ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gammons

G AE1 M AH0 N Z   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gammons-, *gammons*, gammon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gammons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gammons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gammon[N] แฮม, See also: เบคอน
gammon[N] เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense, rubbish
gammon[VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. hoax, deceive
backgammon[N] เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน), See also: เกมแบคแกมมอน, Syn. board game

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
gammon(vt) หลอกลวง,โกง,เสแสร้ง,ตบตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backgammon is the oldest game in the world.แบ็คแกมม่อน เป็นเกมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Pilot: Part 2 (2004)
Y wanna play se backgammon?คุณอยากเล่นเกมแบคแกมม่อนไหม? Eggtown (2008)
The missing woman is Sarah Gammon, 27-year-old graphic artist.ผู้หญิงที่หายตัวไป ชื่อซาราห์ แกมมอน อายุ 27 ทำงานออกแบบกราฟฟิก Heathridge Manor (2012)
The man at the night club who left with Sarah Gammon.ผู้ชายที่ไนท์คลับ คนที่แยกกับซาร่า แกมม่อน Heathridge Manor (2012)
He's got a real nice backgammon set up there.เขามีพวกเกมกระดาน เจ๋งๆอยู่ที่นั่นเยอะพอควร Live Bait (2013)
- I played backgammon...- Backgammon... Topkapi (1964)
- Not backgammon, tavli.- Nicht Backgammon. Tavli. Topkapi (1964)
Backgammon.Von wegen BackgammonTopkapi (1964)
I played backgammon. I played Scrabble with the goddamn kids.Ich habe Backgammon und Scrabble mit ihnen gespielt. The Stepford Wives (1975)
- Do you play backgammon, Gillian? - Yeah.- Spielst du gern BackgammonThe Fury (1978)
- Do you play backgammon?Spielen wir BackgammonHouse on the Edge of the Park (1980)
- What's backgammon?- Was ist BackgammonHouse on the Edge of the Park (1980)
Do you want to play some backgammon?- Möchtest du Backgammon spielen? Deadly Blessing (1981)
I enjoy surfing, backgammon and men who aren't afraid to cry.Ich mag Surfen, Backgammon und Männer, die sich trauen zu weinen. Airplane II: The Sequel (1982)
- He plays backgammon at the hotel.Er spielt an den meisten Abenden im Hotelkasino BackgammonOctopussy (1983)
- If it's military, why does it have games- Wenn es das ist, warum hat es dann Spiele wie Dame und BackgammonWarGames (1983)
- Backgammon.- Backgammon-Spieler. Remembrance of Things Past (1984)
- Backgammon.- Backgammon-Spieler. Remembrance of Things Past (1984)
Maybe that's the common link between the victims they have all played backgammon with Francine.Vielleicht verbindet sie das: Alle haben Backgammon mit Francine gespielt. Remembrance of Things Past (1984)
Oh, backgammon, newmarket and whist, then two in a row, three in a bed, four in hand, five-card stud... along with your... friend!Backgammon, Newmarket, Whist, Zwei gewinnt, Drei in einem Bett, Vier auf der Hand, Five Card Stud... Zusammen mit deinem Freund Madgett. Drowning by Numbers (1988)
Do you like backgammon, Georges?Mögen Sie Backgammon, Georges? Les grands ducs (1996)
Well, how did it go?Möchtest du Backgammon spielen, Vater? Emma (1996)
Backgammon... since childhood.Backgammon. Seit sie Babys sind. Love, Math and Sex (1997)
Right after we played backgammon.Ach ja? Direkt nach unserem Backgammon-Spiel. Cruel Intentions (1999)
We played backgammon, and I won three times.Wir haben Backgammon gespielt, und ich habe dreimal gewonnen! Cruel Intentions (1999)
- I did.Wir haben dreimal Backgammon gespielt... Cruel Intentions (1999)
Observing nature is better than playing backgammon. Or doing nothing.Das ist besserals Backgammon zu spielen oder Nichts zu tun. The Wind Will Carry Us (1999)
-Beer and a backgammon board.- Ein Bier und ein BackgammonMongoland (2001)
