ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleamed

G L IY1 M D   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleamed-, *gleamed*, gleam, gleame
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gleamed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gleamed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gleam[N] แสงที่เป็นประกาย, See also: แสงวูบวาบ
gleam[VI] เปล่งประกาย, See also: ส่งแสงวูบเดียว, Syn. flash, glimmer
agleam[ADJ] ที่ส่องแสง, Syn. gleaming
agleam[ADV] อย่างส่องแสง, Syn. gleaming
gleam with[PHRV] เป็นมันวาวด้วย, See also: เป็นเงามันด้วย, ส่องแสงเป็นประกาย, Syn. glisten with, glitter with
gleam with[PHRV] ตาเป็นประกายด้วย (ความรู้สึก), Syn. glisten with, glitter with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
gleam(n) แสง,แสงสว่าง,แสงอ่อน,แสงแวบ
gleam(vi) ส่องแสง,ส่งแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย In the Mouth of Madness (1994)
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง Spirited Away (2001)
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย Always - Sunset on Third Street (2005)
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย 300 (2006)
You're gleaming because of the great dress.คุณเฉิดฉายเพราะชุดสวย The City of Violence (2006)
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?What so proudly we hailed... at the twilight's last gleaming? Eagle Eye (2008)
And this guru was, you know, handsome, you know, had a nice gleam in his eye, a nice tuck in his butt, say.และกูรูคือ คุณรู้มั้ย มีเมตตา รู้มั้ย มีแสงประกายที่ดีในตา มีสิ่งที่ดีๆในก้น อะนะ The Love Guru (2008)
♪ shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen ♪# เปล่งปลั่ง วูบวาบ พริ้วไหว บลอนด์ทอง เงางาม # Hairography (2009)
Some Tyto alba with gleaming armor and battle claws, the moon rising behind him?แม่ทัพไทโทสวมเกราะวาววับ พร้อมกับกรงเล็บ และฉากหลังที่มีดวงจันทร์ลอยขึ้นมา งั้นหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
*Flower gleam and glow, let your power shine*font color = "# 808080" กอเธล: ♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณ♪ Tangled (2010)
*Flower, gleam and glow, let your powers shine*font color = "# 808080" กอเธล: ♪ดอกไม้ประกายและ เรืองแสงให้อำนาจของคุณส่องแสง♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow, Let your power shine, Make the clock reverse, bring back what once was mine.*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณให้ นาฬิกากลับนำ กลับสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือง ♪ Tangled (2010)
*Tickling the ivories, 'til they gleam.*♪กระตุ้นเปียโน 'สำหรับพวกเขาเปล่งประกาย ♪ Tangled (2010)
*I just want to see the floating lanterns gleam.*เธอกำลังมีความฝัน ♪ ♪ฉันเพียงแค่ต้องการที่จะเห็นโคมไฟ ลอยเปล่งประกาย ♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow. Let your power shine.*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณ ♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow*♪แสงดอกไม้เรืองแสง♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow, Let your powers shine*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้อำนาจของคุณส่องแสง♪ Tangled (2010)
'We're here at the Atatürk Stadium' 'which gleams on the dusty plain like an Ottoman jewel'.'เราอยู่ที่นี่ ที่อลาเติร์ก สเตเดี้ยม' 'กับแสงสว่างบนที่ราบที่เต็มไปด้วยฝุ่น เหมือนอัญมณีของออตโตมัน Will (2011)
Gleam in its eye, bright as a rose ♪# เปล่งประกายในตา สดใสเช่นกุหลาบ # I Am Unicorn (2011)
I'll make the house gleam and glitter for the new owners.ฉันจะทำให้บ้านดูดีสำหรับเจ้าของคนใหม่ Piggy Piggy (2011)
# Gleams # Merry Christmas, boys! Merry Christmas, everyone!สุขสันต์วันคริสต์มาก ทุกคน! The 23rd (2011)
What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming?ดังนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เรายกย่อง ที่สนธยาของแพรวที่ผ่านมา Grudge Match (2013)
♪ In the morning gleam as the tide went down♪แสงในตอนเช้า เป็นน้ำที่ลงไป The Invisible Woman (2013)
Lisbon, you're distracted and you have an eager gleam in your eye.ลิสบอน, คุณกำลังฟุ้งซ่าน และในตาของคุณมี ประกายความกระตือร้น Days of Wine and Roses (2013)
When computer networks were just a gleam in the eye of the department of defense.เป็นช่วงที่ระบบอินเตอร์เน็ตเริ่มส่องประกาย อยู่ในสายตาของกระทรวงกลาโหม 2 Pi R (2013)
♪ Silver stars are gleaming... ♪ - Put her on the couch. - Upstairs.พาเธอไปที่เตียง ชั้นบน Start to Finish (2015)
Now you're gleaming the cube.ท่าสเก็ตนายกินขาด The Lego Batman Movie (2017)
SINGING ♪ Oh, say can you see ♪ By the dawn's early light ♪ What so proudly we hailed# (Frau:) O say, can you see # by the dawn's early light # what so proudly we hailed # at the twilight's last gleaming? The Manchurian Candidate (1962)
