ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get out!

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get out!-, *get out!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Get out!ลงมา Nothing to Lose (1997)
Get out!ออกไปซะ! The Kids Are Alright (2007)
- Get out!Haunted (2009)
Get out!ออกไป Frankie & Alice (2010)
Get out!ออกไป King's Castle (2013)
-Shut up and tell her to get out!ปิดขึ้นและบอกเธอได้รับการ ออก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get out, get out!ออกไป ออกไปให้หมด The Great Dictator (1940)
I gotta get out!ฉันต้อง ได้รับการออก! Pinocchio (1940)
- Get out! British, you see! Useless.อังกฤษ คุณเห็น ไร้ประโยชน์ ถ้าฉัน มี ลูเกอร์ Help! (1965)
Get out!ออกไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
Then get out!ออกไปซะ! Suspiria (1977)
Get out!ออกไป! Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get out!Get out!

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top