ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fowler

F AW1 L ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fowler-, *fowler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fowler(เฟา'เลอะ) n. นักล่านก

English-Thai: Nontri Dictionary
fowler(n) พรานล่าสัตว์ปีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Fowler says that I'm makin' progress... but I still have a long way to go.หมอฟาวเลอร์บอกผมใกล้หายแล้ว... แต่ผมว่าคงยังอีกนานน่ะครับ. 11:14 (2003)
We need to take Fowler out before the meet.เราต้องเอาตัวฟาวเลอร์มาก่อนเวลานัด Four Brothers (2005)
I told Fowler and his pals all about this meeting!ฉันบอกฟาวเลอร์กับคนของเขาแล้ว เรื่องประชุมเนี่ย Four Brothers (2005)
- l thought Fowler was the hostage.- ฉันนึกว่าฟาวเลอร์โดนจับซะอีก Four Brothers (2005)
Why don't you start with a cup of coffee and you can pon farr Amy Farrah Fowler later.ทำไมนายไม่เริ่ม ด้วยการดื่มกาแฟสักแก้ว แล้วค่อยจับคู่ กับเอมี่ ฟาร์ราห์ ฟาวเลอร์ทีหลังล่ะ The Lunar Excitation (2010)
I saw a whole new side of Amy Farrah Fowler tonight.คืนนี้ผมได้เห็นมุมมองใหม่ของ เอมี่ ฟารา โฟลเลอร์ The Robotic Manipulation (2010)
Fowler was handed over to OPR two days ago, then not a trace.ฟาวเลอร์ถูกส่งตัวไปที่หน่วย ตรวจสอบฯ สองวันก่อน แล้วก็ตามรอยไม่ได้อีก Withdrawal (2010)
So you think Fowler set up a meeting?คุณคิดว่าเขานัดประชุมใช่ไม๊? Withdrawal (2010)
Fowler disappeared.ฟาวเลอร์หายตัวไป Withdrawal (2010)
I see why Fowler picked it. - I'm gonna be there.- ผมจะไปที่นั่น Withdrawal (2010)
Fowler was willing to pull a gun on you to make sure we didn't know about this meeting.ฟาวเลอร์พร้อมจะบึ้ม สมองเรา เพื่อปิดปาก Need to Know (2010)
You inherited it from your parents, rich and Elsie Fowler in Opa-Locka.คงได้มรดกมาจากพ่อแม่สินะ ริช และ เอลซี่ ฟาวเลอร์ ใน โอปา ล๊อคค่า Hello, Bandit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fowlerThe fowler's pipe sounds sweet till the bird is caught.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOWLER F AW1 L ER0
FOWLER'S F AW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fowler (n) fˈaulər (f au1 l @ r)
fowlers (n) fˈauləz (f au1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vogelfänger {m} | Vogelfänger {pl}fowler | fowlers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファウラーズサージャンフィッシュ;ファウラーズサージョンフィッシュ[, faura-zusa-janfisshu ; faura-zusa-jonfisshu] (n) Fowler's surgeonfish (Acanthurus fowleri, species of Western Pacific tang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fowler \Fowl"er\, n.
   A sportsman who pursues wild fowl, or takes or kills for
   food.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fowler
   n 1: English lexicographer who wrote a well-known book on
      English usage (1858-1933) [syn: {Fowler}, {Henry Watson
      Fowler}]
   2: someone who hunts wild birds for food

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top