At the twilight's last gleaming?At the twilighfs last gleaming? The Hills Have Eyes (2006)
¶ your touch got me lookin' ¶ ¶ so crazy right now ¶ ¶ give me a head with hair, long beautiful hair ¶# so crazy right now # # give me a head with hair, long beautiful hair # # shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen # # got me hoping you page me right now # # your kiss got me hopin' you save me right now # Hairography (2009)
♪ We're here at Tonka Bear The camp of our dreams ♪ Where the water just ripples And sparkles and gleams ♪* We're here at Tonka Bear, the camp of our dreams * * where the water just ripples and sparkles and gleams. * Are Those Feathers? (2012)
What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming?~ What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming? ~ Grudge Match (2013)
- Gleaming Planet. - Planet."Gleaming... The Spectacular Now (2013)
And it's up to her to escape the Dark Galaxy... and save the Gleaming Planet star system.Und es hängt von ihr ab, ob sie der Dunklen Galaxie entkommen und das Gleaming-Planet-Sternsystem retten kann. The Spectacular Now (2013)
Have you read those Gleaming Planet books'?Schon mal "Gleaming Planet" gelesen? The Spectacular Now (2013)
♪ My creature eyes gleam like pearls ♪♪ My creature eyes gleam like pearls ♪ Meet the New Boss (2013)
♪ My creature eyes gleam like pearls ♪♪ My creature eyes gleam like pearls ♪ Meet the New Boss (2013)
♪ they gleam there for you and me ♪# They gleam there for you and me # Waterloo (2014)
Yeah.Minty GleamCommunity of Dreadful Fear and Hate (2015)
Mmm. Minty gleam.MintygleamInsolvent Phantom of Tomorrow (2015)
Hotel Gleam.Hotel GleamLiar, Liar, Slutty Dress on Fire (2016)
Snow softly gleamsSnow softly gleamRiver of No Return (1954)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleamWe saw the gleam of a distant lighthouse.
gleamThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.
gleamThe lake was gleaming in the bright sunshine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวบ[V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
วูบวาบ[ADJ] flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
ส่งประกาย[V] twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
สุกปลั่ง[V] shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
เปล่งรัศมี[V] glow, See also: shine, gleam, glimmer, brighten, Example: สร้อยทองเปล่งรัศมีเหลืองอร่ามอยู่ที่ลำคอของชายคนนั้น
เพริศพราย[ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศแพร้ว, Example: แม่นางประดับเพชรนิลจินดาที่เพริศพรายตระการตายิ่ง, Thai definition: งามระยับ
เพริศแพร้ว[ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศพราย, Example: ว, Thai definition: งามระยับ
แพรว[ADJ] gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
เปล่งประกาย[V] radiate, See also: shine, glisten, glister, flash, gleam, sparkle, twinkle, Syn. ฉายแสง, ขับแสง, แผ่รัศมี, เปล่งรัศมี, ส่งประกาย, ส่องแสง, Ant. หมอง, Example: ขนรอบคอของนกน้อยเปล่งประกายวาม, Thai definition: สะท้อนแสงจากสิ่งที่เป็นมันเป็นเงา
เรืองแสง[V] fluorescent, See also: be bright, glow, gleam, Example: สารเรืองแสงจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่จะเรืองแสงทันทีที่ถูกแสงอุลตร้าไวโอเล็ต, Thai definition: มีแสงสว่าง
แวววับ[V] sparkle, See also: twinkle, glitter, glisten, flash, gleam, Syn. แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: แหวนของคุณแม่แวววับทุกวง เพราะเวลาว่างคุณแม่ก็จะเอามาขัดอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววาม[V] sparkle, See also: twinkle, glitter, glisten, flash, gleam, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Example: ตุ้มหูเพชรรูปหยดน้ำมีน้ำแวววามชวนมอง, Thai definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน
โอภาส[V] shine, See also: beam, gleam, Thai definition: ส่องแสง, Notes: (บาลี)
แผล็บ[ADV] shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา
ส่องรัศมี[V] glitter, See also: glow, shine, gleam, radiate, Syn. เปล่งรัศมี, แผ่รัศมี, Example: รูปปั้นส่องรัศมีเป็นแสงสีทองออกมาอย่างน่าประหลาดใจ, Thai definition: ส่องแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากจุดกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวว[n.] (waēo) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam   FR: lueur [f] ; étincelle [f] ; éclat [m]
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam   
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam   
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser

