ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fan

F AE1 N   
182 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fan-, *fan*
Possible hiragana form: ふぁん
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fantabulous (adj ) marvelously good

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fan[N] พัดลม, See also: พัด, สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพัด, เครื่องระบายอากาศ, Syn. blower, vane, ventilator
fan[N] เครื่องหว่านข้าว
fan[VI] กระพือ
fan[VT] พัด, See also: กระพือ, กระจาย, ระบายอากาศ, Syn. amplify, magnify, Ant. reduce
fan[VI] แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan[VT] แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan[N] คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คนหลงใหล, Syn. admirer, devotee
fang[N] เขี้ยวสัตว์, See also: เขี้ยว, สิ่งที่เหมือนเขี้ยว, Syn. prong, tusk, tooth
fancy[ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ, Syn. deluxe, elaborate
fancy[VT] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fan(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่า,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปลุกระดม,ขับไล่,แผ่ออกคล้ายพัด,กระพือปีก,ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้,คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fanatical(ฟะแนท'ทิคิล) adj. คลั่งไคล้,, See also: fanatically adv. fanaticalness n., Syn. irrational
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง,ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
fancier(แฟน'ซีเออะ) n. ผู้คลั่งไคล้,ผู้หลง,ผู้ติด,นักผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, Syn. expert
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ,ไร้ความเพ้อฝัน
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
fan(n) พัดลม,เครื่องเป่า,แฟนลูกหนัง,แฟนเพลง,คนบ้าคลั่ง
fan(vi,vt) พัด,กระพือ,สะบัด,ปลุก,กระตุ้น,ขับไล่
fanatic(adj) บ้า,คลั่ง
fanatic(n) คนบ้า,คนคลั่ง,คนบ้าคลั่ง
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง
fancier(n) นักเล่น
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
fancy(vi,vt) นึกฝัน,เพ้อฝัน,คิดฝัน,ลองนึก,จินตนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fanพัดลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fanพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan arrangement; fan drive arrangementการจัดตำแหน่งขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan class of constructionชั้นสร้างพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan coilแฟนคอยล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fan designationการระบุพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan driveชุดขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan drive arrangement; fan arrangementการจัดตำแหน่งขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan guardตะแกรงพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan housingเปลือกพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fan, Seaลักษณะคล้ายรูปพัด [การแพทย์]
Fan-Shapeรูปเป็นพัด [การแพทย์]
Fanconi Syndromeแฟนโคนิ,กลุ่มอาการ,ความผิดปกติในหน้าที่ของทิวบูลส่วนพรอกซิมัล,การทำงานของไตลดลง,แฟนโคนีซินโดรม,กลุ่มอาการแฟนโคนิ [การแพทย์]
Fanconi Syndrome, Acquiredกลุ่มอาการแฟนโคนีที่เป็นภายหลัง [การแพทย์]
Fanningการแยกออกจากกัน [การแพทย์]
Fans (Machinery)พัดลม [TU Subject Heading]
Fans (Persons)แฟน (บุคคล) [TU Subject Heading]
Fans, Circulatingพัดลมหมุนเวียนอากาศ [การแพทย์]
Fansidarยาแฟนซิดาร์,แฟนสิดาร์ [การแพทย์]
Fantasyมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fan palm (n) ต้นลาน
fanboy (n ) ติ่ง
fanny pack [American][[แฟนนี-แพค]] (n ) กระเป๋าคาดเอว
See also: S. bum bag [British], waistpack, waist bag,
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's been a fan of yours since your debut.เธอติดตามนิยายของคุณ ตั้งแต่ผลงานเปิดตัว Confrontation (2017)
