปญ[N] champagne glasses
แก้วไวน์[N] wine glass
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
ชายตามอง[V] glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai definition: มองด้วยหางตา
แว่น[N] glasses, See also: spectacles, Count unit: อัน
แว่นตา[N] eye glasses, Syn. แว่นสายตา, แว่น, Count unit: อัน
ขโมย[V] steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ขโมย[N] thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลักทรัพย์
นักย่องเบา[N] burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว
โพลง[ADV] brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง
มีความยินดี[V] be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
วุ้น[N] agar, See also: jelly, gelatin, isinglass, Example: ในงานนี้มีการนำวุ้นมาแกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาหารหวาน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง สกัดได้จากสาหร่ายทะเล เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง
โหล[N] widemouthed glass jar, Syn. ขวดโหล, Example: บริเวณนั้นมีร้านค้าเล็กๆ อยู่ร้านเดียว ขายก๋วยเตี๋ยว ขายน้ำและขนมใส่โหล, Count unit: ใบ, Thai definition: ขวดปากกว้าง มีฝา
แว่นตา[N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่น, Example: ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแว่นตาผู้หญิง 1 อัน นาฬิกาเรือนเหล็กไม่ทราบยี่ห้อ 1 เรือน จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุใส เป็นเครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น เป็นต้น
แวบ[V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
แว่นตาดำ[N] sunglasses, Example: ธุรกิจของเรแบนด์กระเตื้องขึ้นเพราะคนที่เป็นโรคเวิลด์คัพฟีเวอร์จะต้องซื้อแว่นตาดำไว้ใส่ปกปิดขอบดำใต้ตา, Count unit: อัน
แว่น[N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่นตา, Example: คนไม่น้อยยังจดจำภาพเธอสวมแว่นเหน็บหนังสือเล่มเล็กๆ ไว้เสมอ, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นแก้วกระจกใช้ส่องให้เห็นชัด
เหลียวดู[V] glance, See also: look, glimpse, peek, peep, scan, Syn. เหลียวมอง, Example: เสียงปลาฮุบเหยื่อล่อความสนใจให้เขาเหลียวดู, Thai definition: หันกลับมามอง
เหลือบมอง[V] glance, See also: look, glimpse, peek, peep, scan, Syn. ชำเลือง, ชายตา, Example: เธอทำเสียงในคอจนเขาต้องเหลือบมอง
ชายตาดู[V] look sideways, See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาแล, Example: เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก, Thai definition: ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา
โถ[N] earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
จรัสแสง[V] shine, See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare, Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า, Thai definition: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
มอง[V] look, See also: eye, gaze, glance, stare, peer, Syn. ดู, แลดู, มองดู, Example: ฉันมองร่างเด็กผอมเกร็งตัวดำอย่างสมเพช, Thai definition: มุ่งใช้สายตาดูสิ่งหนึ่ง
เฝ้ามอง[V] look at, See also: look, glance, take a look/glance, Syn. เฝ้าดู, สอดส่อง, Example: เขาเฝ้ามองที่รั้วบ้านเธอทุกเช้า หวังจะได้เห็นเธอออกจากบ้าน, Thai definition: มุ่งดูอย่างเอาใจใส่
เก็จ[N] ornamental glass, Thai definition: แก้วประดับ
ขึงตา[V] stare, See also: gaze, scowl, glare, Syn. จ้องเขม็ง, ตาเขียว, ถลึงตา, Example: เขาขึงตาใส่เธอ เพื่อให้เธอหยุดพูด, Thai definition: จ้องดูอย่างเขม็งด้วยอาการโกรธ หรือด้วยประสงค์จะห้าม
