ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluorides

F L UH1 R AY2 D Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluorides-, *fluorides*, fluoride
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluoridesฟลูออไรด์ [TU Subject Heading]
Fluoridesฟลูออไรด์,ฟลูโอไรด์ [การแพทย์]
Fluorides, Acidulatedแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Fluorides, Stannousสแตนนัสฟลูออไรด์,สารประกอบสแตนนัสฟลูออไรด์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUORIDES    F L UH1 R AY2 D Z
FLUORIDES    F L AO1 R AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluorides    (n) flˈuəʳraɪdz (f l u@1 r ai d z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top