ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gale

G EY1 L   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gale-, *gale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gale[N] ลมแรง, See also: พายุ, Syn. wind, draft, blast, Ant. breeze, light gust
gale[N] การระเบิดออกด้วยเสียงอันดัง
galena[N] แร่ตะกั่วสีน้ำเงิน เทา หรือดำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gale(เกล) n. ลมแรง,ลมที่มีความเร็ว32-63ไมล์ต่อชั่วโมง,การปะทุออกด้วยเสียงที่ดัง
galea(เก'เลีย) n. กลีบครอบ,ผ้าพันแผลสำหรับศีรษะ, See also: galeate, galeated adj. -pl. galeae
galeiformadj. เป็นรูปคล้ายหมวกเหล็ก,คล้าย galea., Syn. galeate
fresh galen. ลมที่มีความเร็ว39-46ไมล์ต่อชั่วโมง
galingalen. พืชคล้ายหญ้าจำพวก Cyperus
martingale(มาร์'ทิงเกล) n. บังเหียนม้า
nightingale(ไน'ทิงเกล) n. นกร้องเสียงไพเราะตัวเล็ก ๆ ในตระกูล Thrush
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast

English-Thai: Nontri Dictionary
gale(n) พายุ,ลมพายุ
nightingale(n) นกไนติงเกล
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ,เลี้ยงอาหาร,ให้ความเพลิดเพลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galeaกลีบรูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galeate-รูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galenaกาลีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
galenicals; galenicsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galenics; galenicalsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galeaกาเลีย [การแพทย์]
Galen's Cerateกาเลนซีเลท [การแพทย์]
Galena กาลีนา
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
galenaกาลีนา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกเลดซัลไฟต์ (PbS) มีสีเทาและมีความวาวแบบโลหะ ความถ่วงจำเพาะประมาณ 7.4-7.6 เมื่อถลุงจะได้ตะกั่ว โดยทั่วไปเรียกว่า แร่ตะกั่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galenaกาลีนา [การแพทย์]
Galenical Preparationsยาเตรียมแบบกาเลน, ยาสมุนไพร, ตำรับกาเลน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
South westerly, veering northwesterly, 6 to gale 8, perhaps severe gale 9 later.ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียง เหนือคล้อย, 6 ถึง 8 พายุบางทีพายุรุนแรง 9 ในภายหลัง Denial (2016)
Gale warning!เตือนพายุ! The Wolf of Wall Street (2013)
Gale warning!เตือนพายุ! The Wolf of Wall Street (2013)
Because one of the names on the list is Gale Bertram.เพราะว่าหนึ่งในรายชื่อนั่น คือ เกล เบอร์แธรม Red John's Rules (2013)
And your, uh -- your mule kept farting, just letting go, like gale force.็ลาของ เออ ของนายมันตดตลอดไง แบบปล่อยออกมาหมดไส้หมดพุง The Great Escapist (2013)
Gale and the rest...เกลและคนที่เหลือ... Say My Name (2012)
Gale will bring you game. you can sell cheese from your goat.เกลจะล่าสัตว์ให้ เธอเอาชีสนมแพะไปขายได้ The Hunger Games (2012)
You think that-- that Gustavo Fring killed Gale Boetticher?นายคิดว่า... กัสตาโว่ ฟริ้นจ์ ฆ่าเกล บ๊อตติเชอร์งั้นเหรอ Hermanos (2011)
Remember Gale Boetticher?จำเกล บ๊อตติเชอร์ได้ไหม Hermanos (2011)
I hadn't seen Gale for years until I ran into him a few weeks ago.โอ้ ไม่ ผมไม่ได้เห็นเกล เป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งผมเจอเขาโดยบังเอิญ เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา Hermanos (2011)
Gale was a recipient of this scholarship.เกลเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ Hermanos (2011)
Gale Boetticher's apartment.อพาร์ทเมนท์ของเกล บ๊อตติเชอร์ Hermanos (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galeThe roof was torn off by the gale.
galeThe ship scudded before a heavy gale.
galeWe got our roof blown off in the gale.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
โดยผิดกฎหมาย[adv.] (dōi phit kotmāi) FR: illégalement
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
หินกลม[n. exp.] (hin klom) EN: cobble stone   FR: galet [m]
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch   FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอศิลป์[n. exp.] (hø sin) EN: art gallery   FR: galerie d'art [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALE    G EY1 L