-I have to try to beat Stein Roger.- Nein, ich will Backgammon spielen. Mongoland (2001)
"A backgammon board." He is such a tight-ass.Backgammon! Der ist wirklich der geizigste Arsch der Stadt. Mongoland (2001)
We were at Cementen, and she invited me to play backgammon.Wir haben uns im "Cementen" getroffen. Sie fragte, ob ich Backgammon spielen wolle. Und das wollte ich. Mongoland (2001)
You know that I like to play backgammon.- Das war nicht der Grund. - Du weißt doch, dass ich Backgammon mag. Mongoland (2001)
You shouldn't be hanging out with those guys.Anstatt sollte ich Backgammon mit dir und Busmalis spielen? Variety (2002)
I played backgammon. I played Scrabble with the goddamn kids.Ich habe Backgammon und Scrabble mit ihnen gespielt. The Stepford Wives (2004)
Not every woman falls for that phoney social rap, you know, with the HautNicht jede Frau steht auf gekünstelte Sprücheklopfer mit tollen Weinen, besonderen Käsesorten und Backgammon Melinda and Melinda (2004)
Backgammon is the oldest game in the world.Backgammon ist das älteste Spiel der Welt. Pilot: Part 2 (2004)
Another game of backgammon.Und noch eine Partie BackgammonL'amour aux trousses (2005)
Message from the Backgammon:Nachricht von der BackgammonStar Wreck: In the Pirkinning (2005)
The Backgammon is being overpowered ...and we can't last long, either.Die Backgammon ist überlastet, - und wir können auch nicht mehr lange standhalten. Star Wreck: In the Pirkinning (2005)
Call Selami for a game of backgammon.Ruf Selami zum Backgammon spielen. Takva: A Man's Fear of God (2006)
It's called "Marsh-gammon."Es nennt sich "Marsh-Gammon". Game Night (2006)
Backgammon, obviously.Backgammon, offensichtlich. Game Night (2006)
Backgammon sucks.Backgammon ist ätzend. Game Night (2006)
I took the only good part of backgammon, the "gammon,"Ich nahm den einzigst guten Teil von Backgammons, den "gammonGame Night (2006)
Bird-watching, backgammon, darts, assistant-managing a PeeWee baseball team?Vögel-Beobachten, Backgammon, Dart, Assistent beim PeeWee Baseball-Team? Knit, People, Knit! (2006)
Okay, we have a deck of cards, we have the chessboard. We have what I think is a backgammon set.Ok, wir haben ein Kartendeck, wir haben das Schachspiel, und etwas, das ich für Backgammon halte. I'd Rather Be in Philadelphia (2007)
Yeah. You kicking his ass?- Ah, ihr spielt BackgammonUneasy Lies the Head (2008)
You like backgammon?Spielst du gern BackgammonCabin Fever (2008)
Y wanna play se backgammon?Lust auf eine Runde BackgammonEggtown (2008)
Yeah, and last month, Officer Gammon wrote 47 tickets,Letzten Monat schrieb Officer Gammon 47 Strafzettel. Jesse Stone: Thin Ice (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวด[N] game similar to backgammon, See also: kind of game played with cowries and dice, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง เดินแต้มตามเบี้ยที่ทอดได้ไปตามตาตาราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวด[n.] (dūat) EN: backgammon   FR: backgammon [m]
สกา[n.] (sakā) EN: backgammon-like game   FR: jeu de dés [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMMON G AE1 M AH0 N
GAMMONS G AE1 M AH0 N Z
BACKGAMMON B AE1 K G AE2 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gammon (n) gˈæmən (g a1 m @ n)
gammons (n) gˈæmənz (g a1 m @ n z)
backgammon (n) bˈækgˈæmən (b a1 k g a1 m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双陆棋[shuāng lù qí, ㄕㄨㄤ ㄌㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] backgammon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backgammon {n}backgammon [Add to Longdo]
geräucherte Schinkengammons [Add to Longdo]
geräucherter Schinkengammon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャモン[, gyamon] (n) gammon [Add to Longdo]
バックギャモン[, bakkugyamon] (n) backgammon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top