ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Friends, we h [...] isha, cheers!

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Friends, we h [...] isha, cheers!-, *Friends, we h [...] isha, cheers!*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Friends ( F R EH1 N D Z), we ( W IY1) have ( HH AE1 V) the ( DH AH0) pleasure ( P L EH1 ZH ER0) to ( T UW1) witness ( W IH1 T N AH0 S) the ( DH AH0) debut ( D EY0 B Y UW1) of ( AH1 V) another ( AH0 N AH1 DH ER0) apprentice ( AH0 P R EH1 N T AH0 S) Geisha ( G EY1 SH AH0), cheers ( CH IH1 R Z)!

 


  

 
Friends
  [friend]
 • มิตร: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง [Lex2]
 • (เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน ###SW. friendless adj. friendlessness n. -S... [Hope]
 • (n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /F R EH1 N D/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛnd/ [OALD]
 • /F R EH1 N D Z/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛndz/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
pleasure
 • ความปิติยินดี: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ [Lex2]
 • ความสนุกสนาน: ความรื่นเริง, ความหรรษา, ความบันเทิง [Lex2]
 • ความต้องการ: ความปรารถนา [Lex2]
 • ทำให้พอใจ: ทำให้ถูกใจ [Lex2]
 • เพลิดเพลิน: พอใจ, มีความสุข, สนุก [Lex2]
 • (เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ. ###SW. pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj. ###S. happine [Hope]
 • (n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข [Nontri]
 • /P L EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (n) /pl'ɛʒər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
witness
 • พยาน: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้ [Lex2]
 • ผู้ลงชื่อเป็นพยาน: พยาน [Lex2]
 • เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ): รู้เห็น [Lex2]
 • ลงนามเป็นพยาน: ลงชื่อเป็นพยาน [Lex2]
 • ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ): เป็นสักขีพยาน [Lex2]
 • กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)[Lex2]
 • (วิท'นิส) n. พยาน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน,หลักฐาน,คำให้การเป็นพยาน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตา,เป็นผู้ลงนามร่วม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลักฐาน ###SW. witnessable adj. witnesser n. ###S. testifier,evidence [Hope]
 • (n) หลักฐาน,ผู้เห็น,พยาน [Nontri]
 • (vt) มองเห็น,ลงนามเป็นพยาน [Nontri]
 • /W IH1 T N AH0 S/ [CMU]
 • (v) /w'ɪtnəs/ [OALD]
debut
 • การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา [Lex2]
 • การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า[Lex2]
 • เปิดตัว: วางตลาด [Lex2]
 • หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)[Lex2]
 • (เดบู') v.,n. (การ) ออกโรงครั้งแรก,แสดงครั้งแรก ###S. beginning [Hope]
 • (n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก [Nontri]
 • /D EY0 B Y UW1/ [CMU]
 • /D EY1 B Y UW0/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪbjuː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
another
 • ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน: ที่เป็นอันอื่น [Lex2]
 • สิ่งอื่น: อีกอันที่แตกต่างกัน [Lex2]
 • อีก: อีกหนึ่ง [Lex2]
 • (อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า ###S. substitute, alternative) [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น [Nontri]
 • (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น [Nontri]
 • /AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) /'ən'ʌðər/ [OALD]
apprentice
 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์: มือสมัครเล่น [Lex2]
 • ผู้ฝึกงาน: เด็กฝึกงาน [Lex2]
 • (อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n. [Hope]
 • (n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด [Nontri]
 • (vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน [Nontri]
 • /AH0 P R EH1 N T AH0 S/ [CMU]
 • /AH0 P R EH1 N T IH0 S/ [CMU]
 • (v) /'əpr'ɛntɪs/ [OALD]
Geisha
 • เกอิชา: หญิงสาวญี่ปุ่นที่ขายบริการทางเพศ, โสเภณีญี่ปุ่น [Lex2]
 • (เก'ชะ) n. หญิงญี่ปุ่นที่มีอาชีพร้องเพลง เต้นรำและบริการผู้ชาย,หญิงเกอิชา [Hope]
 • (n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ [Nontri]
 • /G EY1 SH AH0/ [CMU]
 • (n) /g'ɛɪʃə/ [OALD]
cheers
 • ขอบคุณ[Lex2]
 • คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี[Lex2]
 • ลาก่อน: โชคดี [Lex2]
 • บ๊ายบาย[Lex2]
 • /CH IH1 R Z/ [CMU]
 • (uh) /tʃ'ɪəʳz/ [OALD]
 • (v) /tʃ'ɪəʳz/ [OALD]
  [cheer]
 • การส่งเสียงเชียร์[Lex2]
 • ความสดชื่นรื่นเริง[Lex2]
 • ทำให้มีกำลังใจ: ให้กำลังใจ [Lex2]
 • ทำให้สดชื่น: ทำให้รื่นเริง [Lex2]
 • เปล่งเสียงแสดงความยินดี: เชียร์ [Lex2]
 • รื่นเริงขึ้น: มีกำลังใจขึ้น [Lex2]
 • (เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั [Hope]
 • (n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน [Nontri]
 • (vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน [Nontri]
 • /CH IH1 R/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɪəʳr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top