ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forever and ever

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forever and ever-, *forever and ever*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the girl knew that the king of the goblins... would keep the baby in his castle forever and ever and ever... and turn it into a goblin.แต่หญิงสาวรู้ว่าหากทำเช่นนั้น ราชาแห่งปิศาจ... จะกักขังเด็กทารกไว้ในปราสาทตลอดกาล... แล้วเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปิศาจ Labyrinth (1986)
- Forever and ever and ever.- ตลอดไป ตลอดกาล ชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
And then their children after that, and theirs after that, forever and ever... and ever.และหลานของฉัน เหลนของฉัน, ตลอดไปและตลอดไป.. และตลอดไป. Hocus Pocus (1993)
- Forever and ever.- ตลอดกาลและตลอดไป Pulp Fiction (1994)
May she rest in peace forever and ever, amen.ขอพระเจ้าจงรับวิญญาณนาง Snow White: A Tale of Terror (1997)
But my papa says we have to do what the Trainman says or else he will leave us here forever and ever.แต่พ่อหนูบอกว่าพวกเราต้องทำ ตามที่เทรนแมนบอก... ไม่อย่างนั้น เขาจะทิ้งเราไว้ที่นี่ ตลอดกาล และ ตลอดไป The Matrix Revolutions (2003)
Forever and ever, amen.- เอเมน I Heart Huckabees (2004)
!" Forever and ever!"!" Forever and ever!" Raise Your Voice (2004)
!" Forever and ever!"!" Forever and ever!" Raise Your Voice (2004)
!" Forever and ever!"!" Forever and ever!" Raise Your Voice (2004)
I swear to love you forever and ever.ฉันขอสาบานว่าจะรักคุณ ชั่วนิรันดร์ Love So Divine (2004)
She says I can stay here so we can play together forever and ever.เธอบอกว่าถ้าหนูอยู่ที่นี้ / เราจะเป็นเพื่อนเล่นกันตลอดไป... ...ตลอดไป The Amityville Horror (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลอดปีตลอดชาติ[adv.] (taløt pī taløt chāt) EN: always ; all the time ; forever and ever   

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
世々限り無く;世世限り無く;世々限りなく;世世限りなく[よよかぎりなく, yoyokagirinaku] (n) forever and ever [Add to Longdo]
千代に八千代に[ちよにやちよに, chiyoniyachiyoni] (adv) (arch) for millennia and millennia; for years and years; forever and ever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forever \For*ev"er\ (f[o^]r*[e^]v"[~e]r), adv. [For, prep. +
   ever.]
   1. Through eternity; through endless ages; eternally.
    [1913 Webster]
 
   2. At all times; always.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, for and ever are usually written and
      printed as two separate words; but, in the United
      States, the general practice is to make but a single
      word of them.
      [1913 Webster]
 
   {Forever and ever}, an emphatic "forever."
 
   Syn: Constantly; continually; invariably; unchangeably;
     incessantly; always; perpetually; unceasingly;
     ceaselessly; interminably; everlastingly; endlessly;
     eternally.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top