ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortunately, [...] he receivers.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortunately, [...] he receivers.-, *fortunately, [...] he receivers.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fortunately, we set up a secure cloud framework that automatically syncs up to the receivers.น่าเศร้าที่เราตั้งค่าปกปิด โครงสร้างความปลอดภัยไว้ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับเครื่องรับสัญญาณ โดยอัตโนมัติ Buck the System (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Fortunately ( F AO1 R CH AH0 N AH0 T L IY0), we ( W IY1) set up ( S EH1 T AH1 P) a ( AH0) secure ( S IH0 K Y UH1 R) cloud ( K L AW1 D) framework ( F R EY1 M W ER2 K) that ( DH AE1 T) automatically ( AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0) syncs up ( AH1 P) to ( T UW1) the ( DH AH0) receivers ( R AH0 S IY1 V ER0 Z).

 


  

 
Fortunately
 • อย่างโชคดี: อย่างเคราะห์ดี [Lex2]
 • /F AO1 R CH AH0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
 • /F AO1 R CH UW0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
 • (a) /f'ɔːtʃənətliː/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
set up
 • สร้างขึ้น: สร้าง, ตั้งขึ้น, ยกขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ [Hope]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
secure
 • ไม่มีกังวล: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้ [Lex2]
 • ทำให้ปลอดภัย: ป้องกัน, คุ้มกัน [Lex2]
 • ได้รับมา: เอามา, ทำให้ได้ผล [Lex2]
 • รับประกัน: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง [Lex2]
 • มัดให้แน่น: ตรึง, รัด, กระชับ [Lex2]
 • (ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ ###SW. securable adj. [Hope]
 • (adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้ [Nontri]
 • (vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง [Nontri]
 • /S IH0 K Y UH1 R/ [CMU]
 • (v) /s'ɪkj'uəʳr/ [OALD]
cloud
 • กลุ่มควัน: หมอก [Lex2]
 • ก่อให้เกิดปัญหา[Lex2]
 • เกิดปัญหา[Lex2]
 • ทำให้มืด: ทำให้มัว [Lex2]
 • ปกคลุมด้วยเมฆ[Lex2]
 • มีเมฆมาก[Lex2]
 • เมฆ[Lex2]
 • สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน[Lex2]
 • (เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ [Hope]
 • (n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน [Nontri]
 • (vi) คลุ้ง,ฟุ้ง,ตลบ [Nontri]
 • (vt) มืดมัว,มีเมฆ,ทำให้เป็นเงา,ทำให้มืดสลัว [Nontri]
 • /K L AW1 D/ [CMU]
 • (v) /kl'aud/ [OALD]
framework
 • ขอบข่ายงาน: โครงร่างงาน [Lex2]
 • n. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ ###S. frames [Hope]
 • (n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ [Nontri]
 • /F R EY1 M W ER2 K/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛɪmwɜːʳk/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
automatically
 • โดยอัตโนมัติ: โดยอัตโนมัติ [Lex2]
 • (adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ [Nontri]
 • /AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0/ [CMU]
 • /AO2 T OW0 M AE1 T IH0 K L IY0/ [CMU]
 • (a) /ˌɔːtəm'ætɪkliː/ [OALD]
up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v) /ʌp/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
receivers
 • /R AH0 S IY1 V ER0 Z/ [CMU]
 • /R IH0 S IY1 V ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɪs'iːvəz/ [OALD]
  [receiver]
 • เครื่องรับโทรศัพท์[Lex2]
 • อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ: เครื่องรับโทรทัศน์ [Lex2]
 • ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล): เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ [Lex2]
 • ผู้รับ: คนรับ [Lex2]
 • คนรับของโจร[Lex2]
 • ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้: หม้อรับไอน้ำ [Lex2]
 • (รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ,เครื่องรับวิทยุ,ภาชนะ,หม้อรับไอน้ำ [Hope]
 • (n) เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร [Nontri]
 • /R AH0 S IY1 V ER0/ [CMU]
 • /R IH0 S IY1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /r'ɪs'iːvər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top