Search result for

foiles

(193 entries)
(2.9907 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foiles-, *foiles*, foile
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา foiles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *foiles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foil[N] คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น, Syn. complement, antithesis, contrast
foil[N] กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร, See also: กระดาษฟอยล์
foil[VT] ห่อด้วยกระดาษฟอยล์, See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
foil[VT] ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
foil[N] ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ
foiled[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง
tinfoil[N] แผ่นอะลูมิเนียม, See also: แผ่นดีบุกผสมตะกั่ว
tin foil[N] แผ่นดีบุก
treefoil[N] พืชชนิดหนึ่ง
gold foil[N] แผ่นทองบางๆ, See also: ทองคำเปลว
quatrefoil[N] ดอกไม้ซึ่งมีสี่กลีบ
counterfoil[N] ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ, Syn. stub, check stub

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
gold foiln. แผ่นทอง, See also: gold-foil adj.
hydrofoil(ไฮ'โดรฟอย) n. เรือปีกน้ำ,ปีกที่ติดกับข้างเรือให้แฉลบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
foil(n) กระดาษฟอย,แผ่นโลหะบาง,ดาบ
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airfoil; aerofoilแพนอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airfoil fanพัดลมใบแพนอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
airfoil; aerofoilแพนอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerofoil; airfoilแพนอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerofoil; airfoilแพนอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quatrefoilรูปสี่กลีบสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multifoilรูปหลายกลีบกลมสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tinfoilดีบุกแผ่นบาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hexafoilรูปหกกลีบกลมสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminium Foil กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม) [สิ่งแวดล้อม]
Aluminium Foilอะลูมิเนียมฟอยด์ [การแพทย์]
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]
Lead Foilแผ่นตะกั่ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
Foiled by faulty contraception.สกัดกั้นโดยการคุมกำเนิดผิดพลาด Revolutionary Road (2008)
I'm in a little room. With clothes and tinfoil all around me.มีเสื้อผ้ากับแผ่นอลูมิเนียมอยู่รอบๆ Bloodline (2009)
- Tinfoil. - Excuse me?-แผ่นฟอยล์\ขอโทษนะ ? Bloodline (2009)
Cate Hale remembers being locked in a closet surrounded by clothing and tinfoil.เคท เฮล จำสิ่งนี้ได้ตอนที่ถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆ เรียงรายไปด้วย เสื้อผ้าและแผ่นฟอยล์ Bloodline (2009)
Shoplifters use tinfoil to line their bags and negate security alarms.นักขโมยของจะใช้ฟอยล์ห่อป้ายโลหะไว้ เผื่อไม่ให้ถูกตรวจจับจากเครื่องตรวจได้ Bloodline (2009)
I can remember the tinfoil that you wore on your head.ฉันยังจำหมวกกระดาษฟอยด์ ที่คุณสวมอยู่บนหัวได้เลย The Turning Point (2009)
