ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gain,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gain,-, *gain,*
Possible hiragana form: がいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gain, Primaryประโยชน์ขั้นปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gain, Secondaryประโยชน์ขั้นทุติยภูมิ, ผลกำไรทุติยภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gain, Some will gain, other will lose.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\, v. t. [imp. & p. p. {Gained} (g[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Gaining}.] [From gain, n. but. prob. influenced by F.
   gagner to earn, gain, OF. gaaignier to cultivate, OHG.
   weidin[=o]n, weidinen to pasture, hunt, fr. weida pasturage,
   G. weide, akin to Icel. vei[eth]r hunting, AS. w[=a][eth]u,
   cf. L. venari to hunt, E. venison. See {Gain}, n., profit.]
   [1913 Webster]
   1. To get, as profit or advantage; to obtain or acquire by
    effort or labor; as, to gain a good living.
    [1913 Webster]
 
       What is a man profited, if he shall gain the whole
       world, and lose his own soul?     --Matt. xvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       To gain dominion, or to keep it gained. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For fame with toil we gain, but lose with ease.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To come off winner or victor in; to be successful in; to
    obtain by competition; as, to gain a battle; to gain a
    case at law; to gain a prize.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw into any interest or party; to win to one's side;
    to conciliate.
    [1913 Webster]
 
       If he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
                          --Matt. xviii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       To gratify the queen, and gained the court.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To reach; to attain to; to arrive at; as, to gain the top
    of a mountain; to gain a good harbor.
    [1913 Webster]
 
       Forded Usk and gained the wood.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To get, incur, or receive, as loss, harm, or damage. [Obs.
    or Ironical]
    [1913 Webster]
 
       Ye should . . . not have loosed from Crete, and to
       have gained this harm and loss.    --Acts xxvii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   {Gained day}, the calendar day gained in sailing eastward
    around the earth.
 
   {To gain ground}, to make progress; to advance in any
    undertaking; to prevail; to acquire strength or extent.
 
   {To gain over}, to draw to one's party or interest; to win
    over.
 
   {To gain the wind} (Naut.), to reach the windward side of
    another ship.
 
   Syn: To obtain; acquire; get; procure; win; earn; attain;
     achieve.
 
   Usage: See {Obtain}. -- {To Gain}, {Win}. Gain implies only
      that we get something by exertion; win, that we do it
      in competition with others. A person gains knowledge,
      or gains a prize, simply by striving for it; he wins a
      victory, or wins a prize, by taking it in a struggle
      with others.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\, n. [Cf. W. gan a mortise.] (Arch.)
   A square or beveled notch cut out of a girder, binding joist,
   or other timber which supports a floor beam, so as to receive
   the end of the floor beam.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\, a. [OE. gein, gain, good, near, quick; cf. Icel.
   gegn ready, serviceable, and gegn, adv., against, opposite.
   Cf. {Ahain}.]
   Convenient; suitable; direct; near; handy; dexterous; easy;
   profitable; cheap; respectable. [Obs. or Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\ (g[=a]n), n. [OE. gain, gein, ga[yogh]hen, gain,
   advantage, Icel. gagn; akin to Sw. gagn, Dan. gavn, cf. Goth.
   gageigan to gain. The word was prob. influenced by F. gain
   gain, OF. gaain. Cf. {Gain}, v. t.]
   1. That which is gained, obtained, or acquired, as increase,
    profit, advantage, or benefit; -- opposed to {loss}.
    [1913 Webster]
 
       But what things were gain to me, those I counted
       loss for Christ.           --Phil. iii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Godliness with contentment is great gain. --1 Tim.
                          vi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Every one shall share in the gains.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The obtaining or amassing of profit or valuable
    possessions; acquisition; accumulation. "The lust of
    gain." --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\, v. i.
   To have or receive advantage or profit; to acquire gain; to
   grow rich; to advance in interest, health, or happiness; to
   make progress; as, the sick man gains daily.
   [1913 Webster]
 
      Thou hast greedily gained of thy neighbors by
      extortion.                --Ezek. xxii.
                          12.
   [1913 Webster]
 
   {Gaining twist}, in rifled firearms, a twist of the grooves,
    which increases regularly from the breech to the muzzle.
 
   {To gain on} or {To gain upon}.
   (a) To encroach on; as, the ocean gains on the land.
   (b) To obtain influence with.
   (c) To win ground upon; to move faster than, as in a race or
     contest.
   (d) To get the better of; to have the advantage of.
     [1913 Webster]
 
        The English have not only gained upon the Venetians
        in the Levant, but have their cloth in Venice
        itself.               --Addison.
     [1913 Webster]
 
        My good behavior had so far gained on the emperor,
        that I began to conceive hopes of liberty. --Swift.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GAIN
     Gator Advertising and Information Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GAIN
     German Advanced Integrated Network (IBM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gain /gɛ̃/ 
  benefit; gain; profit; achievement; success

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Gain ( G EY1 N),

 


  

 
Gain
 • ได้รับ: สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา [Lex2]
 • เพิ่ม: ทำให้มากขึ้น [Lex2]
 • ไปถึง: มาถึง [Lex2]
 • ผลประโยชน์: ผลกำไร [Lex2]
 • จำนวนที่เพิ่มขึ้น: ปริมาณที่ขยายออก [Lex2]
 • (เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง, [Hope]
 • (n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา [Nontri]
 • (vt) ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ,มีชัย [Nontri]
 • /G EY1 N/ [CMU]
 • (v) /g'ɛɪn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top