I have been a fan ever since I read your debut work.ผมติดตามผลงานคุณ ตั้งแต่ได้อ่านนิยายเล่มแรก Appeal (2017)
I'm a big fan of yours, Nanaka.ว่าผมเป็นแฟนตัวยงของคุณนานากะ Absolute (2017)
Are the fans happy?แฟนๆ พอใจกันรึเปล่า CounterPunch (2017)
Sorry. Hope you're a fan after."หวังว่าหลังจากนี้จะยังชอบ CounterPunch (2017)
The Vincent Swan fan club.กลุ่มแฟนคลับของวินเซนต์ สวอน Sexy Rollercoasters (2017)
You know, the problem with you is you've formed your own fan club.ปัญหาของนาย ก็คือนายสร้างกลุ่มแฟนคลับให้ตัวเอง Sexy Rollercoasters (2017)
Ali's gonna be here any second! Fan that shit out.เดี๋ยวแอลีออกมาแล้ว นายรีบทำลายหลักฐานเลย You Get Me (2017)
And we'll be shooting models for that and doing fan sites and all that good, fun stuff.และเราจะถ่ายนางแบบเพื่อการนั้น และทำเว็บไซต์แฟน ๆ และเรื่องสนุก ๆ และดี After Porn Ends 2 (2017)
And a lot of love to a lot of fans out there?และความรักมากมาย แด่แฟน ๆ ของคุณที่ดูอยู่ใช่ไหม After Porn Ends 2 (2017)
Sol have fans coming in not because they're porn fans, just 'cause they thought that was hysterical.ฉันก็เลยได้แฟน ๆ มา ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นแฟนหนังโป๊ แค่เพราะพวกเขาคิดว่ามันตลกมาก After Porn Ends 2 (2017)
And for you to not put that out for them, and they're a fan of yours, now they have an opinion to form.และถ้าคุณไม่ทำหนังให้พวกเขา และพวกเขาเป็นแฟนคลับของคุณ ทีนี้พวกเขาก็จะมีความคิดว่า After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fanA dragon is a creature of fancy.
fanA fanatic threw a bomb at the king's coach.
fanA talking dictionary is no longer a fantasy.
fanAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
fanA watch and a Japanese fan.
fanBad treatment fanned his dislike to hate.
fanBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
fanBritish soccer fans sometimes get completely out of hand.
fanBy the power of fancy, we can travel through space.
fanCan't you divorce fantasy from reality?
fanChildren often live in a world of fancy.
fanDo you fancy it is all right?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
เพ้อฝัน[ADJ] fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน[V] fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
มโนภาพ[N] imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
เขี้ยว[N] fang, See also: canine tooth, Example: อย่ากลัวหมาตัวนี้เลยเพราะเขี้ยวมันหักแล้ว, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันแหลมคมสำหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยู่ระหว่างฟันหน้ากับกราม
แฟน[N] fan, See also: aficionado, supporter, admirer, follower, Example: นักมวยออกหมัดรุกไล่คู่ชกเรียกเสียงโห่ฮาจากแฟนมวยรอบสนามได้ทุกระยะ, Thai definition: ผู้นิยมชมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ฟุตบอล ภาพยนตร์ ดารานักร้อง
พัชนี[N] fan, Syn. พัด, Example: พัชนีของพระองค์ทำด้วยใบตาล ส่วนด้ามมีเครื่องประกอบเป็นทองลงยาสวยงามยิ่งนัก, Count unit: องค์, Thai definition: พัด
พัด[N] fan, Example: หล่อนเตรียมพัดติดตัวไปด้วยเพราะว่าอากาศร้อนมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องโบกหรือกระพือลม
พัดโบก[N] fan, See also: royal long-handled fan, Example: นางข้าหลวงสองคนถือพัดโบก โบกลมถวายอยู่ในท้องพระโรง, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อเครื่องสูงชนิดหนึ่ง สำหรับโบกลมถวายพระมหากษัตริย์ซึ่งประทับ ณ ที่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā līeng) FR: adopter un enfant
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (but buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]
บุตรลับ[n. exp.] (but lap) FR: enfant naturel [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAN    F AE1 N
FANN    F AE1 N
FANT    F AE1 N T
FANG    F AE1 NG
FANE    F EY1 N
FANS    F AE1 N Z
FANS'    F AE1 N Z
FAN'S    F AE1 N Z
FANCY    F AE1 N S IY0