ขั้วกระจก[N] focus of glass, Example: เมื่อแสงแดดมากระทบขั้วกระจกอุณหภูมิจะสูงขึ้น, Count unit: ขั้ว, Thai definition: จุดกึ่งกลางของผิวกระจกโค้งทรงกลม
ไข่เน่า[N] Vitex glabrata (Verbenaceae), See also: tree of the genus vitex, Syn. ต้นไข่เน่า, Example: ต้นไข่เน่าไม่มีผู้ใดนิยมปลูกในบ้าน อาจจะเป็นเพราะชื่อที่ไม่ค่อยเป็นมงคล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Vitex glabrata R. Br. ในวงศ์ Verbenaceae ขึ้นตามป่าดิบและที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป สูง 8-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน ผลรูปไข่ขนาดหัวแม่มือ สุกสีดำ กินได้ มีรสหวานเล็กน้อย เปลือกและรากใช้ทำยาได้
ไข่ดัน[N] groin, See also: inguinal glands, Example: พี่ชายต้องรีบมาหาหมอเพราะเจ็บไข่ดันมาก, Count unit: ก้อน, Thai definition: ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบ
กล้องสองตา[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสองตา ติดตั้งบนขาสามขาเพื่อให้อยู่ในระดับตา, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา
คันฉ่อง[N] mirror, See also: looking-glass, table-mirror, powder-set, Syn. กระจกเงา, Example: ในสมัยโบราณต้องมีการจำหลักไม้ลงบนเครื่องใช้ขนาดใหญ่จำพวกเครื่องเรือน เช่น ตู้ ตั่ง คันฉ่อง และอัฒจันทร์พระ เป็นต้น, Count unit: อัน, Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
คันฉาย[N] mirror, See also: looking-glass, Syn. กระจกเงา, เครื่องส่องหน้า, Count unit: อัน, คัน (มีด้าม), Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
ค้อนควัก[V] glance sideways, See also: give a cold, look askance, Syn. ค้อนขวับ, Example: เมื่อแม่ค้อนควักพ่อ พ่อก็ได้แต่หัวเราะหึหึ, Thai definition: ค้อนจนหน้าคว่ำ
ค้อน[V] glance sideways, See also: look askance, Syn. มองค้อน, ค้อนขวับ, Example: ผู้เป็นแม่เหลือบแลไปทางบ้านลูกชายแล้วค้อนขวับราวกับลูกสะใภ้ยืนอยู่ตรงนั้น, Thai definition: แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้สายตาอย่างหนึ่ง
ส่ายตาดู[V] sweep one's eyes over, See also: look around, glance around, Example: ผมหัวเราะพลางส่ายตาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เครื่องแก้ว[N] glassware, Example: กระสุนปลิวข้ามหัวคนทั้งสองไปอย่างหวุดหวิด ถูกข้าวของเครื่องใช้ ถ้วยชาม และเครื่องแก้วแตกกระจาย, Count unit: ชุด
ปลื้มใจ[V] be pleased, See also: be glad, be delighted, be gratified, Example: เมื่อเขาพบว่าเพื่อนๆ ต่างชาติของเขาชื่นชมในประเทศของเขา ก็ทำให้เขาปลื้มใจอย่างยิ่ง, Thai definition: ปิติและเบิกบานใจ
ปลาบปลื้ม[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice, Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์ ทำให้คณะของสื่อมวลชน และพสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: มีความรู้สึกยินดีแล่นวาบเข้าหัวใจ
ป่านคม[N] kite string coated with glass dust, Example: เขาฝนผงแก้วละเอียดยิบเพื่อผสมกับแป้งเปียกผสมเอง แล้วเอาเส้นด้ายลงรูดเพื่อทำป่านคมไว้เล่นว่าวในหน้าปิดเทอม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นด้ายชักว่าวที่เอาผงแก้วทาเพื่อให้คม
ปิติ[N] joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
ปิติ[V] be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ
ปาเต๊ะ[N] batik, See also: a kind of Javanese or Malay glazed sarong, Syn. ผ้าปาเต๊ะ, Example: หญิงวัยกลางคนนุ่งผ้าปาเต๊ะเสื้อคอกระเช้านั่งป่าวร้องกึ่งตะโกนกึ่งเชื้อเชิญให้ซื้อสินค้า, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย
