ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frank,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frank,-, *frank,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, Frank, we must go over these estimates.- มาเถอะเเฟรงค์เราต้องไปสะสางงานแล้ว Rebecca (1940)
I have to go over the place with Frank, just to make sure that he hasn't lost any of it.ผมต้องไปกับแฟรงค์ คอยคุมไม่ให้เขาทําเงินหล่นหาย Rebecca (1940)
- Frank, have you seen Maxim anywhere?- แฟรงค์ คุณเห็นแม็กซิมบ้างมั้ยค่ะ Rebecca (1940)
Frank, what's the matter?เเฟรงค์เป็นอะไรคะ มีอะไรรึเปล่า Rebecca (1940)
- Frank, is it... - Yes.- เเฟรงค์คะ นั่นมันใช่... Rebecca (1940)
Hello, Frank, can you hear me?เฮลโล, แฟรงค์, ได้ยินมั๊ย? Suspiria (1977)
- Frank, this is Suzy.-แฟรงค์, นี่คือ ซูซี่. Suspiria (1977)
Frank, where's our bags?กระเป๋าเราล่ะ *batteries not included (1987)
Frank, we're tired.เราเหนื่อยแล้ว *batteries not included (1987)
Hey, Frank, you wanna hang out with us, then come on.Hey, แฟรงก์คุณอยากจะลองออกไปเที่ยวกับเราแล้วมา Bloodsport (1988)
Frank, read my lips. We are taking you back now.แฟรงก์อ่านริมฝีปากของฉัน เราจะพาคุณย้อนกลับไปตอนนี้ Bloodsport (1988)
Frank, I don't wanna see you get hurt.แฟรงก์ลิตรไม่อยากเห็นคุณได้รับบาดเจ็บ Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frank, To be frank, I think this 'conspiracy theory' is nonsense.
frank, Well, to be frank, I don't like it at all.
frank, You should be frank, and they will treat you as a friend.

Japanese-English: EDICT Dictionary
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
簡明直截[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n, adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward [Add to Longdo]
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n, adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frank \frank\ (fr[a^][ng]k), v. t. [imp. & p. p. {franked}
   (fr[a^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {franking}.]
   1. To send by public conveyance free of expense. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To extempt from charge for postage, as a letter, package,
    or packet, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. [See {Frank}, a.]
   The privilege of sending letters or other mail matter, free
   of postage, or without charge; also, the sign, mark, or
   signature denoting that a letter or other mail matter is to
   go free of postage. Called also the {franking privilege}.
   [1913 Webster +PJC]
 
      I have said so much, that, if I had not a frank, I must
      burn my letter and begin again.     --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. [OF. franc.]
   A pigsty. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, v. t.
   To shut up in a frank or sty; to pen up; hence, to cram; to
   fatten. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. (Zool.)
   The common heron; -- so called from its note. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frank \frank\ (fr[a^][ng]k), a. [Compar. {franker}
   (fr[a^][ng]k"[~e]r); superl. {frankest}.] [F. franc free,
   frank, L. Francus a Frank, fr. OHG. Franko the name of a
   Germanic people on the Rhine, who afterward founded the
   French monarchy; cf. AS. franca javelin, Icel. frakka. Cf.
   {Franc}, {French}, a., {Franchise}, n.]
   1. Unbounded by restrictions, limitations, etc.; free. [R.]
    "It is of frank gift." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Free in uttering one's real sentiments; not reserved;
    using no disguise; candid; ingenuous; as, a frank nature,
    conversation, manner, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberal; generous; profuse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Frank of civilities that cost them nothing.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. Unrestrained; loose; licentious; -- used in a bad sense.
    --Spenser.
 
   Syn: Ingenuous; candid; artless; plain; open; unreserved;
     undisguised; sincere. See {Candid}, {Ingenuous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. [Cf. F. franc. See {Frank}, a.]
   1. (Ethnol.) A member of one of the German tribes that in the
    fifth century overran and conquered Gaul, and established
    the kingdom of France.
    [1913 Webster]
 
   2. A native or inhabitant of Western Europe; a European; -- a
    term used in the Levant.
    [1913 Webster]
 
   3. A French coin. See {Franc}.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 frank /frɑŋk/
  freeandeasy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top