GALEN    G EY1 L AH0 N
GALEF    G AE1 L AH0 F
GALES    G EY1 L Z
GALEB    G EY1 L AH0 B
GALEB    G AE1 L AH0 B
GALEY    G EY1 L IY0
GALEA    G EY1 L IY0 AH0
GALER    G EY1 L ER0
GALEBS    G AE1 L AH0 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gale    (n) gˈɛɪl (g ei1 l)
gales    (n) gˈɛɪlz (g ei1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强风[qiáng fēng, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄥ, / ] gale, #41,124 [Add to Longdo]
方铅矿[fāng qiān kuàng, ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] galena, #119,297 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]
Galerie {f} | Galerien {pl}gallery | galleries [Add to Longdo]
Galeriegrab {n}gallery grave [Add to Longdo]
Galerist {m}gallery owner [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl}gale | gales [Add to Longdo]
Sturmstärke {f}gale force [Add to Longdo]
Sturmwarnung {f} | Sturmwarnungen {pl}gale warning | gale warnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia) [Add to Longdo]
ゲイル[, geiru] (n) gale [Add to Longdo]
スープフィンシャーク;スープフィン・シャーク[, su-pufinsha-ku ; su-pufin . sha-ku] (n) (See イコクエイラクブカ) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
タイガーシャーク[, taiga-sha-ku] (n) tiger shark (Galeocerdo cuvier) [Add to Longdo]
タイワンヤモリザメ[, taiwanyamorizame] (n) blacktip sawtail catshark (Galeus sauteri, found in Japan, Taiwan and the Philippines) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gale \Gale\, n. [OE. gal. See {Gale} wind.]
   A song or story. [Obs.] --Toone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gale \Gale\, v. i. [AS. galan. See 1st {Gale}.]
   To sing. [Obs.] "Can he cry and gale." --Court of Love.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gale \Gale\ (g[=a]l), n. [Prob. of Scand. origin; cf. Dan. gal
   furious, Icel. galinn, cf. Icel. gala to sing, AS. galan to
   sing, Icel. galdr song, witchcraft, AS. galdor charm,
   sorcery, E. nightingale; also, Icel. gj[=o]la gust of wind,
   gola breeze. Cf. {Yell}.]
   1. A strong current of air; a wind between a stiff breeze and
    a hurricane. The most violent gales are called {tempests}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Gales have a velocity of from about eighteen
      ("moderate") to about eighty ("very heavy") miles an
      our. --Sir. W. S. Harris.
      [1913 Webster]
 
   2. A moderate current of air; a breeze.
    [1913 Webster]
 
       A little gale will soon disperse that cloud. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And winds of gentlest gale Arabian odors fanned
       From their soft wings.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of excitement, passion, or hilarity.
    [1913 Webster]
 
       The ladies, laughing heartily, were fast getting
       into what, in New England, is sometimes called a
       gale.                 --Brooke
                          (Eastford).
    [1913 Webster]
 
   {Topgallant gale} (Naut.), one in which a ship may carry her
    topgallant sails.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gale \Gale\, n. [AS. gagel, akin to D. gagel.] (Bot.)
   A plant of the genus {Myrica}, growing in wet places, and
   strongly resembling the bayberry. The sweet gale ({Myrica
   Gale}) is found both in Europe and in America.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gale \Gale\, n. [Cf. {Gabel}.]
   The payment of a rent or annuity. [Eng.] --Mozley & W.
   [1913 Webster]
 
   {Gale day}, the day on which rent or interest is due.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gale \Gale\, v. i. (Naut.)
   To sale, or sail fast.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gale
   n 1: a strong wind moving 45-90 knots; force 7 to 10 on Beaufort
      scale

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top