เพชรน้ำค้าง[N] white glass, See also: crystal, Example: หล่อนชอบเครื่องประดับที่ทำจากเพชรน้ำค้างมากเป็นพิเศษ, Thai definition: แก้วสีขาว
เพลิงฟ้า[N] fire made by a burning-glass, Example: เด็กๆ กำลังทดลองการเกิดเพลิงฟ้าอยู่กลางสนามบอล, Thai definition: ไฟที่เกิดจากใช้แว่นขยายรวมแสงจุดจากแสงแดด
เปี่ยม[V] be fraught, See also: be replete, be full be flush with (the deck), (of a glass) to be brimful, to fill to the b, Syn. ปริ่ม, เต็ม, เต็มที่, เอ่อ, ปรี่, เจิ่ง, เต็มขอบ, เต็มฝั่ง, บริบูรณ์, Ant. เหือด, แห้ง, Example: ความรู้สึกของเขาช่างเปี่ยมด้วยความสุขเหลือคณา
มุทิตา[N] rejoicing with others in their happiness or prosperity, See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another's success, Example: สมาธิภาวนาจะผุดขึ้นเป็นปัญญาให้เราใช้เมตตากรุณาและมุทิตาอย่างเหมาะสม, Thai definition: ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
มุทา[N] pleasure, See also: happiness, gladness, joy, delight, gratification, Syn. ความยินดี, ความสุขใจ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บังกลาเทศ[n. prop.] (Bangkalāthēt) EN: Bangladesh   FR: Bangladesh
บางละมุง[n. prop.] (Bāng Lamung) EN: Banglamung ; Bang Lamung   FR: Banglamung ; Bang Lamung
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer   FR: bière glacée [f]
ชายชาวอังกฤษ[n. prop.] (chāichāo Angkrit) EN: Englishman   FR: Anglais [m]
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve   FR: ricocher ; faire une embardée
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances   FR: faire les yeux doux
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ช่างติดตั้งกระจก[n. exp.] (chang tittang krajok) EN: glazier   FR: vitrier [m]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชาวบังกลาเทศ[] (Chāo Bangkalāthēt) EN: Bangladeshi   
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชาเย็น[n. exp.] (chā yen) EN: iced tea with milk   FR: thé glacé au lait [m] ; thé froid [m]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ชื่อภาษาอังกฤษ[n. exp.] (cheū phāsā Angkrit) EN: English name   FR: nom anglais [m]
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping   FR: effleurer ; frôler
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight   FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun   
ดาบ[n.] (dāp) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m] ; glaive [m] (vx)
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดินเหนียว[n.] (dinnīo) EN: clay ; fat clay   FR: argile [f] ; glaise [f]
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad   FR: jubiler ; exulter
ดอกกุหลาบ[n.] (døk kulāp) EN: rose   FR: rose [f] ; églantine [f]
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look/glance   FR: observer
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt phāsā Angkrit) EN: practise spoken English   FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal   FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
อี๊ด โปงลาง(สะออน)[n. prop.] (Īt Pōnglāng (Sa-øn)) EN: It Ponglang (Sa-on)   FR: It Ponglang (Sa-on)
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
