ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallup

G AE1 L AH0 P   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallup-, *gallup*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallup polln. การทดสอบมติมหาชนในสหรัฐอเมริกาที่ริเริ่มโดยGeorge Gallup

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Gallup Pollการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you want to get to a little spot outside gallup, New Mexico,นอกจากคุณจะอยากเป็นที่สนใจ นอกกัลลับ นิวแม็กซิโก The Key and the Clock (2006)
- Why gallup?- ทำไมต้อง กัลลับ? The Key and the Clock (2006)
I got as far as Gallup, and... then it was just time to come home.ผมเดินไปไกลจนตามที่ใจอยากไป และ... จากนั้นก็ได้เวลาต้องกลับบ้าน Bit by a Dead Bee (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLUP    G AE1 L AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gallup    (n) gˈæləp (g a1 l @ p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラップ調査[ギャラップちょうさ, gyarappu chousa] (n) Gallup poll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Gallup
      n 1: a town in northwestern New Mexico near the Arizona border

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top