ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuck,

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuck,-, *fuck,*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fuck, yes!บูม! The Big Short (2015)
Don't start. You know I gotta go do this thing. Fuck, where are my keys?อย่าน่า เธอก็รู้ฉันมีงานต้องทำ บ้าเอ้ย กุญแจรถอยู่ไหนเนี่ย Goodfellas (1990)
The fat fuck, he ought to wear a sign.ไออ้วนหน้าโง่ จะทำเราโดนเล่น Goodfellas (1990)
Fuck, he can't breathe. He can't fucking breathe!เพศสัมพันธ์เขาไม่สามารถหายใจ เขาไม่สามารถร่วมเพศหา? In the Name of the Father (1993)
A few stragglers aside. Oh, fuck, Scotty, that is good news.พลัดหลงกันไม่กี่ โอ้, เพศ, กอตติชที่เป็นข่าวที่ดี Pulp Fiction (1994)
- Fuck, nigger, what the fuck'd you just do to his towel, man?- เพศสัมพันธ์, ดำ, สิ่งที่ fuck'd ที่คุณเพิ่งทำเพื่อให้ผ้าขนหนูของเขาคน? Pulp Fiction (1994)
Man, you know, fuck, I wanna help you, but I don't wanna lose my wife doin' it.คนที่คุณก็รู้, เพศ, ฉันต้องการที่จะช่วยให้คุณ แต่ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียภรรยาของฉันทำไมมัน Pulp Fiction (1994)
Yeah, man. Fuck, yeah.เอาสิลูกพี่ Heat (1995)
Holy fuck, he's here!ให้ตายเถอะ เขาอยู่บ้าน! American History X (1998)
Fuck, man.โธ่เอ๊ย American History X (1998)
They're like animals on the Discovery Channel: Fuck, fuck!ผู้ชายก็เหมือนสัตว์ตัวผู้ ฟาดไม่เลือก Woman on Top (2000)
Fuck, tell meไอ้เลวเอ้ย บอกมา! Bad Guy (2001)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ n.
   A slang term for sexual intercourse. [vulgar slang]
 
   Syn: fucking, screw, screwing, ass, piece of ass, roll in the
     hay, shag.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ v. t. & i.
   to have sexual intercourse (with). [vulgar slang]
 
   Syn: love, make love, sleep with, get laid, have sex, know,
     do it, be intimate, have intercourse, have it away, have
     it off, screw, jazz, eff, have, hump, lie with, bed,
     have a go at it, get it on, bonk.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top