ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fresh air.

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fresh air.-, *fresh air.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fresh air.ที่อากาศสดชื่น The Great Dictator (1940)
You could probably use the fresh air.คงได้สูดอากาศบริสุทธิ์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Hi. Let's not forget. I'm a kid and I need fresh air.อย่าลืมสิ ผมยังเด็ก ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์นะฮะแม่ นะฮะ Maid in Manhattan (2002)
Breathe some fresh air.สูดอากาศบริสุทธิ์ Swimming Pool (2003)
My wind-powered pulley system circulates the house with fresh air.ระบบลูกรอกพลังลม จะหมุนเวียนอากาศทั่วบ้าน Around the World in 80 Days (2004)
Let's go get some fresh air.ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันหน่อยน่า Everybody Has a Little Secret (2004)
Okay, the Monk needs a little fresh air.โอเค เดอะมังก์จะไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อย Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Besides, we could all use the fresh air.อีกอย่าง! ... เราจะได้อากาศบริสุทธ์ด้วย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Come to the Peak District with us, Lizzie, and get some fresh air.ไปอำเภอพีค กับเราเถอะนะลิซซี่ จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ Pride & Prejudice (2005)
On behalf of the crew, thank you for choosing Fresh Air.ที่เลือกสายการบินเฟรช แอร์นะครับ Red Eye (2005)
I am out here to get some fresh air.ข้าออกมาที่นี่เพื่อสูดอากาศ Episode #1.41 (2006)
Give her a break. She wanted some fresh air.ให้เวลาเธอบ้าวงสิ เธอแค่ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ Yeolliji (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fresh air.He opened the window to left in some fresh air.
fresh air.He went outside for a breath of fresh air.
fresh air.Houses should be built so as to admit plenty of light as well as of fresh air.
fresh air.I feel like getting some fresh air.
fresh air.In this harsh petty world where money does the talking his way of life is (like) a breath of fresh air.
fresh air.John is a strong believer in fresh air.
fresh air.Let in some fresh air.
fresh air.Let's breathe the fresh air.
fresh air.Open the window and let in some fresh air.
fresh air.Please let in some fresh air.
fresh air.She opened the window to let in fresh air.
fresh air.She went outside to get a breath of fresh air.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top