ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flight attendant

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flight attendant-, *flight attendant*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leslie, the other flight attendant, told me the guy dragged me to the exit.โจยังด๊อก กับ จินดูวุค เปิดสำนักพิมพ์งั้นเหรอ นี่นายจัดการเรื่องเมื่อคืนเรียบร้อยมั้ย Hero (1992)
"lf you are seated in an emergency exit row... ..and would be unable or unwilling to perform the duties... ..listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."ทำไม, คุณแกล้ง ทำเป็นสนใจได้เหรอ? (หัวเราะ) โอเค Fight Club (1999)
Tim is a native of France working in Taiwan and Singapore which is where he met flight attendant Daniel Fanทิมเป็นชาวฝรั่งเศส ทำงานระหว่างไต้หวันกับสิงคโปร์ เค้าทั้งสองพบกันบนเครื่องบิน Rice Rhapsody (2004)
- of your Fresh Air magazine. - Flight attendants, please be seated.ได้ในนิตยสารเฟรชแอร์ค่ะ \ เตรียมประจำที่ได้ Red Eye (2005)
We're number one for departure. Flight attendants, secure the cabin.เราออกเป็นลำแรก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องโดยสารด้วย Red Eye (2005)
You tell the flight attendant and your dad dies.ถ้าคุณบอกแอร์ พ่อคุณตายแน่ Red Eye (2005)
Flight attendants, secure the cabin for arrival in Miami.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในการลงจอดด้วย Red Eye (2005)
Flight attendants, please be seated.เจ้าหน้าที่เข้าประจำที่ Red Eye (2005)
Flight attendants.บาร์เหล้า พนักงานต้อนรับ The Sweet Taste of Liberty (2005)
I'm trying contact with an Amanda Walker, she is a flight attendant on a flight hm... flight 424.ผมพยายามติดต่ออแมนด้าวอล์คเกอร์ เธอเป็นพนักงานบริการบนเครื่อง เที่ยวบินที่.. 424ครับ Phantom Traveler (2005)
He is in on his way to Tokyo right now, he is also a flight attendant.เขากำลังเดินทางไปโตเกียว เขาเป็นพนักงานบนเครื่องเหมือนกัน Mr. Brooks (2007)
Flight attendant upstairs said that the victims liked to keep their bedroom curtains... open when they had sex.พนักงานบริการบนเครื่อง ที่อยู่อพาร์ตเมนต์ชั้นบนบอกว่า... เหยื่อฆาตกรรมชอบเปิดม่านห้องนอน ไว้ตอนเล่นรัก Mr. Brooks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flight attendantA flight attendant walks up to the boys.
flight attendantDo your parents agree to your becoming a flight attendant?
flight attendantI long for a job as a flight attendant.
flight attendantIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
flight attendantMy sister got a job with an airline company and became a flight attendant.

Japanese-English: EDICT Dictionary
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flight attendant
      n 1: an attendant on an airplane [syn: {steward}, {flight
           attendant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top