แจ๊ด = แจด[adj.] (jaēt) EN: intense ; glaring ; strong   
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLAB    G L AE1 B
GLAD    G L AE1 D
GLAS    G L AE1 S
GLAND    G L AE1 N D
GLARE    G L EH1 R
GLAUB    G L AO1 B
GLADU    G L EY1 D UW0
GLAAB    G L AA1 B
GLACE    G L EY1 S
GLAUS    G L AO1 Z
GLATZ    G L AE1 T S
GLAHN    G L AE1 N
GLAZA    G L AA1 Z AH0
GLAWE    G L AO1
GLAZE    G L EY1 Z
GLADE    G L EY1 D
GLAXO    G L AE1 K S OW0
GLASS    G L AE1 S
GLATT    G L AE1 T
GLADD    G L AE1 D
GLANZ    G L AE1 N Z
GLADJE    G L AE1 D JH IY2
GLASSY    G L AE1 S IY0
GLARIS    G L EH1 R IH2 S
GLACIS    G L EY1 S AH0 S
GLAVAN    G L EY1 V AH0 N
GLAVIN    G L AE1 V IH2 N
GLADLY    G L AE1 D L IY0
MAGLAJ    M AE1 G L AY2
GLANTZ    G L AE1 N T S
MAGLAJ    M AA1 G L AY2
GLARED    G L EH1 R D
GLANCE    G L AE1 N S
GLADES    G L EY1 D Z
GLADYS    G L AE1 D IH2 S
GLAUDE    G L AO1 D
GLASPY    G L AE1 S P IY0
GLAMOR    G L AE1 M ER0
GLASOW    G L EY1 Z OW0
GLAZER    G L EY1 Z ER0
GLASBY    G L AE1 S B IY0
ZIGLAR    Z IH1 G L ER0
GLAZES    G L EY1 Z AH0 Z
GLANCY    G L AE1 N S IY0
GLARES    G L EH1 R Z
GLASCO    G L AA1 S K OW0
GLANDS    G L AE1 N D Z
GLADIS    G L AE1 D IH2 S
GLAZED    G L EY1 Z D
GLASER    G L EY1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glad    (j) (g l a1 d)
glade    (n) (g l ei1 d)
gland    (n) (g l a1 n d)
glare    (v) (g l e@1 r)
glass    (v) (g l aa1 s)
glaze    (v) (g l ei1 z)
Gladys    (n) (g l a1 d i s)
glac_e    (j) (g l a1 s ei)
glades    (n) (g l ei1 d z)
gladly    (a) (g l a1 d l ii)
glance    (v) (g l aa1 n s)
glands    (n) (g l a1 n d z)
glared    (v) (g l e@1 d)
glares    (v) (g l e@1 z)
glassy    (j) (g l aa1 s ii)
glazed    (v) (g l ei1 z d)
glazes    (v) (g l ei1 z i z)
raglan    (n) (r a1 g l @ n)
Douglas    (n) (d uh1 g l @ s)
England    (n) (i1 ng g l @ n d)
Glasgow    (n) (g l a1 z g ou)
burglar    (n) (b @@1 g l @ r)
foglamp    (n) (f o1 g l a m p)
glacial    (j) (g l ei1 s i@ l)
glacier    (n) (g l a1 s i@ r)
gladden    (v) (g l a1 d n)
gladder    (j) (g l a1 d @ r)
glamour    (n) (g l a1 m @ r)
glanced    (v) (g l aa1 n s t)
glances    (v) (g l aa1 n s i z)
glaring    (v) (g l e@1 r i ng)
glassed    (v) (g l aa1 s t)
glasses    (v) (g l aa1 s i z)
glazier    (n) (g l ei1 z i@ r)
glazing    (v) (g l ei1 z i ng)
raglans    (n) (r a1 g l @ n z)
burglars    (n) (b @@1 g l @ z)
burglary    (n) (b @@1 g l @ r ii)
eyeglass    (n) (ai1 g l aa s)
foglamps    (n) (f o1 g l a m p s)
glaciers    (n) (g l a1 s i@ z)
gladdens    (v) (g l a1 d n z)
gladdest    (j) (g l a1 d i s t)
gladioli    (n) (g l a2 d i ou1 l ai)
gladness    (n) (g l a1 d n @ s)
gladsome    (j) (g l a1 d s @ m)
glancing    (v) (g l aa1 n s i ng)
glanders    (n) (g l a1 n d @ z)
glassful    (n) (g l aa1 s f u l)
glassier    (j) (g l aa1 s i@ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] Thai: ดีใจ English: to be glad

German-Thai: Longdo Dictionary
Glas(n) |das, pl. Gläser| แก้วน้ำ
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
unglaublich(adj adv) เหลือเชื่อ, ไม่น่าเชื่อ เช่น Unglaublich haben wir den Zug trotz Verspätung erreicht! = ไม่น่าเชื่อเลย เราสามารถมาทันรถได้ ทั้งๆที่เรามาสายนะเนี่ย!
