หรือคุณหมายถึง geschoß?
Search result for

geschoss

(5 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geschoss-, *geschoss*, geschos
German-Thai: Longdo Dictionary
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
1.Geschoss(n) |das| ชั้น 1 ในเยอรมนี ซึ่ง หมายถึงชั้น 2 ในเมืองไทย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschoss {n} | Geschosse {pl}missile | missiles [Add to Longdo]
Geschoss {n} | Geschosse {pl}projectile | projectiles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Geschoss [gəʃɔs] (n) , s.(n )
     missile; projectile
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top