ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formic

F AO1 R M IH0 K   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formic-, *formic*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formicant pulseชีพจรแผ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
formicationความรู้สึกคล้ายมดไต่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formic Acidsกรดฟอมมิค,กรดฟอร์มิก,ฟอร์มิกแอซิด,กรดมด,กรดฟอร์มิค [การแพทย์]
Formicaฟอร์มิกา [การแพทย์]
formicaฟอร์ไมกา, พลาสติกเทอร์โมเซตชนิดแผ่นที่เสริมด้วยวัสดุเสริมกำลัง เช่น ใยหิน เส้นใยแก้ว เส้นลวด เพื่อให้แข็งแรงและทนทานขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
formic (n) มด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
50 years ago, an alien force known as the Formics attacked Earth.ห้าสิบปีก่อน กองทัพต่างดาวที่รู้จักในนาม "ฟอร์มิคส์" ได้โจมตีโลกมนุษย์ Ender's Game (2013)
Hey, drop out! Remember how to play formics and astronauts?เฮ้ มาเลย ยังจำวิธีเล่นกับฟอร์มิคส์และพวกต่างดาวได้ไหม Ender's Game (2013)
The Formics are rebuilding and strengthening their fleet. We must conquer or die.ฟอร์มิคส์กำลังสร้างยานขึ้นใหม่และเพิ่มความแข็งแกร่งในกองทัพ เราต้องพิชิตชัย ไม่งั้นก็ต้องตาย Ender's Game (2013)
We must never again bear witness to the slaughter of tens of millions of innocent people as we did during the Formic invasion.เราไม่ต้องการเห็นการตายของคนบริสุทธิ์สิบล้านคน เข่นที่เราเคยเห็นในการโจมตีของฟอร์มิคส์อีกแล้ว Ender's Game (2013)
If there's a chance, because of you, the Formics might leave us alone forever... then I have to ask you to come with me.สิทธิส่วนตัวจะกลับมา ถ้ามีโอกาสจะเป็นเพราะเธอ พวกฟอร์บิคส์ต้องหนีจากเราตลอดกาล Ender's Game (2013)
We've been studying Formic flight patterns for three months now, they seem entirely random.- ชัดเจนไหม - ครับท่าน วาเลนไทน์ที่รัก ที่โรงเรียนการรบ ทุกวัน ชั่วโมงการฝึก.. Ender's Game (2013)
"Dear Valentine I must now travel to our advance command base near the Formics home planet where I'll begin final training.กลัวว่าเธออาจจะแพ้ แต่.. แต่จะเป็นยังไง ถ้าเธอคือแมเซอร์ แรคแฮม คนต่อไป เธอซ่อนตัวอยู่ที่นี่ไม่ได้ตลอดกาล Ender's Game (2013)
To what animals are the Formics most often compared?ตรงนั้น หยุดครับ Ender's Game (2013)
But if the Formics have rebuilt their fleet, there must be more than one Queen.นั่นคือสาเหตุว่า พวกนั้นไม่เคย แสดงภาพส่วนที่เหลือของการรบ Ender's Game (2013)
Once the Formics see how she works, they won't come together again.เธอต้องออกคำสั่งแก่พวกเขา Ender's Game (2013)
Once our battle fleet is detected entering the Formic solar system, we will have no alternative but to engage I trust we have chosen our Commander well.ท้ายสุด กองทัพของเธอต้องสนับสนุน และป้องกันทรัพย์สินสำคัญส่วนใหญ่ 70 พันล้านเหรียญ สำหรับการสร้าง Ender's Game (2013)
Sleep deprivation is part of your training. A battle with the Formics could last for days!อาไล แยกไปขวา Ender's Game (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดมด[n. exp.] (krot mot) EN: formic acid ; HCOOH   FR: acide formique [m] ; HCOOH

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMIC F AO1 R M IH0 K
FORMICA F AO0 R M AY1 K AH0
FORMICA F ER0 M AY1 K AH0
FORMICA'S F AO0 R M AY1 K AH0 Z
FORMICA'S F ER0 M AY1 K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formic (j) fˈɔːmɪk (f oo1 m i k)
Formica (n) fˈɔːmˈaɪkə (f oo1 m ai1 k @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚁酸[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, / ] formic acid, #170,609 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ameisensäure {f} [chem.]formic acid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコラ[, dekora] (n) Decola (brand-name laminate similar to Formica, made of melamine resin) [Add to Longdo]
擬蟻象虫[ありもどきぞうむし;アリモドキゾウムシ, arimodokizoumushi ; arimodokizoumushi] (n) (uk) sweet potato weevil (Cylas formicarius) [Add to Longdo]
蟻酸;ギ酸[ぎさん(蟻酸);ギさん(ギ酸), gisan ( gisan ); gi san ( gi san )] (n) (1) formic acid; (adj-no) (2) formic [Add to Longdo]
蟻走感[ぎそうかん, gisoukan] (n) formication; crawling sensation; crispation [Add to Longdo]
黒山蟻[くろやまあり;クロヤマアリ, kuroyamaari ; kuroyamaari] (n) (uk) Japanese wood ant (Formica japonica) [Add to Longdo]
山蟻[やまあり;ヤマアリ, yamaari ; yamaari] (n) (uk) wood ant (any ant of genus Formica) [Add to Longdo]
赤山蟻[あかやまあり;アカヤマアリ, akayamaari ; akayamaari] (n) (uk) Formica sanguinea (species of red wood ant) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formic \For"mic\, a. [L. formica an ant: cf. F. formique.]
   (Chem.)
   Pertaining to, or derived from, ants; as, formic acid; in an
   extended sense, pertaining to, or derived from, formic acid;
   as, formic ether.
   [1913 Webster]
 
   {Amido formic acid}, carbamic acid.
 
   {Formic acid}, a colorless, mobile liquid, {HCO.OH}, of a
    sharp, acid taste, occurring naturally in ants, nettles,
    pine needles, etc., and produced artifically in many ways,
    as by the oxidation of methyl alcohol, by the reduction of
    carbonic acid or the destructive distillation of oxalic
    acid. It is the first member of the fatty acids in the
    paraffin series, and is homologous with acetic acid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formic
   adj 1: of or relating to or derived from ants
   2: of or containing or derived from formic acid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top