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Glasnudel(n) |die, pl. Glasnudeln| วุ้นเส้น
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
England(uniq) |คำนามเฉพาะ ถูกใช้ไม่ระบุ Artikel| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: englisch
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glattglibby [Add to Longdo]
Aberglaube {m}superstition [Add to Longdo]
Aberglaube {m}superstitiousness [Add to Longdo]
Abfall {m} vom Glauben; Apostasie {f}apostasy [Add to Longdo]
Abglanz {m}reflection [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Verlauf {m} | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Zurückweisung {f}; Rückweisung {f} | Ablehnungen {pl} | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Abplatzen der Glasur in kleinen Teilenblistering [Add to Longdo]
Absetzen {n} der Glasursedimentation [Add to Longdo]
Ablaufen {n} | Ablaufen {n} der Glasurrun-off | glaze run-off [Add to Longdo]
Akkreditierung {f}; Beglaubigung {f}accreditation; accrediting [Add to Longdo]
Altglas {n}used glass [Add to Longdo]
Anflugglasur {f}; Salzglasur {f}vapour glazing [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Apfel {m} | Äpfel {pl} | glasierter Apfel | für einen Apfel und ein Ei; für ein Butterbrotapple | apples | toffie apple [Br.]; candy apple | for peanuts; for next to nothing [Add to Longdo]
Appretur {f}finish; dressing; glaze [Add to Longdo]
Atheismus {m}; Ablehnung eines Gottesglaubensatheism [Add to Longdo]
Attest {n}; Beglaubigung {f}; Zeugnis {n} | Atteste {pl}; Beglaubigungen {pl}; Zeugnisse {pl}attestation | attestations [Add to Longdo]
Aufglasurdekoration {f}onglaze decoration [Add to Longdo]
Augenglas {n}eyeglass [Add to Longdo]
Autoknacker {m}; Automarder {m}car burglar [Add to Longdo]
Aventuringlasur {f}aventurine glaze saturated iron glaze [Add to Longdo]
Bahnglättung {f}web glazing [Add to Longdo]
Bandschräglauf {m}tape skew [Add to Longdo]
unsichtbare Barriere, die eine Entwicklung hindertglass ceiling [Add to Longdo]
Becherglas {n}; Wasserglas {n}; Becher {m} | Becher {pl}tumbler | tumblers [Add to Longdo]
Becher {m}; Becherglas {n} (Labor) | Becher {pl}; Bechergläser {pl} | konischer Becherbeaker | beakers | conical beaker [Add to Longdo]
Beglaubigung {f} | Beglaubigungen {pl}notarization | notarizations [Add to Longdo]
Beglaubigung {f}witnessing [Add to Longdo]
Beglaubigung {f}; Beurkundung {f} | Beglaubigungen {pl}authentication | authentications [Add to Longdo]
Beglaubigungsschreiben {n}letter of accreditation [Add to Longdo]
Beglaubigungsschreiben {n}credentials [Add to Longdo]
Bergland {n}mountainous country [Add to Longdo]
ein glatter Betruga fair swindle [Add to Longdo]
Bierglas {n} | Biergläser {pl} | hohes Bierglasbeer glass | beer glasses | beer schooner [Add to Longdo]
Bitversatz {m}; Schräglauf {m}skew [Add to Longdo]
Bleiglanz {m}galena [Add to Longdo]
Bleiglasur {f}lead glaze [Add to Longdo]
Bleiglasur {f} (roh; ungefrittet)Galena glaze [Add to Longdo]
Blei-Borglasur {f}lead borosilicate glaze [Add to Longdo]
Blendfreiheit {f}nonglaring [Add to Longdo]
Blendung {f}glare [Add to Longdo]
Borglas {n}boron glass [Add to Longdo]
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses [Add to Longdo]
Brillenglas {n}spectacles glass; ophthalmic lens [Add to Longdo]
Brillenträger {m}wearer of glasses [Add to Longdo]
Buchstabenglaube {m}literalism [Add to Longdo]
Bürstenglättung {f}brush glazing [Add to Longdo]
Bürzeldrüse {f}oil gland [Add to Longdo]
Dachverglasung {f}roof glazing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P) [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
ぎろぎろ[, girogiro] (adv,adv-to,vs) glaringly (staring) [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
