ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fossey

F AA1 S IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fossey-, *fossey*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fossey มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fossey*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't have gorillas like Dian Fossey or Jane Goodall with her precious chimps.Ich hab keine Gorillas wie Dian Fossey oder Schimpansen wie Jane Goodall. Delirious (1991)
She thinks she's Dian Fossey.Sie hält sich für Dian FosseyThe Lost World: Jurassic Park (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSSEY    F AA1 S IY0
FOSSEY'S    F AA1 S IY0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top