ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fragenkatalog

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragenkatalog-, *fragenkatalog*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fragenkatalog มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fragenkatalog*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the other file.- Das ist der FragenkatalogThe Glass Cage (1969)
Grossman 's Questions and Answers on the New York Bar Exam."Fragenkatalog für die New Yorker Anwaltsprüfung." Off the Tracks (2005)
But I want a list of questions ahead of time, and my personal life is off limits.Aber ich will vorher einen Fragenkatalog und mein Privatleben ist tabu. Zoo or False (2010)
You gonna let me get through this questionnaire?Lassen sie mich mit dem Fragenkatalog fortfahren? She's Killing Me (2013)
Her line of questioning will tell us a lot.Ihr Fragenkatalog wird uns eine Menge zeigen. Chapter 25 (2014)
What that means is they had no say over our questions we were asking, how we conducted the research, our analysis, our interpretation and our data plan.Sie hatten keinen Einfluss auf den Fragenkatalog, die Vorgehensweise, Analyse, Auswertung und die Daten. That Sugar Film (2014)
I administered the new questionnaire to the parents of the other girls.Ich bin mit den Eltern der anderen 2 den neuen Fragenkatalog durchgegangen. Lens (2015)
There's a new questionnaire?- Ein neuer FragenkatalogLens (2015)
[Platon] What makes this work is not a calculated argument that you've scripted.Ich arbeite nicht mit einem durchgeplanten FragenkatalogPlaton: Photography (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragebogen {m}; Fragenkatalog {m} | Fragebögen {pl}questionnaire; questionary | questionnaires; questionaries [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top