Search result for

furr

(61 entries)
(0.2045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furr-, *furr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furrow[N] ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม), Syn. groove, rut
furrow[VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เกิดร่องขึ้น
furrow[N] รอยย่น (บนหน้าผาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furred(เฟอด) adj. ซึ่งมีขนสัตว์,ซึ่งทำด้วยขนสัตว์
furriery(เฟอ'รีเออรี) n. ธุรกิจการค้าขายหนังขนสัตว์,การทำเสื้อผ้าหนังขนสัตว์
furring(เฟอ'ริง) n. การหุ้มหรือปกคลุมด้วยขนสัตว์,หนังขนสัตว์ที่ใช้หุ้ม,ซับในของหนังขนสัตว์,ไม้หนุน,เส้นหนุน,
furrow(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง., See also: furrower n. furrowy adj., Syn. wrinkle,groove,line
furry(เฟอ'รี) adj. ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์,มีขนยาว,ใส่หนังขนสัตว์,มีตะกอนก้นหม้อ., See also: furrily adv. furriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
furrier(n) ช่างทำเสื้อผ้าขนสัตว์,คนขายเสื้อผ้าขนสัตว์
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง
furry(adj) นุ่มอย่างขนสัตว์,มีขนยาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furred tongueลิ้นฝ้าขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrow; groove; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed; channelled; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
furrow irrigationfurrow irrigation, ชลประทานร่องคู [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Furrow, Medianร่องกลางหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you to furransu for providing initial timings!ขอบคุณfurransuสำหรับการทำtimings! Episode #1.8 (2009)
I was making groundbreaking strides in science, when in fact, I was being fed false data at the hands of Wolowitz, Koothrappali and your furry little boy toy.ว่าได้ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ๋ แต่ที่จริง กลับเป็นข้อมูลผิด ๆ ด้วยฝีมือวอลโลวิทซ์ คูทธราพาลี The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Your eyebrows furrow, and you get this line right here.คิ้วคุณย่นจนเป็นเส้นตรงนี้ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
All right, my furry little friends.ว้าว เย้ สกปรกมาก ! G-Force (2009)
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ Oceans (2009)
Hey, furrball Where've you been?เฮ้ ไอ้ตัวขน ไปไหนมา? Monsters vs. Aliens (2009)
I don't give a fuck about the plight of small, furry animals.ผมไม่สนใจหรอกนะ เรื่องชะตากรรมเจ้าตัวเล็กขนฟูนั่น Repo Men (2010)
Bonjour, my furry friend.บองชู, เพื่อนปุกปุย Alpha and Omega (2010)
Hey, I'm playing for the home team, Coulson, you and all your Fabulous Furry Freak Brothers. Now, are you gonna let me work or break my balls?ฉันลงข้างทีมเหย้า ช่วยนายกับพี่น้องสุดพิลึกของนาย Iron Man 2 (2010)
There's our furry little friends.มีเพื่อนหน้าขนตัวน้อยของเรา The Bones on the Blue Line (2010)
Um, mogwai-- you know, gizmo-- the little furry creatures that turn into gremlins if you don't feed 'em right.คุณรู้จัก"ตัวจิกโม" -- ที่เป็นสัตว์ขนปุกปุยไหม? มันจะกลายเป็น "ตัวกริมลิน" ถ้าคุณไม่ได้ป้อนอาหารให้มัน Queen Sacrifice (2010)
He's not breathing the same air as you, my fine furry friends.ที่เขาไม่ได้ใช้อากาศเดียวกันกับคุณ เพื่อนขนสวยของฉัน ...A Thousand Words (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor   FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURR    F ER1
FURRH    F ER1
FURRY    F ER1 IY0
FURR'S    F ER1 Z
FURRER    F ER1 ER0
FURROW    F ER1 OW0
FURRIER    F ER1 IY0 ER0
FURRIERS    F ER1 IY0 ER0 Z
FURROWED    F ER1 OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furry    (j) (f @@1 r ii)
furrow    (v) (f uh1 r ou)
furrier    (j) (f @@1 r i@ r)
furrier    (n) (f uh1 r i@ r)
furrows    (v) (f uh1 r ou z)
furriers    (n) (f uh1 r i@ z)
furriest    (j) (f @@1 r i i s t)
furrowed    (v) (f uh1 r ou d)
furrowing    (v) (f uh1 r ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッロピーディスク[, furropi-deisuku] (n) {comp} floppy disk [Add to Longdo]
芋掘り[いもほり, imohori] (n) potato field (furrows) [Add to Longdo]
獣人[じゅうじん;けものびと, juujin ; kemonobito] (n) (fictional) fusion of human and animal; therianthrope; furry; human beast [Add to Longdo]
畝間[うねま, unema] (n) furrow; room with ridged roof [Add to Longdo]
畝溝[うねみぞ, unemizo] (n) furrow ridges [Add to Longdo]
[わだち;てつ, wadachi ; tetsu] (n) rut; wheel track; furrow [Add to Longdo]
毛皮商[けがわしょう, kegawashou] (n) furrier [Add to Longdo]
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] furrow in field, small drainage [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] furrow; small plot of farm land [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top