Search result for

ged

(169 entries)
(0.0726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ged-, *ged*, g, ge
English-Thai: Longdo Dictionary
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
cragged(แครก'กิด) adj. = craggy
digged(ดิกด) vt. อดีตกาลของdig
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived

English-Thai: Nontri Dictionary
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
bowlegged(adj) ขาโก่ง
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
MIDDLE-middle-aged(adj) ในมัชฌิมวัย,วัยกลางคน
ragged(adj) สกปรก,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gecuman gedryc waeter.Gecuman gedryc waeter. The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur must go to the Labyrinth of Gedref.อาร์เธอร์จะต้องไปที่เขาวงกตแห่ง เกเดรฟ The Labyrinth of Gedref (2008)
You were in Playboy. "Girls with GEDs," right?คุณอยู่ที่เพลบอย "สาวๆกับ GEDs," ใช่มั้ยครับ? The House Bunny (2008)
Getting your GED was the best thing you could have done.หลานคงรู้แล้วว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่หลานควรทำ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I've been trying to reach agent gedge,ผมพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกดจ์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Gedge is dead.เกดจ์ ตายแล้ว. Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Something went wrong. taylor killed gedge,มีบางอย่างผิดพลาด เทเลอร์ฆ่าเกดจ์แล้ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
And secret service agent gedge's bodies.และเจ้าหน้าที่ เกดจ์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Gedge had possession of a paralytic drug.เกดจ์เป็นเจ้าของยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Okay, we'll start off with agent gedge.ตกลง, งั้นเรามาเริ่มกันที่ เจ้าหน้าที่เกดจ์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Was involved in all of this-- brian gedge; he's dead.ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเบรน เกจด์ เขาตายแล้ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Were you able to access agent gedge's phone records?คุณได้บันทึกโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เกดจ์ไหม? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อายุ [v.] (āyu) EN: be aged   FR: être âgé de
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé ; senior
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu

CMU English Pronouncing Dictionary
GED    G EH1 D
GED    JH IY1 IY1 D IY1
GEDNEY    JH EH1 D N IY0
GEDEON    G EH1 D IY0 AH0 N
GEDDIS    G EH1 D IH2 S
GEDULD    G EH1 D AH0 L D
GEDDIE    JH EH1 D IY0
GEDDES    G EH1 D AH0 Z
GEDDES    G EH1 D AH0 S
GEDDINGS    JH EH1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Geduld    (n) (g e1 d uh l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gedanke(n) |der, pl. Gedanken| สิ่งที่ได้จากการคิด, ความคิด เช่น ein kluger, vernünftiger Gedanke, einen Gedanken fassen/ haben, seinen Gedanken sammeln , See also: S. die Überlegung,
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
gedankenlos(adj adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม
gedankenlos(adj adv) โดยไม่ได้คิด, โดยไม่ทันได้คิด เช่น Das war gedankenlos von dir! นี่เธอไม่ได้คิดเลยนะเนี่ย!, See also: S. unüberlegt, ohne nachzudenken, A. überlegt,
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
Gedicht(n) |das, pl. Gedichte| บทกวี, บทกลอน
geduldig(adj adv) อดทน เช่น Er wartet geduldig auf mich vor seiner Sprachschule. เขาคอยฉันอย่างอดทนที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาของเขา
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedächtnisschwund {m}amnesia [Add to Longdo]
Gedächtnisschwund {m}loss of memory [Add to Longdo]
Gedächtnis {n}commemoratively [Add to Longdo]
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory [Add to Longdo]
Gedächtnis {n}; Andenken {n}; Gedenken {n}remembrance [Add to Longdo]
Gedächtnishilfe {f}memory aid [Add to Longdo]
Gedächtniskunst {f}mnemotechnic [Add to Longdo]
Gedächtnisschwäche {f}weakness of memory [Add to Longdo]
Gedächtnisstörung {f} | Gedächtnisstörungen {pl}disturbance of memory | disturbances of memory [Add to Longdo]
Gedächtnisstütze {f}; Notiz {f}aide memoire [Add to Longdo]
Gedärm {n}; Gedärme {pl}bowels {pl} [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Idee {f}; Anschauung {f}; Vorstellung {f} | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Gedanke {m}sentiment [Add to Longdo]
Gedankenaustausch {m}exchange of ideas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]
パッケージソフトウェア[ぱっけーじそふとうえあ, pakke-jisofutouea] packaged software [Add to Longdo]
ログイン中[ログインちゅう, roguin chuu] logged in [Add to Longdo]
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class [Add to Longdo]
管理対象[かんりたいしょう, kanritaishou] Managed object [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
堪え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] geduldig_ertragen [Add to Longdo]
堪忍[かんにん, kannin] Geduld, Langmut, das_Verzeihen [Add to Longdo]
忍耐[にんたい, nintai] Geduld, Ausdauer [Add to Longdo]
[ねん, nen] GEDANKE, IDEE, WUNSCH, AUFMERKSAMKEIT, VORSICHT [Add to Longdo]
悼辞[とうじ, touji] Gedaechtnisrede [Add to Longdo]
感想[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]
慰霊祭[いれいさい, ireisai] Gedenkfeier [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
栄える[はえる, haeru] gedeihen, bluehen [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] Geduld, Ausdauer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (59 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ged \Ged\, Gedd \Gedd\, n.
   The European pike.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bag
 
