Search result for

finning

(135 entries)
(0.0564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finning-, *finning*, finn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finning มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finning*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Finn[N] ชาวฟินแลนด์
Finn[N] ผู้พูดภาษาฟินแลนด์, See also: ผู้พูดภาษาฟินนิค
finny[ADJ] ที่มีครีบ, Syn. finned
finnan haddie[N] ปลาแฮดด็อครมควัน, Syn. finnan haddock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finnicky(ฟิน'นิคี) adj. finicky
finnish(ฟิน'นิช) n. ภาษาฟินแลนด์ adj. เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนของฟินแลนด์
finny(ฟิน'นี) adj. เกี่ยวกับปลา,มีปลามาก,มีครีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
finny(adj) มีครีบ,เหมือนครีบ,มีปลามาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plate-finned coilคอยล์ครีบแผ่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finned coilคอยล์มีครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finned tubeท่อมีครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral-finned coilคอยล์มีครีบในตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Finnishศิลปะฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Arts, Finnishศิลปกรรมฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Bath, Finnish ; Saunaเซาน่า [TU Subject Heading]
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Baths, Finnishเครื่องซอน่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Finn, we're spotted. Hit it!พวกเราอยู่ในเรดาห์มันแล้ว Babylon A.D. (2008)
Finn, get close to me!มาอยู่ใกล้ๆฉัน.. Babylon A.D. (2008)
Finn, now!เร็วเข้า ฟิน Babylon A.D. (2008)
The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan did not share this belief.ซัมเมอร์ ฟินน์ หญิงสาวจากเมื่องชินเนค็อก รัฐมิชิแกน ผู้ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องความรัก 500 Days of Summer (2009)
Summer Finn was a woman.ซัมเมอร์ ฟินน์ คือผู้หญิง 500 Days of Summer (2009)
Summer Finn, just another girl.ซัมเมอร์ ฟินน์ ก็น่าจะเป็นแค่ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง 500 Days of Summer (2009)
Fencing"? Fluent in Finnish?ฟันดาบ พุดภาษาฟินแลนด์ได้ดี Confessions of a Shopaholic (2009)
I speak fluent Finnish, I know...ฉันพูดภาษาฟินแลนด์ได้, ฉันรู้... Confessions of a Shopaholic (2009)
- Finnish?ภาษาฟินแลนด์? Confessions of a Shopaholic (2009)
- Yes, Finnish.\ ใช่ ภาษาฟินแลนด์ Confessions of a Shopaholic (2009)
- I'm also... - That's interesting. Why Finnish?ผมด้วย \ น่าสนใจมาก ทำไมถึงเป็นภาษาฟินแลนด์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I told him you're part Finnish, and he's very excited to meet you.ผมบอกเค้าว่าคุณพูดฟินแลนด์ได้ แล้วเค้าก็ตื่นเต้นมากที่จะได้พบคุณ ยานี Confessions of a Shopaholic (2009)
- Ah. [speaks Finnish] - Hey, hey, hey.อ้า[ภาษาฟินแลนด์] เฮ้ เฮ้ เฮ้ Confessions of a Shopaholic (2009)
[speaks Finnish][ภาษาฟินแลนด์] Confessions of a Shopaholic (2009)
[speaks Finnish][ภาษาฟินแลนด์] Confessions of a Shopaholic (2009)
[Derek] Know she was part Finnish?ตอนนี้เอเป็นส่วนหนึ่งของคนฟินนิชไปแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
I invented a stalker, and I don't even speak Finnish.ฉันเชื้อเชิญนักติดตาม/N และฉันไม่พู ฟินนิช Confessions of a Shopaholic (2009)
For example, I actually learned Finnish.เช่น เรียนภาษาฟินนิช Confessions of a Shopaholic (2009)
[speaking Finnish]นี่คือเพื่อนของชั้น เธอเป็นโสเภณีชื่อดัง Confessions of a Shopaholic (2009)
Ahh... [speaks Finnish]อ้าาา... [ภาษาฟินแลนด์] Confessions of a Shopaholic (2009)
Can she hurt you with finn garrety?ไม่ใช่แบบนั้น มีแต่จะทำให้เสียเวลา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Finn garrety is the son of a friend.ดี เพราะฉันไม่อยากยอมความเหมือนกัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
It's been days, no sign of finn garrety.นี่หลายวันแล้ว ฟินน์ กาเร็ตตี้ ไม่ปรากฏตัว London. Of Course (2009)
Here's a list of the gps coordinates from the cadillac Kendrick and Finn Garrety used.นี่คือพิกัดจีพีเอสจากรถคาดิแลคที่เค็นดริกและฟินน์ กาเร็ตตี้ ใช้ Look What He Dug Up This Time (2009)
Finn Garrety.ฟินน์ กาเร็ตตี้ Look What He Dug Up This Time (2009)
Finn Garrety.ฟินน์ กาแรตตี้ Look What He Dug Up This Time (2009)