じろっと[, jirotto] (adv) (on-mim) (See じろり) glancing (look) [Add to Longdo]
じろり[, jirori] (adv,adv-to) (on-mim) glancing (look) [Add to Longdo]
じろりと見る[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
ちょっと見;一寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
ちらっと(P);ちらと[, chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P) [Add to Longdo]
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) {comp} glare filter [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
どんより[, donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]
はたと[, hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound) [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
アークティックフラウンダー[, a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis) [Add to Longdo]
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass [Add to Longdo]
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
アイジングラス[, aijingurasu] (n) isinglass [Add to Longdo]
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アオナギ;あおなぎ[, aonagi ; aonagi] (n) (See 葦切鮫) shark (esp. the blue shark, Prionace glauca) [Add to Longdo]
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
アポクリン腺[アポクリンせん, apokurin sen] (n) apocrine gland [Add to Longdo]
アメリカ松[アメリカまつ, amerika matsu] (n) (obsc) (See 米松) common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
イングランド[, ingurando] (n,adj-no) (also written as 英蘭) England; (P) [Add to Longdo]
イングランド銀行[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England [Add to Longdo]
イングリッシュホルン;イングリッシュホーン[, ingurisshuhorun ; ingurisshuho-n] (n) English horn (music); cor anglais [Add to Longdo]
ウランガラス;ウラン・ガラス[, urangarasu ; uran . garasu] (n) uranium glass [Add to Longdo]
エクリン腺[エクリンせん, ekurin sen] (n) eccrine gland [Add to Longdo]
エナメルドグラス[, enamerudogurasu] (n) enameled glass [Add to Longdo]
エバーグレーズ[, eba-gure-zu] (n) Everglaze [Add to Longdo]
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass [Add to Longdo]
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
オペラグラス[, operagurasu] (n) opera glasses [Add to Longdo]
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
カウパー腺[カウパーせん, kaupa-sen] (n) Cowper's gland; bulbourethral gland [Add to Longdo]
カクテルグラス[, kakuterugurasu] (n) cocktail glass [Add to Longdo]
カットグラス[, kattogurasu] (n) cut glass [Add to Longdo]
カバーガラス[, kaba-garasu] (n) cover glass [Add to Longdo]
カバーグラス[, kaba-gurasu] (n) cover glass [Add to Longdo]
カリガラス[, karigarasu] (n) Kaliglas (dut [Add to Longdo]
ガラスウール[, garasuu-ru] (n) glass wool [Add to Longdo]
ガラスブロック[, garasuburokku] (n) glass block [Add to Longdo]
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass [Add to Longdo]
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw) [Add to Longdo]
一瞥[yī piē, ㄧ ㄆㄧㄝ, ] glance; glimpse [Add to Longdo]
下颌下腺[xià hé xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] submandibular gland; submaxillary saliva gland [Add to Longdo]
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, ] shatterproof or safety glass [Add to Longdo]
乳腺[rǔ xiàn, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, ] mammary gland [Add to Longdo]
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
公开化[gōng kāi huà, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] to publicize; openness (of government, PRC equivalent of 'glasnost') [Add to Longdo]
冰川[bīng chuān, ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢ, ] glacier [Add to Longdo]
冰期[bīng qī, ㄅㄧㄥ ㄑㄧ, ] glacial epoch; ice age [Add to Longdo]
冰河[bīng hé, ㄅㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] glacial; pertaining to ice age [Add to Longdo]
冰碛[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] moraine; rock debris from glacier [Add to Longdo]
冰积物[bīng jī wù, ㄅㄧㄥ ㄐㄧ ˋ, / ] glacial sediment [Add to Longdo]