 1. (-ged, -ging) torba, çanta
 2. kese, çuval
 3. bir çanta muhtevası, çantanın içindekiler
 4. inek memesi
 5. (argo) bir paket esrar
 6. torbaya veya çuvala koymak
 7. torba gibi şişmek, torba gibi sarkmak
 8. şişirmek, germek
 9. yakalamak, avlamak. bag and baggage pılı pırtıyı toplayarak, butun eşya ile. hold the bag kabak başında patlamak
 10. avucunu yalamak. in the bag ABD (argo) emin, garantili
 11. (colloq.) çantada keklik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dog
 
 1. (ged, ging) peşini bırakmamak, takip etmek (özellikle kötü bir niyetle)
 2. tazı gibi av peşinden gitmek
 3. kütükleri aletle tutup kaldırmak. dog one' steps birinin peşini bırakmamak, takip etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fag
 
 1. (ged, ging), didinmek, çalışıp yorulmak, uğraşmak
 2. çalıştırıp yormak
 3. uşak gibi çalıştırmak. (özellikle ingiltere'de öğrenciler arasında)
 4. (ing.) üst sınıftaki öğrenciye hizmet eden öğrenci
 5. (A.B.D.), (argo) homoseksüel erkek. fag end kumaşın kötü dokunmuş başı veya sonu
 6. halatın gevşek ucu
 7. işe yaramayan artık şey. be fagged out bitkin bir halde olmak, bitap düşmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drag
 
 1. (ged, ging) sürüklemek, sürümek, çekmek
 2. taramak, tesviye etmek (toprak)
 3. (den.) suyun dibini çengel veya ağ ile taramak, yoklamak
 4. taş yontmak
 5. sürüklenmek, sürünmek
 6. geride kalmak. drag an anchor (den.) demir taramak. drag in (konu ile ilgili olmayan bir sözu) lafın arasına sokmak, konuya dahil etmek. drag on sürmek, devam edip gitmek. drag one' feet (A.B.D) (k.dili) kasıtlı olarak yavaş hareket etmek veya çalışmak. drag out uzatmak, uzamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drug
 
 1. (ged, ging) ilâç, ecza
 2. esrar, uyuşturucu madde, narkotik ilâç
 3. alışkanlık meydana getiren kimyasal madde
 4. ilâçla uyuşturmak, ilâç vermek, zararlı ilâç vermek, yemek veya içki içine uyuşturucu veya zehirli ilâç katmak. drug addict uyuşturucu maddelere düşkün kimse, esrarkeş. drug habit uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı. drug onthe market piyasada ihtiyaçtan fazla bulunan (mal.) drugstore eczane
 5. (A.B.D) ilâç, yiyecek, içecek, kozmetik 'gibi maddelerin satıldığı mağaza.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eloq
 
 1. (-ged, -ging) tıkamak, tıkanmak
 2. köstek vurmak
 3. engel olmak, mani olmak
 4. sıkmak
 5. engellenmek, mani olunmak
 6. pıhtılaşmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (fig.)
 
