ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forms

F AO1 R M Z   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forms-, *forms*, form
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formsแบบกรอกรายการ [TU Subject Heading]
Formsรูปแบบ [การแพทย์]
Forms of addressคำนำหน้านาม [TU Subject Heading]
Forms, Freeรูปอิสระ [การแพทย์]
Forms, Nonionicรูปที่ไม่มีประจุ [การแพทย์]
Forms, Rareรูปแบบที่หายาก [การแพทย์]
Forms, Water Miscibleรูปที่ละลายได้ในน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Besides, with a bank... there's always tons of forms and all that shit.นอกจากนั้น กับธนาคาร... ต้องกรอกแบบฟอร์มเยอะแยะ และห่วย ๆทั้งนั้น Léon: The Professional (1994)
They find all forms of life sacred.พวกเขาถือว่าทุกชีวิตมีความศักดิ์สิทธิ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ghost in the Shell (1995)
Bake until it forms a golden crust.แล้วอบจนออกเป็นสีทอง และจำไว้ว่า... Woman on Top (2000)
Perhaps it interacted with the remains of the dead in the area to reproduce the physical forms of the dead.และมันอาจจะมีปฏิกิริยากับซากของผู้ตาย เลยทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพ Yomigaeri (2002)
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม The Corporation (2003)
As a business though they also know that if they want to get into other forms of entertainment that does not fit family magic they do not brand it Disney.ในความเป็นธุรกิจ พวกเขารู้ว่าถ้าอยากทำอะไร ที่เป็นความบันเทิงรูปแบบอื่น The Corporation (2003)
Release forms are in my car.ไปกัน Yankee White (2003)
- Well, um, for instance... if the forms of this world die, which is more real, the me that dies or the me that's infinite?ถ้าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ตาย ความจริงแล้วมันตายจริงรึเปล่า I Heart Huckabees (2004)
Fill out these admission forms and include proof of insurance. Slight problem...ช่วยกรอกประวิติผู้ป่วยและประกันด้วยนะ Crusade (2004)
Even if their looks and forms are the same, they are monsters from another world.ถึงหน้าตาภายนอกจะเหมือนกัน แต่พวกเค้ายังเป็นปีศาจที่มาจากโลกอื่นไม่ใช่โลกของชั้น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formsActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
formsAll forms of life have an instinctive urge to survive.
formsAn ulcer forms in the stomach.
formsCommunication takes many forms.
formsEvil is easy, and has infinite forms.
formsIn its broadest sense communication includes all forms of transmitting thoughts or feelings between people.
formsIn junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise.
formsIt is imperative that we should encourage participatory forms of decision-making.
formsMany forms of life are disappearing.
formsMy mouth forms a lot of saliva.
formsNature provides other forms of protection against environmental dangers.
formsNew forms of energy must be developed before oil dries up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิรูปประชาธิปไตย[n. exp.] (kān patirūp prachāthippatai) EN: democratic reforms   FR: réformes démocratiques [fpl]
พิพิธ[X] (phiphit) EN: diversified ; of all forms   FR: différent ; diversifié

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMS F AO1 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forms (v) fˈɔːmz (f oo1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报表[bào biǎo, ㄅㄠˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] forms for reporting statistics; report forms, #8,860 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Energieformen {pl}forms of energy [Add to Longdo]
Formsache {f} | Formsachen {pl}technicality | technicalities [Add to Longdo]
Formschieber {m}slide [Add to Longdo]
Formschräge {f}draft [Add to Longdo]
Formschrumpfteil {n}shrinkable part; slide heat shrink component [Add to Longdo]
Formstück {n}shaped piece [Add to Longdo]
formschlüssig {adj}interlocking; form-locking; positive-locking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
[, te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action [Add to Longdo]
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連続紙[れんぞくし, renzokushi] continuous forms, continuous forms paper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top