FANNY    F AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fan    (v) fˈæn (f a1 n)
fang    (n) fˈæŋ (f a1 ng)
fans    (v) fˈænz (f a1 n z)
Fanny    (n) fˈæniː (f a1 n ii)
fancy    (v) fˈænsiː (f a1 n s ii)
fangs    (n) fˈæŋz (f a1 ng z)
fanny    (n) fˈæniː (f a1 n ii)
fanned    (v) fˈænd (f a1 n d)
fantan    (n) fˌæntˈæn (f a2 n t a1 n)
fanatic    (n) fˈənˈætɪk (f @1 n a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side, #201 [Add to Longdo]
[fàng, ㄈㄤˋ, ] to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks), #347 [Add to Longdo]
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, ] way (of life); pattern; style; mode; manner, #348 [Add to Longdo]
方法[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means, #404 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then, #417 [Add to Longdo]
[fáng, ㄈㄤˊ, ] room; surname Fang, #528 [Add to Longdo]
范围[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] range; scope; limit; extent, #813 [Add to Longdo]
方案[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ, ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill, #852 [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system, #1,006 [Add to Longdo]
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate, #1,035 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.
fand(vt) , See also: finden
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Empfänger(n) |der, pl. Empfänger| ผู้รับ, See also: A. Absender,
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: S. weltlich, A. sakral,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fächer {m} | Fächer {pl}fan | fans [Add to Longdo]
Fan {m}; Liebhaber {m} | Fans {pl}fan | fans [Add to Longdo]
Fan {m} | Opernfan {m}buff | opera buff [Add to Longdo]
Fanal {n}signal [Add to Longdo]
Fanatiker {m} | Fanatiker {pl}fanatic | fanatics [Add to Longdo]
Fanatiker {m}; Fan {m}; Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Narr {m}; Närrin {f} | Theaternarr {m}; Theaternärrin {f}fiend | theatre fiend [Add to Longdo]
Fanatiker {m}; Fan {m}; Eiferer {m}bigot [Add to Longdo]
Fanatismus {m}fanaticism [Add to Longdo]
Fanatismus {m}; Zelotismus {m}; blinder Eiferzealotry [Add to Longdo]
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn [Add to Longdo]
Fang {m}catch [Add to Longdo]
Fang {m}capture [Add to Longdo]
Fang {m}; Fischzug {m}haul [Add to Longdo]
Fang {m} (Vogelkralle)claw [Add to Longdo]
Fang {m}; Fangzahn {m}fang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]
アスリートファンド[, asuri-tofando] (n) athlete fund [Add to Longdo]
アルファニューメリック[, arufanyu-merikku] (n) {comp} alphanumeric [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] (n) {comp} alphanumeric notation [Add to Longdo]
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre [Add to Longdo]
インデックスファンド[, indekkusufando] (n) index fund [Add to Longdo]
インファント[, infanto] (n) infant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
ファンクション[ふぁんくしょん, fankushon] function [Add to Longdo]
ファンクションキー[ふぁんくしょんきー, fankushonki-] function keys [Add to Longdo]
ファンクションコール[ふぁんくしょんこーる, fankushonko-ru] function call [Add to Longdo]
ファンクタ[ふぁんくた, fankuta] functor [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key [Add to Longdo]
マルチファンクション[まるちふぁんくしょん, maruchifankushon] multifunction [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕らえる[とらえる, toraeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕る[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
漁場[ぎょじょう, gyojou] Fanggrund, Fischgruende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fan \Fan\, v. t. [imp. & p. p. {Fanned}; p. pr. & vb. n.
   {Fanning}.] [Cf. OF. vanner, L. vannere. See {Fan}, n., {Van}
   a winnowing machine.]
   1. To move as with a fan.
    [1913 Webster]
 