There's a finn garrety here to see you, mr.ใช่ -ผมตามเรื่องนี้ได้ไหม? -ได้สิ Trust Me (2009)
You really think you can trust finn garrety to keep his mouth shut?งั้นเราทำกัน หลับให้สบายนะคะ พรุ่งนี้ เวลานี้ ทุกอย่างก็จบแล้ว Trust Me (2009)
I don't know any finn garrety.ฉันโทรหาแฟรงค์ ฉันต้องการให้เธอไปเอาปืนมา Trust Me (2009)
- I don't know who you're talking about. - Finn garrety-- where is he?ผมฟ้องเธอเพราะไล่คนออกผิดคน Trust Me (2009)
His name's finn garrety.เขาชื่อฟินน์ การ์เร็ตตี้ New York Sucks (2009)
- Finn garrety.- ฟินน์ การ์เร็ตตี้ New York Sucks (2009)
Finn, what was all that about?ฟินน์ นี่มันอะไร New York Sucks (2009)
No, she was with an energy trader... finn garrety.ไม่,เป็นผู้ค้าพลังงานคนหนึ่ง.. ฟินน์ กาเรตตี้ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Actually, I'd like a couple of minutes to ask you a question about finn garrety.จริงๆแล้ว ผมอยากขอเวลาสัก2-3นาที ถามคุณเกี่ยวกับ ฟิน กาแรตตี They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Finn, yesterday... a guy came up to me and started asking questions about you.ฟินน์ เมื่อวาน... มีผู้ชายมาหาฉันและ ถามเกี่ยวกับคุณ ใคร? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'm scared of finn.ฉันกลัวฟินน์ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Does finn know a guy by the name of walter kendrick?ฟินน์รู้จักผู้ชายชื่อ วอลเตอร์ เคนดริกไหม? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
She was with an energy trader-- finn garrety.หล่อนอยู่กับนักธุรกิจพลังงาน - - ฟินน์ กาแรตตี้ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Does finn know a guy by the name of walter kendrick?ฟินน์รู้จักผู้ชาย\ ชื่อวอลเตอร์ เคนดริกมั้ย? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I'd like an explanation of what happened the night you and finn garrety were arrested.ฉันต้องการคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น คืนที่คุณกับฟินน์ กาแรตตี้ถูกจับ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Well, in that case, I'll just call finn.ได้ ถ้างั้น ฉันก็แค่โทรหาฟินน์ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Before finn and i were arrested that night, he made a stop.ก่อนที่ฉันกับฟินน์ถูกจับ คืนนั้น เขาจอดรถ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
There was no one else there. Finn had his own set of keys.เปล่า ไม่มีใครบนรถ ฟินน์มีกุญแจรถของเขาเอง You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- Dr. Finn, extension 2861.ดร. ฟิล เชิญห้องตรวจ 2861 The Final Destination (2009)
Dr. Finn, extension 2861.ดร. ฟิล เชิญห้องตรวจ 2861 The Final Destination (2009)
He sure is, Mr. Schue. Hey, Finn.แน่นอนครับ คุณชูส์ Pilot (2009)
Look, I see a lot of myself in you, Finn.ฉันเห็นบางอย่างในตัวนาย ฟินน์ Pilot (2009)
I just expected more out of you, Finn.ฉันคาดหวังกับนายมากกว่านี้ ฟินน์ Pilot (2009)
Finn! Finn!เดี๋ยวก่อน ฟินน์! Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa klom) EN: Short-finned Pilot Whale   
สายการบินฟินน์แอร์[TM] (Sāikānbin Finaē) EN: Finnair   FR: Finnair

CMU English Pronouncing Dictionary
FINN    F IH1 N
FINNS    F IH1 N Z
FINNE    F IH1 N
FINNAN    F IH1 N AH0 N
FINNIE    F IH1 N IY0
FINN'S    F IH1 N Z
FINNEY    F IH1 N IY0
FINNISH    F IH1 N IH2 SH
FINNING    F IH1 N IH0 NG
FINNICK    F IH1 N IH0 K
FINNELL    F IH1 N AH0 L
FINNAIR    F IH1 N EH0 R
FINNERAN    F IH1 N ER0 AE0 N
FINNICUM    F IH1 N IH0 K AH0 M
FINNIGAN    F IH1 N IH0 G AH0 N
FINNEGAN    F IH1 N AH0 G AH0 N
FINNERTY    F IH1 N ER0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Finn    (n) (f i1 n)
Finns    (n) (f i1 n z)
finnan    (n) (f i1 n @ n)
Finnish    (n) (f i1 n i sh)
finnan haddie    (n) - (f i2 n @ n - h a1 d ii)
finnan haddock    (n) - (f i2 n @ n - h a1 d @ k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fisch...; Flossen...finny [Add to Longdo]
Gräfin {f} | Gräfinnen {pl}countess | countesses [Add to Longdo]
Hammerfinne {f}; Hammerpinne {f}peen [Add to Longdo]
Kurzkiel {m}finn keel [Add to Longdo]
Nasen-Finne {f} [techn.]nose fin [Add to Longdo]
geripptfinned [Add to Longdo]
Finne {f} [zool.]bladder worm [Add to Longdo]
Flosse {f}; Finne {f} [zool.] | Flossen {pl}; Finnen {pl} | mit Flossenfin | fins | finned [Add to Longdo]