冰蚀[bīng shí, ㄅㄧㄥ ㄕˊ, / ] glaciated; eroded by ice [Add to Longdo]
冰醋酸[bīng cù suān, ㄅㄧㄥ ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, ] glacial acetic acid [Add to Longdo]
利物浦[Lì wù pǔ, ㄌㄧˋ ˋ ㄆㄨˇ, ] Liverpool (England) [Add to Longdo]
前列腺素[qián liè xiàn sù, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, ] prostaglandin [Add to Longdo]
副肾[fù shèn, ㄈㄨˋ ㄕㄣˋ, / ] adrenal glands [Add to Longdo]
北派螳蜋拳[běi pài táng láng quán, ㄅㄟˇ ㄆㄞˋ ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] Beipai Tanglang Quan - "Northern Praying Mantis" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
南安普敦[nán ān pǔ dūn, ㄋㄢˊ ㄢ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄣ, ] Southampton, town in south England [Add to Longdo]
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, / ] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth [Add to Longdo]
吉大港[jí dà gǎng, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄍㄤˇ, ] Chittagong (Bangladesh port city) [Add to Longdo]
哈利法克斯[Hā lì fǎ kè sī, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Halifax (name); Halifax city, capital of Nova Scotia, Canada; Halifax, town in West Yorkshire, England [Add to Longdo]
唾液腺[tuò yè xiàn, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] saliva gland [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad [Add to Longdo]
喜讯[xǐ xùn, ㄒㄧˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] good news; glad tidings [Add to Longdo]
回眸[huí móu, ㄏㄨㄟˊ ㄇㄡˊ, ] to glance back; to look back; retrospective [Add to Longdo]
坎特伯雷[Kǎn tè bó léi, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ, ] Canterbury, England [Add to Longdo]
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop of Canterbury, head of Church of England [Add to Longdo]
垂体[chuí tǐ, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] pituitary glands (at the base of the skull) [Add to Longdo]
埃弗顿[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Everton (town in northwest England); Everton soccer team [Add to Longdo]
报警器[bào jǐng qì, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] an alarm (e.g. a burglar or fire alarm) [Add to Longdo]
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses [Add to Longdo]
外分泌腺[wài fēn mì xiàn, ㄨㄞˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, ] exocrine gland; gland producing external secretion (e.g. saliva) [Add to Longdo]
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, / ] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights [Add to Longdo]
天津条约[Tiān jīn tiáo yuē, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Tianjin of 1858, a sequence of unequal treaties 不平等條約|不平等条约 between Russia, USA, England, France and Qing China [Add to Longdo]
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses [Add to Longdo]
奥里萨邦[Ào lǐ sà bāng, ㄠˋ ㄌㄧˇ ㄙㄚˋ ㄅㄤ, / ] Orissa, eastern Indian state bordering Bangladesh [Add to Longdo]
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings [Add to Longdo]
孟加拉[Mèng jiā lā, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ, ] Bengal; Bangladesh [Add to Longdo]
孟加拉共和国[mèng jiā lā gòng hé guó, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Bangladesh [Add to Longdo]
孟加拉国[Mèng jiā lā guó, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄛˊ, / ] Bangladesh [Add to Longdo]
宁蒗[Níng làng, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄤˋ, / ] abbr. for 寧蒗彝族自治縣|宁蒗彝族自治县, Ninglang Yizu autonomous county in Yunnan [Add to Longdo]
宁蒗彝族自治县[Níng làng yí zú zì zhì xiàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄤˋ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ninglang Yizu autonomous county in Yunnan [Add to Longdo]