 1. (ged, ging) esvap, üstbaş, donatım
 2. hal: (k.dili) donatmak, süslemek. in full (fig.) giyimli
 3. tam teçhizatlı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flag
 
 1. (ged, ging) büyük ve yassı kaldırım taşı
 2. bu taşlarla döşemek. flagstone iri ve yassı kaldırım taşı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flag
 
 1. (ged, ging) gevşemek
 2. yorulmaya başlamak, kuvveti kesilmek, neşesi kaçmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flag
 
 1. (ged, ging) bayrak, sancak, bandıra, flama
 2. köpek veya geyik kuyruğu
 3. (müz.) çengel
 4. bayrak çekmek, bayraklarla donatmak
 5. bayrakla işaret vermek
 6. bir şey sallayarak avını tuzağa düşürmek. flag down a train durması için trene bayrakla işaret vermek. flag captain amiral gemisi suvarisi. flag of truce mütareke flaması. flag officer (den.) sancak sahibi, amiral veya komodor. flagship amiral gemisi. flagstaff gönder, bayrak direği. flag station, flag stop yalnız işaret verildiği zaman trenlerin durduğu istasyon. dip the flag sancakla selâmlamak. hang the flag at half mast bayrağı yarıya indirmek. haul down the flag bayrak indirmek
 7. teslim olmak. hoist a flag bayrak veya sancak çekmek. strike the flag teslim olmak üzere bayrağı aşağı indirmek. the white flag beyaz bayrak, mütareke flaması. wave a red flag kızdırmak, tahrik etmek (boğa güreşinde olduğu gibi)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flog
 
 1. (ged, ging) dövmek dayak atmak kamçılamak. flogging dayak kötek, kamçı ile dövme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fog
 
 1. (ged, ging) sis, duman
 2. (foto.) donukluk
 3. bunaklık
 4. sisle kaplamak, karartmak
 5. sisle dolmak, sis basmak: (foto.) belirsiz olmak, donuklaşmak
 6. bunamak. fog bank (meteor) uzaktan özellikle denizde görülen sis, sis yığını. fogbound sis yüzünden beklemek mecburiyetinde olan. fogbow (meteor) bazen sisli havalarda görülen beyaz veya sarımtırak gökkuşağı. foghorn sis düdüğü.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gag
 
 1. (ged, ging) susturmak için ağlza sokulan tlkaç
 2. t/b ağzı açık tutmak için agıza sokulan alet
 3. söyletmemek
 4. ağzım tlkamak
 5. (haberin) yayılmasına engel olmak, susturmak
 6. t/b alet ile ağzım açık tutmak
 7. ögürmek gag rule mecliste konuşmay smırlandlran kural
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 humbug
 
 1. (-ged, -ging) yalan, hile, dolap, (slang) martaval, dümen
 2. yalancı kimse, hilekar kimse
 3. aldatmak
 4. hile yapmak, (slang) kazık atmak, madik atmak. humbuggery hilekârlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hog
 
 1. (ged, ging) (argo) açgözIülükle kapmak
 2. domuz sırtı gibi kavisli yapmak
 3. atın yelesini kırkmak
 4. (den.) kamburlaşmak (gemi omurgası)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hug
 
 1. (-ged, -ging) kucaklamak, sarılmak
 2. bağrına basmak, sımsıkı tutmak
 3. benimsemek, dört elle sarılmak (fikre)
 4. sarılma, kucaklama. hug the land (den.) kara yakınından gitmek. hug the wind (den.) rüzgâra karşı gitmek
 5. orsa gitmek. bear hug çok sıkı kucaklama (ayı gibi)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lag
 
 1. (ged, ging) kazan veya kemeri kaplamak için kullanılan dar tahta
 2. böyle parçalarla kaplamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lag
 
 1. (ged, ging) (argo.) sürmek, sürgüne göndermek
 2. hapishaneye atmak
 3. mahkum, suçlu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lag
 
 1. (ged, ging) geri kalmak, oyalanmak, yavaş yavaş yürümek
 2. gerileme, geri kalma
 3. ağır, geri. lag end geç kalan, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jag
 
 1. (ged, ging) viraj, keskin dönüş
 2. diş, sivri uç
 3. ok dikeni gibi herhangi bir şey
 4. diş diş etmek, çentmek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jog
 
 1. (-ged, - ging) itmek, sarsmak, dürtmek
 2. yavaş ve sakin gezinmek
 3. bir tempoda ilerlemek
 4. dürtme
 5. at gibi yürüyerek gitme
 6. (A.B.D.) duvar veya yolda girinti veya çıkıntı
 7. keskin viraj. jog the memory bir olayı veya fikri hatırlatmak için ipucu vererek birinin zihnini canlandırmak. jog-trot  harekette ağırlık, adi tırıs yürüyüş
 8. ya- vaş koşmak. jogging ağır ağır ilerleme, idman için yavaş koşma
 9. daha yoğun idman yapmaya başlamadan önce vücudu ısıtmak için yavaş yavaş koşma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jig
 