Rückenfinne {f}; Rückenflosse {f} [zool.]dorsal fin [Add to Longdo]
Grüner Fransenlipper {m} (Epalzeorhynchus frenatus) [zool.]red finned shark [Add to Longdo]
Grüne Schmerle {f} (Botia modesta) [zool.]orange finned loach [Add to Longdo]
Finnwal {m} [zool.]fin whale; Balaenoptera physalus [Add to Longdo]
Finnwal {m}; Finner {m}; Gemeiner Furchenwal {m} [zool.]fin whale; finner; fin; finfish; finback; razorback; common rorqual; herring whale (Balaenoptera physalus) [Add to Longdo]
Gewöhnlicher Grindwal {m}; Schwarzwal {m}; Langflossen-Grindwal {m} [zool.]long-finned pilot whale; Atlantic pilot whale; Caaing whale; pothead; blackfish (Globicephala melas) [Add to Longdo]
Indischer Grindwal {m}; Schwarzwal {m}; Kurzflossengrindwal {m} [zool.]short-finned pilot whale; shortfin pilot whale; pothead whale; pacific pilot whale (Globicephala macrorhynchus) [Add to Longdo]
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens) [Add to Longdo]
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis) [Add to Longdo]
Weißschnauzendelfin {m}; Langfinnendelfin {m} [zool.]white-beaked dolphin; white-nosed dolphin; squidhound; white-beaked porpoise (Lagenorhynchus albirostris) [Add to Longdo]
Zwergwal {m}; Zwergfurchenwal {m}; Minkewal {m} [zool.]minke whale; lesser rorqual; lesser finback; little finner; sharp-headed finner; piked whale; little piked whale; pikehead; summer whale (Balaenoptera acutorostrata) [Add to Longdo]
Finnland [geogr.]Finland (fi) [Add to Longdo]
Finne {m}; Finnin {f}Finn; Finnish man; Finnish woman [Add to Longdo]
finnisch {adj}Finnish [Add to Longdo]
Helsinki; Helsingfors (Hauptstadt von Finnland)Helsinki; Helsingfors (capital of Finland) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
フィンウゴル語派[フィンウゴルごは, fin'ugoru goha] (n) Finno-Ugric (branch of languages) [Add to Longdo]
フィンランド語[フィンランドご, finrando go] (n) Finnish (language) [Add to Longdo]
ベニオチョウチョウウオ[, beniochouchouuo] (n) atoll butterflyfish (Chaetodon mertensii); Merten's butterflyfish; keel-finned butterfly-fish; orangebar butterflyfish [Add to Longdo]
ワニトカゲギス目;鰐蜥蜴鱚目[ワニトカゲギスもく(ワニトカゲギス目);わにとかげぎすもく(鰐蜥蜴鱚目), wanitokagegisu moku ( wanitokagegisu me ); wanitokagegisumoku ( wani tokage kisu me] (n) Stomiiformes (order of deep-sea ray-finned fishes) [Add to Longdo]
小鰭巨頭[こびれごんどう;コビレゴンドウ, kobiregondou ; kobiregondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhyncus) [Add to Longdo]
条鰭綱[じょうきこう, joukikou] (n) Actinopterygii (class of the ray-finned fishes comprising nearly 95% of the 25,000 species of fish) [Add to Longdo]
真巨頭[まごんどう;マゴンドウ, magondou ; magondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) [Add to Longdo]
鰭長巨頭[ひれながごんどう;ヒレナガゴンドウ, hirenagagondou ; hirenagagondou] (n) (uk) long-finned pilot whale (Globicephala melas) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
娇贵[jiāo guì, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] pampered; fragile; finnicky [Add to Longdo]
希尔内科斯[Xī ěr niè kē sī, ㄒㄧ ㄦˇ ㄋㄧㄝˋ ㄎㄜ ㄙ, / ] Kirkenes (city in Finnmark, Norway) [Add to Longdo]
晨报[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Morning Post (newspaper); Aamulehti (Finnish newspaper) [Add to Longdo]
瓦德瑟[Wǎ dé sè, ㄨㄚˇ ㄉㄜˊ ㄙㄜˋ, ] Vadsø (city in Finnmark, Norway) [Add to Longdo]
瓦尔德[Wǎ ěr dé, ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Vardø (city in Finnmark, Norway) [Add to Longdo]
芬兰语[Fēn lán yǔ, ㄈㄣ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Finnish (language); suomen kieli [Add to Longdo]
詹姆斯・乔伊斯[Zhān mǔ sī, ㄓㄢ ㄇㄨˇ ㄙ· Qiao2 yi1 si1, / ] James Joyce (1882-1941), Irish modernist writer, author of Ulysses and Finnegans Wake [Add to Longdo]
马克・吐温[Mǎ kè, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ· Tu3 wen1, / ] Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens 1835-1910), US writer, novelist and humorist, author of Adventures of Huckleberry Finn 哈克貝利·芬歷險記|哈克贝利·芬历险记 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fin \Fin\ (f[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Finned}; p. pr. & vb.
     n. {Finning}.] [Cf. {Fin} of a fish.]
     To carve or cut up, as a chub.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top