ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

failings

F EY1 L IH0 NG Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -failings-, *failings*, failing
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All my failings were preparations for meeting you.ทุกความล้มเหลวของฉันมีการเตรียมการสำหรับการประชุมที่คุณ The Russia House (1990)
Luck is the name losers give to their own failings.โชคเป็นของพวกขี้แพ้ Little Miss Sunshine (2006)
SHE'S JUST A SCAPEGOAT FOR HIS OWN PERSONAL FAILINGS. HE KNOWS IF HE KILLS HER, HE LOSES THAT SCAPEGOAT.อย่างนั้นเขาก็เลยฆ่าผู้หญิงทุกคน? Normal (2008)
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
The rest of the project and its failings would not only be forgotten, they would totally cease to exist.ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป, แต่ยังเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย Frost/Nixon (2008)
Yes. But I prefer to focus on my own failings at this moment.ทราบ แต่ผมอยากให้ความสนใจ กับความผิดพลาดของผม เสียก่อนในตอนนี้ The Couple in the Cave (2010)
Matthew and Chloe make a commitment to embrace their dreams, realize their hopes, and to accept each other's failings.แม็ธทิวและโคลอี้ ได้ทำการสัญญา ที่จะโอบอุ้มความฝันของพวกเขา รู้สึกถึงความหวังของพวกเขา Cloverdale (2010)
Perhaps a century to consider your failings will change your mind.บางทีการสำนึกความผิดสักหนึ่งศตวรรษ จะทำให้เจ้าเปลี่ยนใจ Addicted to Love (2012)
Turn effort from defending your boy, and look upon your own failings.พยายามเปลี่ยนจาก ปกป้องเด็กของคุณ และมองไปที่ ความล้มเหลวของคุณเอง Monsters (2012)
Han Long was killed because of his own failings.หานหลงตาย เพราะความพลั้งพลาดของเขาเอง The Four (2012)
Given all his failings, he must have some skills.ด้วยความล้มเหลวของเขา เขาต้องมีทักษะอะไรซักอย่าง Arthur's Bane: Part One (2012)
I don't want to pass my failings onto Christine, Booth.ฉันไม่ต้องการผลักข้อเสียของฉัน ไปลงที่คริสติน บูธ The Archaeologist in the Cocoon (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAILINGS    F EY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
failings    (n) fˈɛɪlɪŋz (f ei1 l i ng z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top