ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generalist

JH EH1 N ER0 AH0 L IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generalist-, *generalist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generalist(n) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist
generalist(n) ผู้มีความรู้หลากหลายสาขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generalistn. ผู้ชำนาญการทั่ว ๆ ไป

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENERALIST JH EH1 N ER0 AH0 L IH0 S T
GENERALISTS JH EH1 N ER0 AH0 L IH0 S T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェネラリスト[jienerarisuto] (n) generalist [Add to Longdo]
ゼネラリスト[zenerarisuto] (n) generalist [Add to Longdo]
総合者[そうごうしゃ, sougousha] (n) generalist; renaissance man; multi-talented person; synthesist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generalist
   n 1: a modern scholar who is in a position to acquire more than
      superficial knowledge about many different interests; "a
      statistician has to be something of a generalist" [syn:
      {Renaissance man}, {generalist}] [ant: {specialiser},
      {specialist}, {specializer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top