ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empty!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empty!-, *empty!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's empty! -Where are they?ว่างเปล่า มันอยู่ที่ไหนกัน District 9 (2009)
And I'm thinking to myself, "Oh, my God, this is empty! I feel absolutely nothing at all!"และฉันคิดว่า "มันว่างเปล่า ฉันไม่รู้สึกอะไรเลย" Love & Other Drugs (2010)
Empty!ไร้ทั้งหมด! The Road Warrior (1981)
- Empty gun! ? empty!- ปืนด้ามที่ไม่มีกระสุนอยู่นี่ๆๆ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
This is an empty tank. Empty!นี่มันถังแก๊สเปล่า Episode #1.7 (2008)
The stupid thing is empty!ไอ้เครื่องบ้านี่มันเจ๊งน่ะสิ Greatness Achieved (2008)
It's empty!กล่องเปล่า... Goemon (2009)
It's empty!ไม่เหลือเลยซักอย่าง! Ohitori sama (2009)
Galley wench, we're empty!เด็กเสิร์ฟ เบียร์หมดแล้ว Sketchy (2010)
SLIDE: Empty!ว่างเปล่า! Tower Heist (2011)
It's almost empty!กำลังจะหมด The Adventures of Tintin (2011)
Your threats are empty!คำขู่ของนายไร้ผล The Parking Spot Escalation (2012)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\ (?; 215), a. [Compar. {Emptier}; superl.
   {Emptiest}.] [AS. emtig, [ae]mtig, [ae]metig, fr. [ae]mta,
   [ae]metta, quiet, leisure, rest; of uncertain origin; cf. G.
   emsig busy.]
   1. Containing nothing; not holding or having anything within;
    void of contents or appropriate contents; not filled; --
    said of an inclosure, or a container, as a box, room,
    house, etc.; as, an empty chest, room, purse, or pitcher;
    an empty stomach; empty shackles.
    [1913 Webster]
 
   2. Free; clear; devoid; -- often with of. "That fair female
    troop . . . empty of all good." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I shall find you empty of that fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having nothing to carry; unburdened. "An empty messenger."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When ye go ye shall not go empty.   --Ex. iii. 21.
    [1913 Webster]
 
   4. Destitute of effect, sincerity, or sense; -- said of
    language; as, empty words, or threats.
    [1913 Webster]
 
       Words are but empty thanks.      --Cibber.
    [1913 Webster]
 
   5. Unable to satisfy; unsatisfactory; hollow; vain; -- said
    of pleasure, the world, etc.
    [1913 Webster]
 
       Pleas'd in the silent shade with empty praise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Producing nothing; unfruitful; -- said of a plant or tree;
    as, an empty vine.
    [1913 Webster]
 
       Seven empty ears blasted with the east wind. --Gen.
                          xli. 27.
    [1913 Webster]
 
   7. Destitute of, or lacking, sense, knowledge, or courtesy;
    as, empty brains; an empty coxcomb.
    [1913 Webster]
 
       That in civility thou seem'st so empty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Destitute of reality, or real existence; unsubstantial;
    as, empty dreams.
    [1913 Webster]
 
   Note: Empty is used as the first element in a compound; as,
      empty-handed, having nothing in the hands, destitute;
      empty-headed, having few ideas; empty-hearted,
      destitute of feeling.
 
   Syn: See {Vacant}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, n.; pl. {Empties}.
   An empty box, crate, cask, etc.; -- used in commerce, esp. in
   transportation of freight; as, "special rates for empties."
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. t. [imp. & p. p. {Emptied}; p. pr. & vb. n.
   {Emptying}.]
   To deprive of the contents; to exhaust; to make void or
   destitute; to make vacant; to pour out; to discharge; as, to
   empty a vessel; to empty a well or a cistern.
   [1913 Webster]
 
      The clouds . . . empty themselves upon the earth.
                          --Eccl. xi. 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. i.
   1. To discharge itself; as, a river empties into the ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. To become empty. "The chapel empties." --B. Jonson.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top