ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episcopals

IH0 P IH1 S K AH0 P AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episcopals-, *episcopals*, episcopal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา episcopals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *episcopals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
episcopal[ADJ] เกี่ยวกับสังฆนายก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church

English-Thai: Nontri Dictionary
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The Episcopal church. - No, it's not a church anymore.อ๋อ โบสถ์ เปลี่ยนแล้ว Jumanji (1995)
I m a lapsed Episcopalian.ผมเลิกนับถือนิกายอิปิสโคปัลแล้ว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
But my dad's episcopalian.ส่วนพ่อฉันเป็นคริสต์นิกาย Episcopalian Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
It's what we discussed... a standard episcopalian ceremony.อย่างที่เราเคยคุยกันไว้ เป็นพิธีแบบทั่วๆไป ตามปกติ Women and Death (2012)
We both go to St. Patrick's episcopal.เราไปที่โบสถ์เซนต์แพทริคด้วยกัน Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Let's have a warm Tool Time welcome for the minister of the St. Stephens Episcopal Church.Bitte einen Tool-Time-Applaus für den Pfarrer der St.-Stephens-Episcopal-Kirche. Losing My Religion (1997)
"were married last evening at the Episcopal Church of the Heavenly Rest. "haben letzten Abend in der Episcopal Church of the Heavenly Rest geheiratet." Babylon (2007)
Cut-rate James Mason. I got kicked out of Episcopal prep school.Ich wurde aus der episcopalen Privatschule geworfen. Once Bitten (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระสาคอขาว[n. exp.] (nok krasā khø khāo) EN: Woolly-necked Stork   FR: Cigogne épiscopale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISCOPAL    IH0 P IH1 S K AH0 P AH0 L
EPISCOPALIAN    IH0 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N
EPISCOPALIANS    IH0 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
episcopal    (j) ˈɪpˈɪskəpl (i1 p i1 s k @ p l)
episcopalian    (n) ˈɪpˌɪskəpˈɛɪlɪəʳn (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n)
episcopalians    (n) ˈɪpˌɪskəpˈɛɪlɪəʳnz (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bischöflichepiscopal [Add to Longdo]
bischöflich {adv}episcopally [Add to Longdo]
bischöflichenepiscopalian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
監督教会[かんとくきょうかい, kantokukyoukai] (n) Episcopal Church [Add to Longdo]
司教[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical [Add to Longdo]
司教権座[しきょうけんざ, shikyoukenza] (n) the episcopal seat [Add to Longdo]
主教[しゅきょう, shukyou] (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal [Add to Longdo]
聖公会[せいこうかい, seikoukai] (n) Anglican or Episcopal Church [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top