I'm looking for info into a foil-wrapped body with alien features, pieces of which have already been sent to the Jeffersonian Institution in Washington, D.C.ฉันกำลังค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับศพที่ถูกฟรอย์ดห่อไว้ กับเรื่องของเอเลี่ยน ซึ่งคงถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว ที่สถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน ในวอชิงตัน ดี.ซี The X in the File (2010)
It was delayed, there was turbulence, they ran out of food, and I'm not seeing a plate covered with tinfoil here.สภาพอากาศปั่นป่วน เลยไม่มีอาหาร ผมไม่เห็นจานอาหารที่ปิดด้วยฟอล์ยเลยนะ A Little Night Music (2010)
Who uses up 500 feet of tinfoil?ใครใช้แผ่นฟอยด์ไปหล่ะ Errand Boy (2010)
Hugo Panzer: taken out by Bartowski's team with a combination of a fencing foil, nunchuks and turbulence.Hugo Panzer ถูกรวบตัวโดยทีมบาทาวสกี โดยการเชื่อมโยงของแผนกองโจรและความวุ่นวาย Chuck Versus the Subway (2010)
We use the same kind of gold foils and send millions of particles through these gold foils.และส่งล้านของอนุภาค ผ่านฟอยล์ทองเหล่านี้ What Are We Really Made Of? (2010)
The particle are like bullets, and the atoms in the gold foil are like haystacks.อนุภาคเป็นเหมือนกระสุน และอะตอมในฟอยล์ สีทองเป็นเหมือนฟาง What Are We Really Made Of? (2010)
You're the heroic agent who foiled the terrorist plot to deliver nuclear material into the hands of our enemies.คุณก็เป็นเจ้าหน้าที่ ค้นหาต่อต้านผู้ก่อการร้าย ที่มาส่งมอบ วัตถุดิบนิวเคลียร์ ให้พวกผู้ก่อนการร้าย 2.0 (2010)
Today your foil* is very aggressive.วันนี้ดาบขอฃคุณร้ายกาจมากเลย [ foil*=rapier - หมายถึงดาบหรือกระบี่ปลายทู่ ใช้ในกีฬาฟันดาบ] Episode #1.5 (2010)
The little sneak who time and time again has foiled every one of my plots.นักย่องเบาตัวจ้อยที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขัดขวางแผนการทุกแผนการของข้า Your Highness (2011)
- Get out of the way! - Foiled again.หลบไปให้พ้น Kung Fu Panda 2 (2011)
This is the plan I foiled?นี่แผนที่ผมทำพังหรอ Valentines Day II (2011)
They actually wrapped you in a foil blanket!เขาเอาฟอยล์ห่อให้ด้วย Friends with Benefits (2011)
Foil wrapper...- เหลือเชื่อเลย ห่อฟอยล์ - เงียบน่า! Friends with Benefits (2011)
It'll be waiting for you at the condo, wrapped in foil, with an ice cold beer when you get there.เดี๋ยวฉันจะรออยู่ที่ห้อง พร้อมแฮมเบอเกอร์ แล้วก็เบียร์เย็นๆนะคะ I'm Still Here (2011)
Um, I forgot foil. Will you go get me a roll?แม่ลืมซื้อแผ่นฟอล์ย ไปเอาให้แม่ม้วนนึงได้มั้ย Farewell Letter (2011)
Hey, parker, y-you remembered the foil, right?เฮ้ ปาร์คเกอร์ เธอมีฟอยล์ที่ให้ไปแล้วนะ The Hot Potato Job (2011)
The foil creates a crude faraday cage.ฟอยล์จะเป็นตัวดักกระแสไฟฟ้าได้คร่าวๆ The Hot Potato Job (2011)
Oh, no. Not now. You didn't really think you could foil God's plan, did you?โอ้ไม่ ไม่ใช่ตอนนี้ นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าจะขัดขวาง แผนของพระเจ้าได้? Talk to the Hand (2011)
Foiled...ล้มเหลว Deadline (2011)
Uh, foil...ฟอยล์... Taking Account (2011)
The one I found turned out to be chocolate, wrapped in foil.อันที่ผมเจอกลายเป็น ช็อคโกแลตห่ออยู่ในฟอยล์ Countdown (2011)
The intelligence the machine produces has already foiled a half dozen major terrorist plots.ด้วยความฉลาดของเจ้าแมชชีนเครื่องนี้ มันขัดขวางแผนการณ์ก่อการร้าย หลักๆไปถึง 6 ครั้งแล้ว Ghosts (2011)
