ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epson

EH1 P S AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epson-, *epson*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stepson(สเทพ'ซัน) n. บุตรชายของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)

English-Thai: Nontri Dictionary
stepson(n) ลูกเลี้ยง(ชาย)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epson printersเครื่องพิมพ์เอปสัน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็บสัน[TM] (Ēpsan) EN: Epson   FR: Epson
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child   FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPSON    EH1 P S AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
継息子;まま息子[ままむすこ, mamamusuko] (n) stepson [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top