Search result for

gambits

(62 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambits-, *gambits*, gambit
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gambits มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gambits*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambit[N] กลเม็ด, See also: อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, bluff, artifice
gambit[N] การเอ่ยเพื่อเปิดการสนทนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- it's a gambit.หมอนี่มีไม้ตาย Debate 109 (2009)
The guards at the prison called him Gambit because he kept taking all their money at poker.พวกยามที่คุกเรียกเค้าว่า Gambit เพราะพวกมันเล่นโปกเกอร์เสียให้เค้าหมด X-Men Origins: Wolverine (2009)
Well, 'cause I know who you are, Gambit.อืม เพราะฉันรู้ว่านายเป็นใคร Gambit X-Men Origins: Wolverine (2009)
It's a gambit designed to turn Fischer against his own subconscious.มันเป็นกลเม็ดการออกแบบมาเพื่อเปิดฟิชเชอร์กับจิตใต้สำนึกของตัวเอง Inception (2010)
Um, Walt says he's not going anywhere, so that's a-- that's a really brilliant gambit on my part.เอ่อ วอลท์พูดว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้น แค่นั้นแหล่ะ... นั่นเป็นเล่ห์เหลี่ยม ที่ยอดเยี่ยมจริงๆของฉัน Más (2010)
You always had some gambit,เธอมักจะมีอุบายบางอย่าง The Guardian (2010)
You're aware of the "Queen's Gambit",คุณรู้จัก ควีน แกมบิท Damaged (2012)
I found the "Queen's Gambit", Moira.ผมพบ "ควีน แกมบิต" มอยร่า Damaged (2012)
Five years after he was presumed dead following the accident at sea which claimed The Queen's Gambit.5 ปีที่เขาหายตัวไป และสันนิษฐานว่าตายแล้ว หลังจากอุบัติเหตุในทะเล จากเรือ "เดอะ ควีน แกมบิท" Pilot (2012)
The Queen's Gambit was last heard from more than five years ago.ครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 ปีก่อน Pilot (2012)
Salvaged the Queen's Gambit. Why, Moira?ไปกู้เรือควีนแกมบิตทำไม มอยร่า Year's End (2012)
It's not their performance, it's yours. Your gambit.ไม่ใช่ของพวกเค้า ฉันหมายถึงของคุณ กลเม็ดของคุณ Pacific Rim (2013)
A couple of months before you and dad left on the "Gambit,"2-3เดือนก่อนที่พี่และพ่อจะทิ้งฉันไว้ที่"แกมบิท" Trust But Verify (2013)
On "The Queen's Gambit" right before he died, he admitted to me that he failed us.ใน"เดอะควีนแกมบิท" ก่อนที่พ่อจะตาย เขายอมรับกับพี่ว่าเขาล้มเหลวเรื่องเรา Vertigo (2013)
The warehouse where you're storing the remains of "the Queen's Gambit".โกดังที่คุณทำการเก็บชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ของ "เดอะควีน แกมบิท" Betrayal (2013)
The warehouse where you're storing the remains of "the Queen's Gambit".โกดังที่ซึ่งคุณเก็บส่วนที่เหลือ ของ "เดอะ ควีน แกมบิท" Betrayal (2013)
And I would not wager against you in final gambit.... และฉันจะไม่เดิมพัน กับคุณในเกมที่ผ่านมา แต่ ... Victory (2013)
How did you know she took her hat with her on "the Queen's Gambit" with Oliver?แม่รู้ได้ยังว่าน้องเอาหมวก Salvation (2013)
When I brought your sister on "the Queen's Gambit,"ตอนที่ผมพาน้องสาวคุณขึ้นเรือ "the Queen's GambitCity of Heroes (2013)
Yeah, I heard. The old rafting trip gambit?ใช่ ก็ได้ยินมาอย่างนั้น ลูกไม้ล่องแก่งเดิมๆ Red Velvet Cupcakes (2013)
Besides, I'm getting the urge to take out the "Queen's Gambit"นอกจากฉันจะออกเดินเรือ "ควีนส์ แกมบิท" The Undertaking (2013)
And there's a storm front moving in along the "Gambit's" projected course.และมีพายุข้างหน้า กำลังเคลื่อนที่ไปทิศทางที่ 'แกมบิท' จะมุ่งหน้าไป The Undertaking (2013)
When the "Queen's Gambit" goes down, no one will suspect it's anything other than an act of God.ตอนที่เรือ"ควีน แกมบิท" จมลง จะไม่มีใครสงสัยอะไร \\\ ทุกคนจะคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุ The Undertaking (2013)
After the "Gambit" went down, dad and I both made it to the life raft.หลังจากที่"แกมบิท"จมลง พ่อกับผมเราทั้งคู่ทพแพชูชีพ Sacrifice (2013)