对杯[duì bēi, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄟ, / ] to raise glasses together; to toast one another [Add to Longdo]
左顾右盼[zuǒ gù yòu pàn, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄨˋ ㄧㄡˋ ㄆㄢˋ, / ] glancing to left and right (成语 saw); to look all around [Add to Longdo]
巴斯[Bā sī, ㄅㄚ ㄙ, ] Bath, city in England [Add to Longdo]
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, ] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A [Add to Longdo]
平平常常[píng píng cháng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, ] nothing out of the ordinary; unglamorous [Add to Longdo]
强光[qiáng guāng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, / ] glare [Add to Longdo]
得文[Dé wén, ㄉㄜˊ ㄨㄣˊ, ] Devon (county of southwest England) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
余す[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
[しん, shin] GLAUBE, VERTRAUEN [Add to Longdo]
[しん, shin] Glaube, Vertrauen [Add to Longdo]
信仰[しんこう, shinkou] Glaube, religioese_Ueberzeugung [Add to Longdo]
信任[しんにん, shinnin] Vertrauen, Beglaubigung [Add to Longdo]
信奉[しんぽう, shinpou] -Glaube, Glaubensbekenntnis [Add to Longdo]
信念[しんねん, shinnen] Glaube, Ueberzeugung [Add to Longdo]
信条[しんじょう, shinjou] Glaube, Ueberzeugung, Glaubenssatz [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]
債権者[さいけんしゃ, saikensha] Glaeubiger [Add to Longdo]
光り輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] -glaenzen, -leuchten, -strahlen [Add to Longdo]
光彩[こうさい, kousai] Glanz [Add to Longdo]
光沢[こうたく, koutaku] Glanz, Politur [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] -Glanz, -Schein;, -Ruhm, Glorie [Add to Longdo]
円滑[えんかつ, enkatsu] -glatt, harmonisch, friedlich [Add to Longdo]
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
削除[さくじょ, sakujo] Streichung, Weglassung [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
善意[ぜんい, zen'i] gute_Absicht, guter_Sinn, guter_Wille, guter_Glaube [Add to Longdo]
妄信[ぼうしん, boushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
孝える[かんがえる, kangaeru] denken, meinen, glauben [Add to Longdo]
宗教[しゅうきょう, shuukyou] Religion, Glaube [Add to Longdo]
帰依[きえ, kie] Glaube, Hingabe, Konversion [Add to Longdo]
思う[おもう, omou] denken, glauben [Add to Longdo]
怪しい[あやしい, ayashii] zweifelhaft, fragwuerdig, bedenklich,, verdaechtig, unzuverlaessig, unsicher,, unglaubwuerdig, seltsam, sonderbar,, mysterioes, befremdlich, schlecht [Add to Longdo]
所信[しょしん, shoshin] Ueberzeugung, Glaube [Add to Longdo]
抜かす[ぬかす, nukasu] auslassen, weglassen [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]
改宗[かいしゅう, kaishuu] Glaubensaenderung, Konversion, Bekehrung [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
映える[はえる, haeru] glaenzen, scheinen [Add to Longdo]
曇りガラス[くもりがらす, kumorigarasu] Mattglas, Milchglas [Add to Longdo]
栄える[はえる, haeru] glaenzen [Add to Longdo]
栄光[えいこう, eikou] Glorie, Glanz, Ruhm [Add to Longdo]
残す[のこす, nokosu] uebriglassen [Add to Longdo]
沿う[そう, sou] entlanglaufen, anstehen, laengs_stehen [Add to Longdo]
滑らか[なめらか, nameraka] -glatt, schluepfrig, -weich [Add to Longdo]
異教[いきょう, ikyou] Heidentum, Irrglaube, Ketzerei [Add to Longdo]
盲信[もうしん, moushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] weglassen, auslassen [Add to Longdo]
省略[しょうりゃく, shouryaku] Auslassung, Weglassung [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] Bestaetigung, Beglaubigung, Feststellung [Add to Longdo]
磨き上げる[みがきあげる, migakiageru] auf_Hochglanz_bringen [Add to Longdo]
端折る[はしょる, hashoru] aufkrempeln, weglassen, abkuerzen [Add to Longdo]
[だつ, datsu] WEGLASSEN, AUSLASSEN, ENTFERNEN, SICH ENTFERNEN [Add to Longdo]
[えい, ei] glaenzend, brilliant, begabt [Add to Longdo]
華美[かび, kabi] Pracht, Glanz, Pomp [Add to Longdo]
華麗[かれい, karei] -Pracht, -Prunk, -Glanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top