Search result for

fier

(110 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fier-, *fier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiery    [ADJ] ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: ซึ่งลุกไหม้, Syn. blazing, flaming, glowing
fiery    [ADJ] เร่าร้อน, See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง, Syn. ardent, hotheaded, spirited, Ant. calm, timid
fierce    [ADJ] ดุร้าย, See also: อำมหิต, โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อน, Syn. mad, vicious, wild, Ant. gentle, tender
fiercely    [ADV] อย่างดุร้าย, See also: อย่างโหดเหี้ยม, อย่างรุนแรง, อย่างดุเดือด, Syn. horribly, violently, wildly, Ant. mildly, reasonably
fierceness    [N] ความดุร้าย, See also: ความอำมหิต, ความรุนแรง, ความโหดเหี้ยม, Syn. cruelty, ferocity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fierce(เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ., See also: fiercely adv. fierceness n., Syn. untamed,brutal
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming
amplifier(แอม' พลิไฟเออะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ขยายใหญ่, เครื่องขยายเสียง
defier(ดิไฟ'เออะ) n. ผู้ท้า,ผู้ท้าทาย,ผู้เป็นปฏิปักษ์
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
modifier(มอด'ดิไฟเออะ) n. ผู้หรือสิ่วที่แก้ไขหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือแปร
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)
pacifier(แพส'ซะไฟเออะ) n. ผู้ทำให้สงบ,สิ่งที่ทำให้สงบ,
rectifier(เรค'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ไข,ผู้ปรับ,เครื่องปรับ,เครื่องปรับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง,เครื่องทำให้ไอระเหยจับตัวเป็นหยดน้ำในเครื่องกลั่น
unifier(ยู'นิไฟเออะ) n. ผู้รวม,ผู้ที่ทำให้สอดคล้องกัน,ตัวทำให้รวมตัวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
fiery(adj) เหมือนไฟ,ซึ่งลุกเป็นไฟ,ร้อนเป็นไฟ,เผ็ดร้อน,รุนแรง
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
Perhaps you'd like to visit my fiery furnace!หรือว่าเธออยากจะเข้าไป ในเตาเผาของข้า Return to Oz (1985)
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You let me borrow this fierce necklace and all is forgiven.เธอควรให้ฉันยืมลองสร้อยสุดสวยนี่ แล้วฉันจะให้อภัยเธอ Mannequin: On the Move (1991)
But not to you, fierce Frank, huh?แต่ไม่ใช่คุณ แฟรงค์โหด The Bodyguard (1992)
He's a fierce, pitiless, wolfish man.เขาดุดัน ไร้ความเมตตา เป็นชายที่คล้ายสุนัขป่า Wuthering Heights (1992)
Like a snowflake in a fiery gripเหมือนกับเกร็ดหิมะที่ต้องกับไฟ The Nightmare Before Christmas (1993)
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก Anastasia (1997)
August 4th, Camp Five. Some fierce storms have passed.4 สิงหาคม ค่ายที่ห้า พายุหนักเพิ่งผ่านไป Seven Years in Tibet (1997)
Junuh was playin' a fierce fourth round.ในรอบสุดท้าย จูเนอตีระเบิดเถิดเทิง The Legend of Bagger Vance (2000)
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก Woman on Top (2000)
It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came.แหวนต้องถูกนำเข้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของมอร์ดอ และโยนเข้าไปในเปลวเพลิงของหุบเขา ณ.ที่ๆมันถูกสร้างขึ้นมา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fierA fierce battle was fought by the soldiers.
fierHe advanced on me fiercely.
fierThe allies defeated the evil empire in the fierce battle.
fierHe glared at me fiercely.
fierTheir dog was so fierce that he kept away everyone.
fierA fierce battle was fought here.
fierDon't look so fiercely at me.
fierYoung people can recognize this about romantic love, but they find it hard to accept the same fierce element in parental affection.
fierTheir dog was so fierce that he kept away every one.
fierWe are in a fierce competition with that company.
fierThey fought a fierce battle.
fierA fierce dog attacked the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถมึงทึง    [ADV] fiercely, See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง, Thai definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ดุ    [ADJ] fierce, See also: ferocious, unfriendly, Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, Example: เธอว่าตัวเองไม่ใช่คนหยิ่งแต่เป็นคนหน้าดุและไม่ค่อยยิ้ม
สัตว์ร้าย    [N] fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count unit: ตัว
สัตว์ร้าย    [N] fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao long) FR: lénifier
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour   FR: putréfier ; rancir
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIER    F IH1 R
FIERO    F IY1 R OW0
FIERS    F IY1 R Z
FIERY    F AY1 ER0 IY0
FIERST    F IY1 R S T
FIERCE    F IH1 R S
FIEROS    F IY0 EH1 R OW0 S
FIERRO    F IH1 R OW0
FIERCER    F IH1 R S ER0
FIERROS    F IH1 R OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiery    (j) (f ai1 @ r ii)
fierce    (j) (f i@1 s)
fiercer    (j) (f i@1 s @ r)
fierily    (a) (f ai1 @ r i l ii)
fiercely    (a) (f i@1 s l ii)
fiercest    (j) (f i@1 s i s t)
fieriness    (n) (f ai1 @ r i n @ s)
fierceness    (n) (f i@1 s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
fotografieren(vi) |fotografierte, hat fotografiert| ถ่ายรูป เช่น Er hat im Urlaub viel fotografiert., See also: S. ein Foto machen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fieren; halsen [naut.]to veer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] (n) {comp} address modifier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アンプ[, anpu] (n) (1) amp; ampere; (2) (abbr) (See アンプリファイアー) amplifier; (P) [Add to Longdo]
アンプリファイアー;アンプリファイア[, anpurifaia-; anpurifaia] (n) amplifier [Add to Longdo]
オーディオアンプ[, o-deioanpu] (n) audio amp; audio amplifier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; frightening [Add to Longdo]
凶狂[xiōng kuáng, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] fierce; ferocious; savage [Add to Longdo]
凶猛[xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ, / ] fierce [Add to Longdo]
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, / ] fierce and uncontrollable [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; fiendish [Add to Longdo]
如火[rú huǒ, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ, ] fiery [Add to Longdo]
威烈[wēi liè, ㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; formidable [Add to Longdo]
恶凶凶[è xiōng xiōng, ㄜˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, / ] fierce [Add to Longdo]
恶狠[è hěn, ㄜˋ ㄏㄣˇ, / ] fierce and vicious [Add to Longdo]
激战[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, / ] fierce battle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  fier [fje]
     proud
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  fier [fir]
     proud
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top