หรือคุณหมายถึง faßbender?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fassbender

F AE1 S B EH2 N D ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fassbender-, *fassbender*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is half-German and half-Irish, so, ladies and gentlemen, please say, "top of the morgen", to Michael Fassbender..เขาเป็นลูกครึ่งเยอรมัน ครึ่งไอริช สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ โปรดให้การต้อนรับ ไมเคิล แฟสเบนเดอร์ Episode #18.4 (2012)
Now, in the olden days, and I note children watching will not believe this, it was possible to go to the cinema and see a film that did not have Michael Fassbender in it.ในช่วงเวลาอดีต ผมเห็นว่า เด็กๆที่ดูหนังจะไม่มีทางเชื่อว่า เป็นไปได้ว่าถ้าจะไปดูหนัง แล้วจะไม่มีไมเคิล แฟสเบนเดอร์ร่วมแสดง Episode #18.4 (2012)
Michael Fassbender, you did it in 1... 40... 2...ไมเคิล แฟสเบนเดอร์ คุณวิ่งได้ 1 นาที สี่สิบ สอง Episode #18.4 (2012)
Ladies and gentlemen, Michael Fassbender!สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ไมเคิล แฟสเบนเดอร์ Episode #18.4 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FASSBENDER    F AE1 S B EH2 N D ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top