ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gonads

G OW1 N AE0 D Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gonads-, *gonads*, gonad
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonadsต่อมสร้างเชื้อสืบพันธุ์, [การแพทย์]
Gonads, Maleต่อมเพศชาย [การแพทย์]
Gonads, Primitiveต่อมเพศเริ่มแรก [การแพทย์]
Gonads, Streakเซลล์โกแนดที่มีรอย, [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
GONADS    G OW1 N AE0 D Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gonad \Gon"ad\, n.; pl. {Gonads}. [Gr. ? that which generates.]
   (Anat.)
   One of the masses of generative tissue primitively alike in
   both sexes, but giving rise to either an ovary or a testis; a
   generative gland; a germ gland. --Wiedersheim.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top