I think you're one tinfoil hat away from a rubber room.ที่จะแนะนำใครๆ ว่าไหม ฉันว่านายเหมือนพวกสวมหมวกฟอยล์ หลุดมาจากหลังคาแดง Adventures in Babysitting (2012)
You didn't really think you could foil God's plan, did you?แล้วมันใช่มั้ยล่ะ? Are You...? (2012)
I mean, I had an aunt who wore tinfoil hats for years, but this...ฉันหมายถึงว่าป้าของฉันเคย ใส่หมวกกระดาษฟอล์ยอยู่เป็นปีๆ แต่ว่านี่ Plumed Serpent (2012)
And it's not made from tin foil or bits of old Austin.และมันไม่ได้ทำจากกระป๋อง แบบรถออสติน Episode #18.2 (2012)
So, if you'll excuse me I have more important things to do than sitting around with a bunch of conspiracy freaks wearing tin foil hats.งั้น ถ้านายไม่ว่า อะไร ฉันขอตัวไปทำงานที่สำคัญก่อน ดีกว่า มานั่งรอบวง และสมรู้ร่วมคิดทำอเะไรก็ไม่รู้ สวมบทบาท ประหลาดๆ A Test of Time (2012)
You foiled me for the last time. So, it ends as it began.นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกแกจะขวางฉันได้ งั้นก็... The First Chang Dynasty (2012)
Next thing you know, you are going to be wearing a tinfoil hat, babbling about black helicopters.อีกหน่อยนายก็จะใส่หมวกฟอยส์ พล่ามเรื่องเฮลิคอฟเตอร์สีดำ Kalele (2012)
I promise you, no tinfoil hat.สัญญาค่ะ ฉันไม่ได้บ้า The New World (2012)
Should be wearing a tinfoil hat.เหมือนคนบ้า No Good Deed (2012)
They're no use to me. Do you have any kingsfoil?พวกเขากำลังใช้กับผมไม่ได้ คุณมี kingsfoil ใด ๆ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
It is a great foil.มันเป็นฟอยล์ที่ดี The Invisible Woman (2013)
I heard the Hood foiled an armored car heist this evening.ผมได้ยินว่าฮูดนั่นรู้แผน การปล้นรถหุ้มเกราะเมื่อเย็นนี้ Trust But Verify (2013)
Same idea as a tin foil hat.ไอเดียเดียวกับหมวกดัดดีบุก The Corpse on the Canopy (2013)
(chuckling) Man, you are tin-foil-hat paranoid.เพื่อน,คุณเป็นพวกหวาดระแวงไปแล้ว The Secrets in the Proposal (2013)
See, when you smoke heroin, soot forms on the bottom of the tinfoil.ดูนะ เวลาที่นายสูบเฮโรอีน มันจะเกิดคราบเขม่าที่ก้นแผ่นฟอยล์ Goodbye High (2013)
And if you handle the foil enough, you can get black fingers.แล้วถ้านายจับแผ่นฟอยล์บ่อย ๆ เข้า นิ้วนายก็จะดำ Goodbye High (2013)
You don't have to check Charlie's fingers for tinfoil soot.นายไม่ต้องแอบเช็คนิ้วของชาร์ลี มองหาคราบฟอยล์หรอก Goodbye High (2013)
I foiled the assassination of Margaret Thatcher.ยับยั้งการลอบสังหาร มาร์กาเรต แทตเชอร์ Kingsman: The Secret Service (2014)
A few more of those, a little aluminum foil and some bleach, you got yourself some volts, sister.มีไอ้นั่นอีกหน่อย มีกระดาษฟอยดล์ และผงฟอกขาวอีกนิด จะได้โวลท์ชั้นดีเลยล่ะ พี่สาว Us (2014)
For example, Andy over there doesn't want me to know about that foil-wrapped package of cocaine in his right-front pants pocket.ตัวอย่างเช่น แอนดี้คนนี้ ไม่อยากให้ผมรู้ ว่าในห่อกระดาษฟอยล์ของเขาคือโคเคน อยู่ในกระเป๋ากางเกงข้างหน้าด้านขวา Nothing But Blue Skies (2014)
But I am certain we shall uncover her plot and we shall foil it.แต่ฉันมั่นใจ เราจะได้รู้แผนของเธอ และเราจะทำลายมัน Blood and Fear (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foilThe coup attempt was foiled at the last moment.
