หรือคุณหมายถึง goße?
Search result for

gosse

(14 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gosse-, *gosse*
Possible hiragana form: ごっせ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look like a white Lou Gossett, Jr.คุณดูเหมือน Lou Gossett, Jr. ผิวขาว Biology 101 (2011)
Mozzie, they were out of the Gosset Brut, so I had them open a Grand Cuvee '96.มอสซี่, ผมให้เค้าเปิดแชมเปญ Grand Cuvee ปี 96 มาจาก กอสเซ็ท บรุท เชียวนะ Stealing Home (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เรอัล ซาราโกซ่า[TM] (Rēal Sārākōsā) EN: Real Zaragoza   FR: Réal Saragosse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSE    G AA1 S
GOSSEN    G AO1 S AH0 N
GOSSER    G AO1 S ER0
GOSSETT    G AA1 S EH0 T
GOSSELIN    G AA1 S AH0 L IH2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Gosse {f} | Gossen {pl}kennel | kennels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gosse [gos]
   girl; lass; wench
   boy; lad; laddie
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gosse
   boy; lad; laddie
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gosse [gɔsə] (n) , s.(f )
   drain; gutter; kennel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top