 1. (-ged, -ging) cig dansı yapmak
 2. iki yana sallanmak
 3. ağırlıklı iğne ile balık tutmak
 4. cig dansı yaptırmak
 5. iki yana sallamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jitterbug
 
 1. (-ged, - ging) (A.B.D.) caz müziği delisi
 2. deli gibi caz dans yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jug
 
 1. (-ged, - ging) testi veya çömlek içine koymak
 2. (argo) hapishaneye tıkmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jug
 
 1. (-ged, -ging) bülbül sesi
 2. bülbül gibi şakımak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 leg
 
 1. (-ged, -ging) (gen.) it ile, (k. dili) yürümek, koşmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 log
 
 1. (-ged, -ging) ağaç kesmek, bir ormanın ağaçlarını kesmek. log'ger ağaç kesicisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 log
 
 1. (-ged, - ging) seyir defterine kaydetmek
 2. belirli bir mesafe katetmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lug
 
 1. (-ged, - ging) çekmek, sürüklemek
 2. güçlükle taşımak
 3. zorla sokmak (lüzumsuz söz veya hikaye)
 4. ağır ağır hareket etmek, sürüklenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mug
 
 1. (-ged, -ging) (A.B.D.) (emniyette) hüviyet fotoğrafını çekmek
 2. saldırıp soymak
 3. mimiklerle maymunluk yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nag
 
 1. (-ged, - ging) daima kusur bulmak, durmadan azarlamak, dırdır etmek, rahatsız etmek
 2. dırdır eden kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prig
 
 1. (-ged, -ging) (İng.), (argo) çalmak, aşırmak, yürütmek
 2. hırsız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 peg
 
 1. (-ged, -ging) tahta çivi ile mıhlamak, yerine mıhlamak
 2. çiviler çakarak yerini işaret etmek
 3. alıp satmak suretiyle fiyatlarda istikrar sağlamak
 4. (k. dili) atmak. peg away (at) istikrarlı bir, sekilde çalışmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pettifog
 
 1. (-ged, -ging) teferruata boğulmak
 2. hukuki işlerde hile yapmak
 3. ufak tefek hukuki işlere bakmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pig
 
 1. (-ged, - ging) domuz
 2. domuz yavrusu
 3. domuz eti
 4. domuz gibi adam
 5. (mad.) pik, pik demiri
 6. (A.B.D.), (argo) polis memuru
 7. (A.B.D.), ( argo) düşük kadın
 8. yavrulamak (domuz) pig iron pik demiri. pig it domuz gibi yaşamak. pig Latin uydurma bir dil (birinci ses kelimenin sonuna getirilir ve ay ilâve edilir: igpay atinlay) buy a pig in a poke malı görmeden satın almak
 9. körükörüne alışveriş etmek. guinea pig (bak.) guinea roast pig domuz kızartması.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plug
 
 1. (-ged, -ging) tıkamak, tıkaç ile kapamak
 2. (argo) tabanca veya yumruk ile vurmak
 3. (k. dili) dikkat ve sebatla çalışmak
 4. durmadan reklamını yapmak. plug for (argo) için uğraşmak. plug in fişi prize sokmak
 5. ilgilenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prog
 
 1. (-ged, -ging) (leh.) aşırmak maksadıyle araştırmak
 2. özellikle dilencilik veya hırsızlıkla ele geçen yiyecek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pug
 
 1. (-ged, -ging) tuğlacı çamuru
 2. tuğla balçığını yoğurmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rag
 
 1. (-ged, -ging) (argo.) kızdırmak, takılmak
 2. azarlamak, paylamak
 3. (İng.) kaba şaka yapmak
 4. yaygara etmek, şamata çıkarmak
 5. gürültü, şamata
 6. kaba şaka.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rag
 
 1. (-ged, -ging) (İng.) bir çeşit kefeki taşı
 2. çatı kaplaması olarak kullanılan ince tabakalı bir çeşit siyah taş
 3. çeşitli büyüklükte kırmak (maden filizi)
 4. kabaca yontmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shrug
 
 1. (ged, ging) omuz silkmek
 2. omuz silkme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sag
 