       The air . . . fanned with unnumbered plumes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cool and refresh, by moving the air with a fan; to blow
    the air on the face of with a fan.
    [1913 Webster]
 
   3. To ventilate; to blow on; to affect by air put in motion.
    [1913 Webster]
 
       Calm as the breath which fans our eastern groves.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To winnow; to separate chaff from, and drive it away by a
    current of air; as, to fan wheat. --Jer. li. 2.
    [1913 Webster]
 
   5. To excite or stir up to activity, as a fan excites a
    flame; to stimulate; as, this conduct fanned the
    excitement of the populace.
    [1913 Webster]
 
   {Fanning machine}, or {Fanning mill}, a machine for
    separating seed from chaff, etc., by a blast of air; a
    fanner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fan \Fan\ (f[a^]n), n. [AS. fann, fr. L. vannus fan, van for
   winnowing grain; cf. F. van. Cf. {Van} a winnowing machine,
   {Winnow}.]
   1. An instrument used for producing artificial currents of
    air, by the wafting or revolving motion of a broad
    surface; as:
    (a) An instrument for cooling the person, made of
      feathers, paper, silk, etc., and often mounted on
      sticks all turning about the same pivot, so as when
      opened to radiate from the center and assume the
      figure of a section of a circle.
    (b) (Mach.) Any revolving vane or vanes used for producing
      currents of air, in winnowing grain, blowing a fire,
      ventilation, etc., or for checking rapid motion by the
      resistance of the air; a fan blower; a fan wheel.
    (c) An instrument for winnowing grain, by moving which the
      grain is tossed and agitated, and the chaff is
      separated and blown away.
    (d) Something in the form of a fan when spread, as a
      peacock's tail, a window, etc.
    (e) A small vane or sail, used to keep the large sails of
      a smock windmill always in the direction of the wind.
      [1913 Webster]
 
         Clean provender, which hath been winnowed with
         the shovel and with the fan.   --Is. xxx. 24.
      [1913 Webster]
 
   2. That which produces effects analogous to those of a fan,
    as in exciting a flame, etc.; that which inflames,
    heightens, or strengthens; as, it served as a fan to the
    flame of his passion.
    [1913 Webster]
 
   3. A quintain; -- from its form. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Fan blower}, a wheel with vanes fixed on a rotating shaft
    inclosed in a case or chamber, to create a blast of air
    (fan blast) for forge purposes, or a current for draft and
    ventilation; a fanner.
 
   {Fan cricket} (Zool.), a mole cricket.
 
   {Fan light} (Arch.), a window over a door; -- so called from
    the semicircular form and radiating sash bars of those
    windows which are set in the circular heads of arched
    doorways.
 
   {Fan shell} (Zool.), any shell of the family {Pectinid[ae]}.
    See {Scallop}, n., 1.
 
   {Fan tracery} (Arch.), the decorative tracery on the surface
    of fan vaulting.
 
   {Fan vaulting} (Arch.), an elaborate system of vaulting, in
    which the ribs diverge somewhat like the rays of a fan, as
    in Henry VII.'s chapel in Westminster Abbey. It is
    peculiar to English Gothic.
 
   {Fan wheel}, the wheel of a fan blower.
 
   {Fan window}. Same as {Fan light} (above).
 
   {electric fan}. a fan having revolving blades for propelling
    air, powered by an electric motor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fan
   n 1: a device for creating a current of air by movement of a
      surface or surfaces
   2: an enthusiastic devotee of sports [syn: {sports fan}, {fan},
     {rooter}]
   3: an ardent follower and admirer [syn: {fan}, {buff},
     {devotee}, {lover}]
   v 1: strike out (a batter), (of a pitcher)
   2: make (an emotion) fiercer; "fan hatred"
   3: agitate the air
   4: separate the chaff from by using air currents; "She stood
     there winnowing chaff all day in the field" [syn: {winnow},
     {fan}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fan
  n.
 
   Without qualification, indicates a fan of science fiction, especially one
   who goes to {con}s and tends to hang out with other fans. Many hackers are
   fans, so this term has been imported from fannish slang; however, unlike
   much fannish slang it is recognized by most non-fannish hackers. Among SF
   fans the plural is correctly fen, but this usage is not automatic to
   hackers. ?Laura reads the stuff occasionally but isn't really a fan.?
 

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 fan
  devil

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fan /fɛːn/ 
  bigot; fan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top