CMU English Pronouncing Dictionary
GLEAM G L IY1 M
AGLEAM AH0 G L IY1 M
GLEAMS G L IY1 M Z
GLEAMED G L IY1 M D
GLEAMING G L IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleam (v) glˈiːm (g l ii1 m)
gleams (v) glˈiːmz (g l ii1 m z)
gleamed (v) glˈiːmd (g l ii1 m d)
gleaming (v) glˈiːmɪŋ (g l ii1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮光[liàng guāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ, ] light; beam of light; gleam of light; light reflected from an object, #26,821 [Add to Longdo]
一线微光[yī xiàn wēi guāng, ㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄍㄨㄤ, 线 / ] gleam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtschimmer {m}gleam of light [Add to Longdo]
Schimmer {m}gleam [Add to Longdo]
durchgeschimmert; glänztegleamed [Add to Longdo]
durchschimmern; glänzen | durchschimmernd; glänzend | durchgeschimmert; geglänzt | glänztto gleam | gleaming | gleamed | gleams [Add to Longdo]
glänzendgleamy [Add to Longdo]
schimmerndgleaming [Add to Longdo]
schimmertgleams [Add to Longdo]
schimmertegleamed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てかてか[, tekateka] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) gleaming [Add to Longdo]
てらてら[, teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
一縷の望み[いちるののぞみ, ichirunonozomi] (n) gleam (ray) of hope [Add to Longdo]
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk [Add to Longdo]
氷の刃[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword [Add to Longdo]
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P) [Add to Longdo]
目を輝かす[めをかがやかす, mewokagayakasu] (exp,v5s) for one's eyes to gleam; eyes sparkling; with shining eyes [Add to Longdo]
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleam \Gleam\, v. t. [imp. & p. p. {Gleamed}; p. pr. & vb. n.
   {Gleaming}.]
   1. To shoot, or dart, as rays of light; as, at the dawn,
    light gleams in the east.
    [1913 Webster]
 
   2. To shine; to cast light; to glitter.
 
   Syn: To {Gleam}, {Glimmer}, {Glitter}.
 
   Usage: To gleam denotes a faint but distinct emission of
      light. To glimmer describes an indistinct and unsteady
      giving of light. To glitter imports a brightness that
      is intense, but varying. The morning light gleams upon
      the earth; a distant taper glimmers through the mist;
      a dewdrop glitters in the sun. See {Flash}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top