The detective's other daughter, the one that you took on "The Gambit" with you even though you were dating Laurel at the time, which we never talked about--\ ลูกสาวอีกคนของนักสืบแลนซ์ คุณที่คุณพาขึ้นเรือแกมบิทไปกับคุณ แม้ว่าคุณกำลังเดทอยู่กับลอเรลในเวลานั้น Crucible (2013)
You told everyone that she died when "The Gambit" went down, that she drowned.คุณบอกทุกคนว่าเธอตาย เมื่อตอนเรือ เดอะ แกมบิต จม และเธอจมน้ำตาย Crucible (2013)
When "The Gambit" capsized, uh...เมื่อเรือแกมบิทคว่ำ Crucible (2013)
All right, so just to make sure I understand this correctly, after not drowning when "The Gambit" went down,เอาล่ะ ขอทวนหน่อยนะฉันจะได้มั่นใจว่าฉันเข้าใจถูกแล้ว หลังจากที่เรือแกมบิท กำลังจะจมลง Crucible (2013)
You told them that I died on "The Gambit."คุณบอกพวกเขาว่าฉันตายบนเรือ แกมบิต Crucible (2013)
She got on "The Gambit" with you.เธออยู่บน เดอะ แกมบิตกับคุณ League of Assassins (2013)
It's a trick, a gambit.มันเป็นกลลวง เล่ห์เหลี่ยม Burn, Witch. Burn! (2013)
Dad made it off "the gambit" with me.พ่อบอกกับฉันบนเรือ เดอะแกมบิท Corto Maltese (2014)
- Nice gambit, Harrison. But this isn't over.กลวิธีเยี่ยม แฮริสัน แต่มันยังไม่จบหรอกน่า The Sound and the Fury (2015)
Ah, referencing the "queen's gambit" and sara lance.อ้า หมายถึง "ควีน แกมบิต" กับ ซาร่า แลนซ์ Haunted (2015)
I'd call that a successful gambit.ข้าเรียกมันว่ากลเม็ดที่ประสบความสำเร็จ No One (2016)
- A gambit by a skilled opponent.ก่อนที่ศพจะไม่พอใช้เหอะ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Queen's Gambit Two.Die "Queen's Gambit II". Puzzled Steele (1984)
- Queen's Gambit.Queen's GambitPuzzled Steele (1984)
- A gambit is a ploy used to set up a surprise attack.- Ein Gambit vertuscht einen Angriff. - Ah ja. Und? Puzzled Steele (1984)
The queen's gambit finished off with the Aldabren Exchange.Ein Damengambit und danach der Aldaberanaustausch. Ménage à Troi (1990)
The characteristic response to the Kriskov Gambit is the el-Mitra Exchange. Particularly as I have taken both of your rooks.Die charakteristische Antwort auf das Kriskov-Gambit ist der Mitra-Tausch, vor allem, weil ich Ihre Türme geschlagen habe. Conundrum (1992)
Data, chess isn't just a game of ploys and gambits.Data, Schach ist nicht nur ein Spiel von Abtausch und Gambits. Conundrum (1992)
You always tie me up with your queen standard, Breitl.Dein Damengambit fesselt mich jedes Mal. Mrs Dalloway (1997)
It came this morning.- "Queen's Gambit". Es kam heute an. A Simple Investigation (1997)
Predictable. Hmm?Das Novokovich-GambitNight (1998)
The Kleinhardt gambit.Das Kasparov-GambitCharlie's Angels: Full Throttle (2003)
- A gambit by a skilled opponent.- Ein Gambit eines geschickten Gegners. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
It's a classic "first taste is free" gambit.Es ist ein Klassischer "Der erste Zug ist frei" GambitHungry for Fame (2008)
Well, you remember when I told you that that first time is for free gambit never fails?Nun, du erinnerst dich daran, als ich dir erzählt habe, Dass, der erste Gambit nie umsonst fällt? Hungry for Fame (2008)
The guards at the prison called him Gambit because he kept taking all their money at poker.Die Wachen da im Gefängnis nannten ihn Gambit, weil er sie beim Pokern erleichterte. X-Men Origins: Wolverine (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMBIT    G AE1 M B IH2 T
GAMBITS    G AE1 M B IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambit    (n) (g a1 m b i t)
gambits    (n) (g a1 m b i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gambit {n}gambit [Add to Longdo]
Gesangslage {f}; Gesangambitus {m}tessitura [Add to Longdo]
List {f}; Trick {m}ploy; gambit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top