ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

francs

F R AE1 NG K S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -francs-, *francs*, franc
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Each one is worth 10,000 francs.- อันละหมื่นฟรังค์ Hotel Rwanda (2004)
- 10,000 francs?- หมึ่นฟรังค์เลยเหรอ Hotel Rwanda (2004)
Yes, yes. But it is worth more to me than 10,000 francs.ใช่ ใช่ แต่สำหรับผมมันมีค่ามากกว่านั้นอีก Hotel Rwanda (2004)
If I give a businessman 10,000 francs, what does that matter to him?ถ้าผมให้เงินหมื่นฟรังค์กับนักธุรกิจ มันจะมีความหมายอะไรกับเขา Hotel Rwanda (2004)
10,000 francs for each.000 ฟรังค์ Hotel Rwanda (2004)
50,000 francs for my wife and children.000 ฟรังค์ สำหรับภรรยา กับ ลูก Hotel Rwanda (2004)
I will give you 100,000 francs for all of them.000 ฟรังค์ สำหรับพวกเขา Hotel Rwanda (2004)
Sir, I swear. 100,000 francs.ท่าน ผมสาบาน หนึ่งแสนฟรังค Hotel Rwanda (2004)
100,000 francs as promised.หนึ่งแสนฟรังค์ ตามสัญญา Hotel Rwanda (2004)
10.000 francs for their heads!000 ฟรังค์ สำหรับหัวของพวกมัน Hotel Rwanda (2004)
Rwandan francs!ราวันดา ฟราน! Hotel Rwanda (2004)
There is plenty of cash. Pounds, francs, dollars.มีเงินสดมากมาย ทั้งปอนด์ ฟรังส์ ดอลล่าร์ The Bank Job (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANCS    F R AE1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
francs    (n) frˈæŋks (f r a1 ng k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏貨[ふっか, fukka] (n) francs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top