 1. (-ged, -ging) eğilmek, bükülmek, çökmek, bel vermek
 2. sarkmak
 3. yavaş yavaş düşmek (kıymet)
 4. (den.) rüzgâr altına sürüklenmek
 5. çöküntü, eğilme, bel verme
 6. sarkma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scrag
 
 1. (-ged, -ging) çok zayıf ve kuru kemikli kimse
 2. koyun etinin yavan gerdan tarafı
 3. (argo) insan boynu
 4. (k. dili) boğazını sıkmak
 5. boğarak öldürmek
 6. asarak öldürmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slag
 
 1. (-ged, -ging) cüruf, dışık, mucur
 2. lavlarla karışık cüruf
 3. cüruf haline gelmek. slaggy cüruflu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 snag
 
 1. (-ged, -ging) kırık dal
 2. budak
 3. uzun diş
 4. kırık diş
 5. su dibinde bulunan ve kayıklar için tehlikeli olan kök veya dal
 6. gizli engel, mânia
 7. geyik boynuzunun dalı
 8. nehir dibindeki köklere çarpmak (gemi)
 9. çengel ile kapmak, kancaya takıp yırtmak
 10. nehir dibini kök veya dallardan temizlemek
 11. (k. dili) engel olmak. snaggy budaklı, çıkıntılı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sprig
 
 1. (-ged, -ging) ince dal, filiz
 2. delikanlı, genç: başsız çivi: ince dallarla süslemek
 3. budamak
 4. içine başsız çivi çakarak sağlamlaştırmak. spriggy ince dallarla dolu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tog
 
 1. (-ged, - ging) (k. dili) palto
 2. (çoğ.) elbise
 3. out (veya) up (ile) en iyi elbisesini giymek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 swig
 
 1. (-ged, -ging) (k. dili) içmek, kafayı çekmek
 2. bir yudumda dikmek
 3. bir içim, yudum
 4. içme, (slang) kafayı çekme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tag
 
 1. (-ged, - ging) çocukların "elim sende" oyunu
 2. bu oyunda birinin arkasından koşup dokunmak
 3. seçmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tag
 
 1. (-ged, -ging) ufak sarkık uç
 2. yafta, pusula, fiş, etiket: elbisenin yırtık parçası
 3. piyes veya kitapta gereksiz ilâve
 4. şeridi kuvvetlendirmek için ucuna takılan maden parçası
 5. meşhur söz
 6. köpeğe takılan künye
 7. püskül, saçak
 8. rozet
 9. saç perçemi
 10. artık
 11. ceza kâğıdı
 12. üzerine etiket iliştirmek
 13. peşi sıra gitmek. tag after tag along peşini bırakmamak. tag day hayır işi için rozet takılan gün. tag end sarkık uç
 14. bir şeyin son ve adi kısmı
 15. artık. tag line şüpheli noktayı açığa kavuşturan veya dramatik etki yaratmak için yapılan açıklama
 16. fazla tekrardan dolayı kişinin özelliği olan söz
 17. slogan. rag tag, and bobtail ayak takımı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wag
 
 1. (-ged, - ging) sallamak
 2. çenesi ötmek
 3. hareket etmek
 4. (İng.), (argo) okuldan kaçmak
 5. sallama. set tongues wagging dile düşürmek. The tail wags the dog dünya tersine dönüyor. the world wags on and we wag with it. Dünya ile birlikte yuvarlanıp gidiyoruz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 trig
 
 1. (-ged, -ging) şık, temiz giyimli
 2. sağlam dayanıklı sıkı
 3. güvenilir
 4. canlı cıvıl cıvıl
 5. out veya up (ile) şıklaştırmak
 6. güzelleştirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 trig
 
 1. (-ged, -ging) takoz, köstek
 2. altına takoz koyarak hareketine mâni olmak
 3. frenlemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 twig
 
 1. (-ged, -ging) (İng.), (argo) anlamak, kavramak
 2. incelemek, iyice bakmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unrig
 
 1. (-ged, - ging) (den.) donanım çıkarmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wig
 
 1. (-ged, -ging) peruka, takma saç
 2. ing., (k. dili) azarlamak, paylamak. wig out (A.B.D.), (argo) esrar etkisinde bulunmak
 3. çok heyecanlı olmak. wig'ging ing., (k. dili) azar tekdir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wigwag
 
 1. (-ged, -ging) işaretle (haber) vermek
 2. işaret verme
 3. işaretle verilen haber.
 
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ged
   goat
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top