foilI was foiled in my attempt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ฉบับ[N] duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
แพ้รู้[V] fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai definition: แพ้ความคิด
ทองคำเปลว[N] gold leaf, See also: gold foil, Example: ศิลปินตกแต่งผิวของรูปประติมากรรมให้มีคุณค่าขึ้น โดยการลงรักปิดทองคำเปลว, Count unit: แผ่น, Thai definition: ทองคำที่ตีแผ่ให้บางที่สุด ตัดใส่แผ่นกระดาษ ใช้สำหรับปิดบนสิ่งที่ลงรักเช่น พระพุทธรูป
ทองเปลว[N] gold leaf, See also: gold foil, Syn. ทองคำเปลว, Example: หากเขาได้เงินมา เขาจะซื้อทองเปลวปิดเจดีย์, Count unit: แผ่น, Thai definition: ทองคำที่แผ่ให้บางที่สุดสำหรับปิดพระพุทธรูป และของต่างๆ
ต้นขั้ว[N] stub, See also: counterfoil, Syn. หัวขั้ว, Example: พนักงานสายการบินนำต้นขั้วตั๋วโดยสารมาป้อนเข้าคอมพิวเตอร์, Thai definition: ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหล็กวิลาด[N] tin foil, See also: tinplate, terneplate, Syn. เหล็กวิลาศ, Thai definition: เหล็กเคลือบดีบุก แผ่นบางมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: counterfoil ; stub (Am.)   
กระดาษฟอยล์[n. exp.] (kradāt føi) EN: aluminium foil   FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
เหล็กวิลาด[n. exp.] (lek wilāt) EN: tin foil ; tinplate ; terneplate   
ทองคำเปลว[n. exp.] (thøngkhamplēo) EN: gold leaf ; gold foil   FR: feuille d'or [f]
ทองเปลว[n. exp.] (thøngplēo) EN: gold leaf ; gold foil   FR: feuille d'or [f]
ต้นขั้ว[n.] (tonkhūa) EN: stub ; counterfoil   FR: souche d'une facture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOIL    F OY1 L
FOILS    F OY1 L Z
FOILED    F OY1 L D
FOILES    F AA1 AY0 L Z
AIRFOIL    EH1 R F OY2 L
FOILING    F OY1 L IH0 NG
AIRFOILS    EH1 R F OY2 L Z
GUILFOIL    G IH2 L F OY1 L
HYDROFOIL    HH AY1 D R AH0 F OY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foil    (v) (f oi1 l)
foils    (v) (f oi1 l z)
foiled    (v) (f oi1 l d)
foiling    (v) (f oi1 l i ng)
tinfoil    (n) (t i1 n f oi l)
trefoil    (n) (t r e1 f oi l)
trefoils    (n) (t r e1 f oi l z)
gold-foil    (n) - (g ou1 l d - f oi1 l)
hydrofoil    (n) (h ai1 d r @ f oi l)
cinquefoil    (n) (s i1 ng k f oi l)
hydrofoils    (n) (h ai1 d r @ f oi l z)
cinquefoils    (n) (s i1 ng k f oi l z)
counterfoil    (n) (k au1 n t @ f oi l)
counterfoils    (n) (k au1 n t @ f oi l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht durchkreuzen; vereiteln; zunichte machento foil [Add to Longdo]
Alufolie {f}; Aluminiumfolie {f}aluminium foil; aluminum foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.] [Add to Longdo]
Baufolie {f}construction foil [Add to Longdo]
Beschriftungsfolie {f}labelling foil [Add to Longdo]
Florett {n} [sport]foil [Add to Longdo]
Florettfechter {m}foilsman [Add to Longdo]
Folie {f}; Metallfolie {f} | Folien {pl}; Metallfolien {pl}foil | foils [Add to Longdo]
Folieren {n}foiling [Add to Longdo]
Isolierfolie {f}insulating foil [Add to Longdo]
Klarsichtfolie {f}; Schrumpffolie {f}shrink-wrapping; cling film; shrinkage foil [Add to Longdo]
Kleeblatt {n} | Kleeblätter {pl}clover leaf; trefoil | clover leaves [Add to Longdo]
Luftpolsterfolie {f}air cushion foil [Add to Longdo]
Rauschgold {n}gold foil [Add to Longdo]
Schutzfolie {f}protective foil [Add to Longdo]
Stanniol {n}tinfoil [Add to Longdo]
Stanniolpapier {n}; Silberpapier {n} [ugs.]tin foil; silver paper [Add to Longdo]
Tragfläche {f}foil [Add to Longdo]
Tragfläche {f}; Luftleitblech {n}airfoil; airofoil; aerofoil [Add to Longdo]
Tragflügelboot {n}; Tragflächenboot {n} | Tragflügelboote {pl}; Tragflächenboote {pl}hydrofoil | hydrofoils [Add to Longdo]
Vierpass {m} [arch.]quatrefoil [Add to Longdo]
alukaschiert {adj}foil-laminated [Add to Longdo]
vereitelndfoiling [Add to Longdo]
vereiteltefoiled [Add to Longdo]
