ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firmest

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firmest-, *firmest*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา firmest มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *firmest*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A strategy taking firmest hold.กลยุทธ์ที่จะกลายเป็นที่ยึดที่มั่น Separate Paths (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fest {adj} | fester | am festesten; am standhaftestenfirm | firmer | firmest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firm \Firm\, a. [Compar. {Firmer}; superl. {Firmest}.] [OE.
   ferme, F. ferme, fr.L. firmus; cf. Skr. dharman support, law,
   order, dh? to hold fast, carry. Cf. {Farm}, {Throne}.]
   1. Fixed; hence, closely compressed; compact; substantial;
    hard; solid; -- applied to the matter of bodies; as, firm
    flesh; firm muscles, firm wood.
    [1913 Webster]
 
   2. Not easily excited or disturbed; unchanging in purpose;
    fixed; steady; constant; stable; unshaken; not easily
    changed in feelings or will; strong; as, a firm believer;
    a firm friend; a firm adherent.
    [1913 Webster]
 
       Under spread ensigns, moving nigh, in slow
       But firm battalion.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By one man's firm obediency fully tried. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Solid; -- opposed to fluid; as, firm land.
    [1913 Webster]
 
   4. Indicating firmness; as, a firm tread; a firm countenance.
 
   Syn: Compact; dense; hard; solid; stanch; robust; strong;
     sturdly; fixed; steady; resolute; constant.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

firmest ( F ER1 M AH0 S T)

 


  

 
firmest
 • /F ER1 M AH0 S T/ [CMU]
 • (j) /f'ɜːʴmɪst/ [OALD]
  [firm]
 • แข็ง: ไม่นิ่ม [Lex2]
 • ทำให้แข็งแรง: ทำให้แข็ง [Lex2]
 • หนักแน่น: แน่น, ไม่สั่น [Lex2]
 • แน่วแน่: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • มั่นคง: แน่นหนา, แข็งแกร่ง [Lex2]
 • อย่างมั่นคง: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น [Lex2]
 • เด็ดขาด: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง [Lex2]
 • ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น)[Lex2]
 • แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น): ปรับตัวขึ้น [Lex2]
 • บริษัท: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ [Lex2]
 • (เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv. ###SW. firmness n. [Hope]
 • (adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง [Nontri]
 • (n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า [Nontri]
 • /F ER1 M/ [CMU]
 • (v) /f'ɜːʴm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top