หรือคุณหมายถึง faßett?
Search result for

fassett

(30 entries)
(0.6745 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fassett-, *fassett*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fassett มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fassett*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wouldn't like to think Of fassett seeing it.Hoffentlich sieht Fassett ihn nie. The Osterman Weekend (1983)
They ran her as A string on fassett.Die setzten sie als Köder auf Fassett an. The Osterman Weekend (1983)
And fassett?Und FassettThe Osterman Weekend (1983)
However, i think that Fassett's premise is dangerousIch glaube, dass Fassetts Absichten gefährlich sind. The Osterman Weekend (1983)
His whole plan depends on Their mutual friendship. As you know, tanner's your Number one critic.Fassetts gesamter Plan... basiert auf der Freundschaft der Männer. The Osterman Weekend (1983)
There's no denying it. But you don't like him.Fassett ist zweifellos hervorragend. The Osterman Weekend (1983)
I think fassett Seriously complicates Any such timing, sir. The man, well, he's----Fassett würde ein solches Timing erheblich erschweren. The Osterman Weekend (1983)
Fassett.Bitten Sie Mr. Fassett herein. The Osterman Weekend (1983)
Mr. Fassett?Mr. FassettThe Osterman Weekend (1983)
Mr. Fassett, I must tell you,Mr. FassettThe Osterman Weekend (1983)
Fassett.Einen Moment, Mr. FassettThe Osterman Weekend (1983)
Please.Lawrence FassettThe Osterman Weekend (1983)
I think mr. Fassett is waiting For you to sign a paper. Comfort yourself With the thoughtMr. Fassett wartet auf lhre Unterschrift. The Osterman Weekend (1983)
I'm fassett, fbi.Fassett, FBI. The Osterman Weekend (1983)
Fassett's waiting, Follow me.Fassett wartet, folgen Sie mir. The Osterman Weekend (1983)
Who's in the van? A cia man called fassett. He saysEin CIA-Mann mit Namen Fassett behauptet, dass du, Dick und Joe, dass ihrfür die Russen arbeitet. The Osterman Weekend (1983)
I'm fassett, remember, fbi.Ich bin FassettThe Osterman Weekend (1983)
Any congressional committee Of that. One thing our enemies fear Is that someone who knows themSie müssen Fassett finden, vor derverdammten Sendung heute Abend! The Osterman Weekend (1983)
A man who has worked closely With maxwell danforthLawrence Fassett. Stennings. Alarm, er ist aufgetaucht! The Osterman Weekend (1983)
On a covert operation That cost the lives Of four innocent people, A man who representsMr. Fassett, was können Sie uns über den Direktor des CIA erzählen? The Osterman Weekend (1983)
Use jargon words like "terminate" and "eliminate."Meine amerikanischen Mitbürger! Fassett hat unschuldige Menschen getötet! The Osterman Weekend (1983)
The man you have just seen is a Killer of innocent people,Die Frau ist Mrs. FassettThe Osterman Weekend (1983)
Further his own Personal ambition.Sie und dieser Fassett sind Verräter. Eine vorsintflutliche Bezeichnung, aberzutreffend. The Osterman Weekend (1983)
Use your powers.Wirwerden Sie kriegen, FassettThe Osterman Weekend (1983)
There are qualities about me you wish you could change but you can't, 'cause I'm all grown up, but it's not too late for Luke.Es gibt Fassetten an mir, die du versuchst zu ändern, doch das kannst du nicht, weil ich erwachsen bin, aber bei Luke ist es noch nicht zu spät. Someone to Watch Over Lily (2011)
The sire link is a facet of her most powerful spell used to protect those she loved most.Die Erzeugerbindung ist eine Fassette ihres mächtigsten Spruches, um die zu schützen, die sie am meisten liebte. Heart Shaped Box (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
FASSETT    F AE1 S EH0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facette {f}; Fassette {f}facet [Add to Longdo]
facettenreich; fassettenreichmultifarious; multifaceted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top