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb [Add to Longdo]
Tausendblatt {n} (Myriophyllum)water milfoil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミホイル;アルホイル(ik)[, arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ箔[アルミはく, arumi haku] (n) aluminum foil [Add to Longdo]
ガスマット[, gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei [Add to Longdo]
クッキングホイル[, kukkinguhoiru] (n) cooking foil [Add to Longdo]
ジェットフォイル[, jiettofoiru] (n) jetfoil [Add to Longdo]
トレフォイル[, torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern [Add to Longdo]
ハイドロフォイル[, haidorofoiru] (n) hydrofoil [Add to Longdo]
フォイル[, foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture) [Add to Longdo]
フルーレ[, furu-re] (n) foil (fencing) (fre [Add to Longdo]
ホイル[, hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil) [Add to Longdo]
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper [Add to Longdo]
葵の御紋[あおいのごもん, aoinogomon] (n) wild ginger trefoil coat of arms of the Tokugawa clan [Add to Longdo]
引き立て役;引立て役;引立役[ひきたてやく, hikitateyaku] (n) person who makes someone else appear better; foil [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc. [Add to Longdo]
銀箔[ぎんぱく, ginpaku] (n) silver foil or leaf [Add to Longdo]
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil [Add to Longdo]
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil [Add to Longdo]
水中翼船[すいちゅうよくせん, suichuuyokusen] (n) a hydrofoil [Add to Longdo]
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume [Add to Longdo]
西洋鋸草[せいようのこぎりそう;セイヨウノコギリソウ, seiyounokogirisou ; seiyounokogirisou] (n) (uk) yarrow (Achillea millefolium); milfoil [Add to Longdo]
都草;百脈根[みやこぐさ;ミヤコグサ, miyakogusa ; miyakogusa] (n) (uk) bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus, esp. Lotus corniculatus var. japonicus); birdsfoot trefoil [Add to Longdo]
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits) [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) foil; (gold, etc.) leaf [Add to Longdo]
穂咲の総藻[ほざきのふさも;ホザキノフサモ, hozakinofusamo ; hozakinofusamo] (n) (uk) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum) [Add to Longdo]
放射能マーク[ほうしゃのうマーク, houshanou ma-ku] (n) radiation symbol; trefoil; radiation warning symbol [Add to Longdo]
放射能標識[ほうしゃのうひょうしき, houshanouhyoushiki] (n) radiation warning sign; trefoil; radiation warning symbol [Add to Longdo]
縫い箔[ぬいはく, nuihaku] (n) embroidery and foil or gilt [Add to Longdo]
房藻[ふさも;フサモ, fusamo ; fusamo] (n) (uk) whorl-leaf water milfoil (Myriophyllum verticillatum) [Add to Longdo]
領収書の控え[りょうしゅうしょのひかえ, ryoushuushonohikae] (n) counterfoil of a receipt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, / ] clover; trefoil [Add to Longdo]
对衬[duì chèn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] to serve as foil to one another [Add to Longdo]
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat [Add to Longdo]
水翼船[shuǐ yì chuán, ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, ] hydrofoil [Add to Longdo]
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, ] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage) [Add to Longdo]
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, / ] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] bamboo screen; door screen; metal foil; leaf; sheet; tinsel [Add to Longdo]
花剑[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, / ] foil (fencing) [Add to Longdo]
金属薄片[jīn shǔ bó piàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄛˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] foil [Add to Longdo]
银箔[yín bó, ˊ ㄅㄛˊ, / ] silver foil [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]
锡箔[xī bó, ㄒㄧ ㄅㄛˊ, / ] tin foil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top